Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een bloemlezing

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een bloemlezing

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De titel van een samenraapsel vergeten goud. Een boeket van citaten of droogbloemen. Die met de tijd wel verdroogd, maar niet verouderd zijn.

Aan de hand van citaten neem ik jullie mee door dit oude goud. Citaten uit 50 jaar Criterium die het stuk voor stuk waard zijn om nog eens gelezen te worden, nog eens op je in te laten werken.

Een oud Chinees spreekwoord zegt: ‘ Wie een boek voor de eerste keer leest, leert een vriend kennen; wie het voor de tweede keer leest, omtmoet een oude vriend’.

Dat geldt zeker ook voor wat hieronder staat. Misschien niet altijd een vriend, soms een spiegel, soms een… vul zelf maar in.

Wanneer je interesse gewekt is door het lezen van een citaat, het complete artikel is terug te vinden op digibron.nl.

De Gereformeerde gezindte

PUBLICATIEDATUM 01-11-1971 | AUTEUR L.M.P. Scholten

‘De meer dan een dozijn overige door Van Lodensteyn geschreven werken verdienen de volle aandacht, want hij was immers geen dichter, doch in de eerste plaats een trouw en uitnemend dienaar des Heeren.’

Visie op het onderwijs

PUBLICATIEDATUM 01-03-1974 | AUTEUR A.G. Flikweert

‘Lezen betekent oorspronkelijk i n z a m e l e n. Daarby denke men aan de geschiedenis van Ruth; zij las aren op de akker van Boaz.’

Bezinningsgroep computergebruik (2)

PUBLICATIEDATUM 01-04-1997 | AUTEUR N. Verdouw

‘Na rijp beraad, is unaniem tot een zeer terughoudend standpunt gekomen als het gaat over computergebruik in het gezin. De gevaren van een verkeerd gebruik zijn zodanig, dat we niet anders konden.’

Wij en de ideologie van onze eeuw

PUBLICATIEDATUM 01-08-1980

AUTEUR W. v.d. Hoeven

‘Zou het niet komen, omdat deze problemen in wezen voor ons niet leven, aangezien wij zo materialistisch van inslag zijn geworden dat we genoeg hebben aan het genieten van ons materialisme zonder ons af te vragen wat de gevolgen ervan zijn voor de schepping en voor onszelf? Proeft ge niet de besmetting door de ideologie van onze eeuw? Allengs worden we ingepalmd door de levensstijl van de wereld om ons heen, dat we ons schier niet meer afvragen of die wel de juiste is.’

Gereformeerde grondslag of moderne mondigheid 1

PUBLICATIEDATUM 01-03-1973

AUTEUR H.J. van Berkum

‘Alleen door te verenigen wat bijeen hoort en uit elkaar te laten gaan wat niet één is, verkrijgt men namelijk een uitgangspunt, van waaruit men kan proberen de antithese te handhaven en de invloeden van het moderne denken te weerstaan.’

Hoe wordt ons gereformeerd onderwijs reformatorisch?

PUBLICATIEDATUM 01-05-1975

AUTEUR dr. ir. J. Blaauwendraad

‘Alleen in het wassen van elkaars voeten ligt een toekomst voor het samen verzorgen van gereformeerd schoolonderwijs.’

Economische groei: zegen of vloek?

PUBLICATIEDATUM 01-02-1985

AUTEURS Drs. G. Boonzaaijer, Drs. J. Rouwendal

‘Weldaden moeten de mens tot God opleiden. Welvaart is daarentegen een vloek voorzover het slechts nodig is om behoeften te vervullen die een mens verder van God afvoeren. Die behoeften worden overigens niet werkelijk bevredigd, maar stimuleren slechts het ontstaan van nieuwe verlangens.’

Een frisse wind?

PUBLICATIEDATUM 01-04-1990

AUTEUR Dr. K. Ruitenberg

‘Een ander probleem dat de nieuwe bewindslieden krijgen voorgeschoteld, is het tekort aan leraren. Zowel de maatschappelijke waardering als de beloningsstructuur schijnen daar debet aan te zijn.’

Moderne kunst

PUBLICATIEDATUM 01-11-1980

AUTEUR P.J. Kamerik

Over expressionisten: ‘Emotioneel opgebrachte verfstreken vertolken de koude, gure sfeer van de winter. Fel lichten de witten op van de sneeuwplekken, en de huizen lijken aan de aarde gekluisterd. Het is geen toverachtig sneeuwlandschap waarvan de schoonheid ontroert, maar de nadruk ligt op de ongemakken van de winter, waartegen de mens zich beschermen moet.’

Biologie nu

PUBLICATIEDATUM 01-12-1972

AUTEUR N. Verdouw

‘Zo kan het ons gebeuren dat we in ‘t hartje van de winter ergens op een beschut plekje een vlinder ontdekken. Hij zit daar stijf en onbeweeglijk en hij zou tussen onze vingers, ritselend als het dunste glas, kapot breken. Als wij de instrumenten bij de hand hadden, zouden we kunnen waarnemen dat het hart, het ruggevat, stil staat, zijn groenig gekleurd bloed niet meer stroomt en dat zijn ogen niet meer zien. En toch is hij niet dood. Hij slaapt.’

En de jongens struikelen onder het hout -1-

Jeugdhulpverlening

PUBLICATIEDATUM 01-08-1995

AUTEUR J. Snitselaar

‘Er is een groot gebrek aan de combinatie van godsvrucht en wetenschap, waardoor of de diepte van het Godsgemis in de worsteling van de ziel niet wordt verstaan of de vragen van de tijd en de problemen van onze jongeren buiten het gezichtsveld blijven.’

Occultisme in speelgoed en kinderboeken

PUBLICATIEDATUM 01-04-1996

AUTEUR A.C. Baak

‘Occult is datgene wat verborgen is, wat geheim is. wat bedekt is. […] De mens die dit terrein betreedt, passeert een grens. Bij die grens staat het bordje: verboden toegang. Met eerbied gesproken: God Zelf heeft dat bordje daar geplaatst.’

Een agressief actieplan

PUBLICATIEDATUM 01-12-1997

AUTEUR N. Verdouw

‘Maar is de computer inderdaad dominant aanwezig en onontbeerlijk? Zou het waar zijn, dat ook de basisschool ongeloofwaardig is, wanneer bij het onderwijs geen computer gebruikt wordt? Op dit moment kunnen déze vragen in ieder geval nog ontkennend beantwoord worden.’

In dit boeket een wat langer fragment.

Het doel van catechese

PUBLICATIEDATUM 01-06-1973

AUTEUR Ds. A. Wink

Toch is en blijft er onder alles door een overblijfsel naar de verkiezing der genade en zal de Heere Zijn kerk vergaderen. Ook onder ons jeugdige geslacht, Hoe aangenaam is het niet om uit de mond der kinderen en zuigelingen, ja van jonge mensen, des Heeren lof te horen verkondigen. De weg der zaligheid, naar het vrije van Gods welbehagen, waarin Hij zondaren om niet zaligt, zonder prijs en zonder geld om de verdiensten Zijns Zoons, waarin God Drie-enig aan Zijn eer komt en de Goddelijke Personen door de ziel gekend zullen worden. Daartoe wil de Heere toch de catechisaties ook gebruiken. Zijn Naam zal toch voortgeplant worden van geslacht tot geslacht. ‘Hij is Zijns verbonds gedachtig’ (…)Daarom alleen is het, dat het werk van Sions eeuwige Koning zal voortgang vinden in de toebrenging der Zijnen. Mochten we hiertoe maar als een nietig, blind, dwaas en onwetend schepsel gebruikt worden in de hand van de Meester der verzamelingen, Die zegt tot het noorden:

Geef en tot het zuiden: houd niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde,’ (…)

Dat onze jeugd in de tijd, waarin we de voetstappen van ‘s Heeren gerichten kunnen waarnemen, zich benaarstigen mocht, om de geschriften onzer vaderen, maar bovenal het Woord Gods te onderzoeken. De tijd is voorts kort en de eeuwigheid genaakt en we weten de dag onzes doods niet.

Er zal niet geoordeeld worden naar hetgeen men onderzocht heeft, maar naar hetgeen men had kunnen te werk stellen in het onderzoek. De Heere geve onze jeugd een binding aan de waarheid en ontzag voor de opzieners der kerk, maar ook voor het onderwijzend personeel der scholen. Hier ligt toch ook een taak voor de ouders. Zo moge Hij het gebrekvolle verzoenen om Zijns Naams wil en de handvol koren door de zon gekoesterd, nog eens geruis doen horen gelijk de Libanon, opdat het nageslacht Zijn grootheid nog eens mocht zingen naar de 72e psalm.

Multimediale mogelijkheden in een modern gebouw

PUBLICATIEDATUM 01-05-1998

AUTEUR G. Verdouw

‘Hoe nuttig de computer ook ingezet kan worden in het onderwijs, het blijft een hulpmiddel. Hét middel om kinderen kennis aan te reiken blijft een leerkracht die kan boeien, die een luisterend oor heeft, kortom een lévende leerkracht.’

Refojongerenbeleid

PUBLICATIEDATUM 01-06-1999

AUTEUR L. Vogelaar

‘In de schets worden ze ‘levende getuigen’ genoemd, die laten zien dat ze in de meest kritieke momenten van hun leven rust mogen vinden in God.’

Het kind en zijn spiegel

Onderzoek naar de begeleiding van basisschoolleerlingen met een negatief zelfbeeld

PUBLICATIEDATUM 01-01-2000

AUTEUR B.J. van den Dikkenberg

‘Zeker moet gezegd worden dat er veel op het onderwijs afkomt. Er is een structureel gebrek aan tijd om noodzakelijke vernieuwingen als deze te introduceren. Toch mogen we niet met dit argument in de hand ontkomen aan onze dure plicht die verantwoordelijkheid heet.’

De noodzakelijkheid van huisgodsdienst

PUBLICATIEDATUM 01-08-2005

AUTEUR Ds. J. Roos

‘Ouders, praten we behalve hierover ook met onze kinderen over de noodzakelijke bekering en zaligmakende kennis van Jezus, de enige Zaligmaker? Vraagt uw kinderen wat zij op school hebben gehoord, en vraagt wat de leraar uit Gods Woord heeft verteld.’

De grenzeloze generatie

PUBLICATIEDATUM 01-03-2010

AUTEUR L. Vogelaar

‘Er is een behoorlijk grote onzekerheid bij de jeugd. Hun ouders proberen de jeugd na te doen en jonger te lijken dan ze zijn. Ze onderhandelen met hun kinderen, waarbij dezen een sterke positie hebben, en proberen het vooral leuk te houden. Misschien ook wel uit schuldgevoel omdat beide ouders werken en wel beseffen dat hun kinderen tekort komen. Duidelijke sturing van deze kant ontbreekt dus.’

Criterium in een nieuwe jas

PUBLICATIEDATUM 01-02-2015

‘Zoals in het vorige nummer al aangekondigd, verschijnt Criterium vanaf heden in een nieuwe vormgeving en een grotere oplage. Het bestuur van de VBSO heeft de mogelijkheid geboden om het blad voortaan breder te verspreiden. Behalve de bestaande abonnees ontvangen alle lezers van ´De Wachter Sions´ het blad in hun brievenbus.[…] Scholen en gezinnen die midden in deze maatschappij staan, ontkomen niet aan de veranderingen die zich voordoen. Ook Criterium verandert, maar de doelstelling en de grondslag blijven hetzelfde.’

In gesprek met Dr. S.M. de Bruijn

‘Laten we niet naïef zijn’

PUBLICATIEDATUM 01-04-2015

AUTEUR Redactie

‘Met mediagebruik is het precies ‘t zelfde. Ik zie geen andere optie dan: leren er mee om te gaan. Daarmee bedoel ik niet dat je een kind achter een gefilterde computer zet en hem telkens een uurtje ‘laat wennen’. Anders dan bij zwemmen of rijles gaat het hier niet om het aanleren van een kunstje, maar om het bijbrengen van een kritische houding.’

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's

Een bloemlezing

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's