Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Criterium, juist nu

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Criterium, juist nu

Criterium 50 jaar, in het verleden, in het heden en in de toekomst

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is dit jaar dat ons blad Criterium haar 50 e jaargang mag herdenken. Door Gods goedheid mogen we wel zeggen. Hoe past ons de diepe ootmoed als we zien op de strijd waarin onze gezinnen, scholen en kerken in 1971, maar zeker ook in 2021, verkeren. In een korte beschrijving wil ik ingaan op de tijd van het begin van Criterium en de tijd van nu. Maar ook: hoe willen we ons richten in de tijd die voor ons ligt, als God het ons wil geven?

Criterium in het verleden

In het kort willen we stilstaan hoe in de achterliggende jaren het blad gestalte kreeg en tot op de dag van vandaag haar invulling gegeven heeft.

Hoewel ik zelf de periode van de jaren ’60 niet meegemaakt heb, zullen velen van de lezers zich de roerige periode van de jaren ’60-70 nog levendig kunnen herinneren. Maatschappelijk de ondermijning van het gezag en het opkomen voor de eigen rechten, wat geresulteerd heeft in het postmodernisme en waar tot op de dag van vandaag de vruchten meer en meer openbaar komen. Voor Gods Woord is er ruimte als een functionele positie in plaats van een Fundamentele Waarheid, dat als Criterium voor ons leven in school, kerk, gezin en maatschappij normatief is. (dr. P. de Vries, 2020)

Tegen deze achtergrond is ook ons blad ontstaan. De maatschappelijke ontwikkelingen gingen ook onze kerken niet voorbij. Bijbelse opvattingen over bekering en geloof gingen steeds verder van ons afstaan. Dat bracht onze achterban in de nood en is ons blad opgericht om in beginsel ten dienste te zijn voor toerusting van het onderwijs in onze gemeenten.

Criterium nu

We mogen nu leven in het jaar AD 2021. We zien dat de zorgen waar onze ouders 50 jaar mee worstelden, niet ongegrond zijn geweest. We zien in de maatschappij ontwikkelingen, die haaks staan op de instellingen die God in Zijn Woord van ons vraagt. Ontwikkelingen die ook een grote vlucht aannemen. Dat de moderne media hier aan grote invloed op hebben hoeft daarbij geen betoog. Om hier wat concreets te benoemen, is de discussie rond de genderneutraliteit. Wie ziet niet in dat deze ontwikkeling beïnvloed en gevoed wordt door de media? Wie ziet niet in dat deze ontwikkeling rechtstreeks vanuit de geest vanuit de afgrond opkomt? Hoe zien we hierin niet dat de mens die zich nadrukkelijk van Gods geboden afstand neemt, zich zelf niet weet te handhaven? Hoe zien we hierin dat de pijlen gericht zijn op het gezin om deze te ontwrichten! Hoe is waakzaamheid geboden om. Ook in deze tijden mag evenwel Criterium verschijnen. Voor onze scholen en onze gezinnen. Tegen de geest van deze tijd en van verharding en verwoesting mag er door Gods goedheid nog een geluid naar voren gebracht worden, wat deze ontwikkelingen probeert op te merken, te doorgronden en u en elkaar toe te rusten.

Criterium in de toekomst

Als we het belang van Criterium willen beschrijven voor de dag van morgen, dan kunnen we veel woorden wijden over wat we mogelijk kunnen verwachten aan ontwikkelingen en vraagstukken die ons en onze scholen voor geplaatst worden. Ongetwijfeld zullen die er komen en zullen er vragen op ons afkomen, waarbij spreekwoordelijk de handen in de haren zullen gaan.

Echter dient ons dit niet mismoedig doen worden. Vanuit Gods Woord is de geschiedenis van het volk van Israël tijdens de uittocht ons hierin tot onderwijs. Allereerst dient opgemerkt te worden dat God bijzonder en opmerkelijk het volk van Israël nabij is geweest tijdens de plagen van Egypte. Waren de eerste plagen ook het volk van Israël ten deel, zo niet bij de andere plagen. In het bijzonder kwam dit tot uitdrukking bij de laatste plaag. Waar in Egypte de eerstgeborene gedood werden, was er beschutting en leven in de huizen waar het bloed aan de deurposten gevonden werd. Toch was daar hun rust niet. Het volk van Israël werd geen tijd gegeven om deze op dat moment in alle rust op te merken en te overdenken. Egypte was immers niet het beloofde land. Er moest haast gemaakt worden om Egypte te verlaten en heen te gaan naar het beloofde land. God, Die Zijn volk in een wonderlijke weg leidt, leidde het volk niet over een gebaande weg (Gen. 13:17). Integendeel, het ging richting de Schelfzee en daarachter was er de woestijn met al haar bedreigingen. Door deze weg van onmogelijkheden, bedreigingen van alle kanten, voerde God Zijn Raad uit. Genadiglijk gaf God de wolk- en vuurkolom tot aan het beloofde land. Dit ondanks alle murmureringen en opstand in. Hoe vaak lezen we niet dat volk juist terug keek of voor uit naar de mogelijke bedreigingen. Evenwel was de opdracht dat de kinderen Israëls om voort te trekken (Gen. 15:15)

Wat is in deze de les en de plaats van Criterium voor de toekomst? Dit niet zo direct voor ons blad zelf, maar juist voor onze leerkrachten, ouders en allen die een taak hebben onze kinderen te vormen. Een aantal lessen komen naar voren, met als doel dat Criterium hierin een middel mag zijn om elkaar hierin ook tot onderwijs te zijn en het doel gezamenlijk onder de aandacht te brengen.

Allereerst wil ik benoemen dat we leren op te merken dat we veel zegeningen hebben mogen ontvangen in de achterliggende jaren. Laat het in zoverre opmerkelijk zijn dat we in het verleden tot op de dag van vandaag toe onze kinderen mogen onderwijzen vanuit de beginselen van Gods Woord en belijdenisgeschriften. Het is voor de wereld om ons heen een vreemde taal en men zal in de toekomst proberen meer en meer dat tot zwijgen te brengen als dat mogelijk zal zijn. Laat ons dit ootmoedig houden. Ondanks dat er in de afgelopen jaren veel werk is verzet, vergaderingen zijn belegd met alle tekorten en gebreken, is dat ook onze dure plicht geweest. Het doel is nooit geweest om dit voor ons eigen belang te doen, maar in alle bescheidenheid tot oefening in de vreze des Heeren en tot verheerlijking van Gods Naam.

Het tweede wat op te merken is, is dat we niet al te zeer naar de omstandigheden dienen te staren. Hoezeer die ook ons kunnen benauwen en moedeloos maken, roept Gods Woord ons op om op de stem van God in Zijn Woord acht te geven. Als we het doel van ons blad voor onze scholen en gezinnen in ogenschouw nemen, dan blijft het onze taak om de hand aan de ploeg te slaan en ons werk voor Criterium blijmoedig ter hand te nemen.

Het derde wat duidelijk naar voren komt is onze afhankelijkheid. Het volk van Israël voor de Schelfzee riep in de nood tot de HEERE (Gen. 14:10). Gods Woord is rijk aan geschiedenissen waar God wonderlijk werkt na het roepen uit de nood. Hoezeer dit ook tegen onze menselijke natuur is om hulp van anderen en van Boven te vragen, is dit door alle eeuwen heen een heilzame weg geweest. Dat er dan de nood mag zijn, niet alleen om onze eigen scholen te behouden, maar het heil van ons land en volk, en voor ons nageslacht. Dat er hierbij inbegrepen sterke mannen mogen opstaan die deze zaak leren beslechten bij de Allerhoogste, maar ook bij de overheid en wijsheid vinden om onder eenparige schouders de zaak te dragen.

Een volgende les die misschien voor ons mogelijk wel de moeilijkste les is, is het feit dat in al de moeilijkheden die ons te wachten staan, een zicht is op een leven als in een woestijn. Laten we ons des temeer ons oefenen in het Woord van God, die zo rijk getuigd van Gods nabijheid in het woestijnleven. Dat is niet alleen gebleken in de woestijnreis bij de kinderen Israëls, maar dat wordt ook bevindelijk geleerd in het leven van Gods kinderen.

Laat ons ten laatste, maar ook ten hoogste, ons dit ook leren om te zien op Jezus, Die ook al deze smarten heeft gedragen en vrijwillig juist wel de dood is ingegaan, om Zijn Volk bij te staan in alle verzoekingen, omdat Hij ook juist het Leven heeft verworven. Dat er verlegenheid mag zijn om de verlichting met de Heilige Geest, om te zien dat wij dit niet verdiend hebben, krachteloos zijn om hierin onze weg te gaan, maar enkel verwachting hebben van Gods genade, die Hij wil en zal schenken bij het aanroepen in de nood.

k Denk aan U, o God, in ‘t klagen,

Uit de landstreek der Jordaan;

Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen;

‘k Roep van ‘t klein gebergt’ U aan.

‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,

Daar ‘t gedruis der waat’ren groeit,

Daar Uw golven, daar Uw baren

Mijn benauwde ziel vervaren.

Verwijzingen

Beek, J. v. in Criterium (1972, september 1).

dr. P. de Vries, d. M. (2020). Woord & Wetenschap. Apeldoorn: Labarum Academic.

Redactie. in Criterium (1997, januari 1).

Sluijs, D. C. (2017). Aarde in hemels licht. Kampen: Brevier uitgeverij.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's

Criterium, juist nu

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's