Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

(T)huisonderwijs In Bijbels licht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

(T)huisonderwijs In Bijbels licht

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als we wat schrijven over thuisonderwijs in Bijbels licht wordt het al gauw duidelijk dat er geen sprake is van of/of, maar dat het altijd een en/en aangelegenheid is. Als we onze kinderen aan school toevertrouwen is onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijs daarmee niet klaar. Zeker niet. Vanuit de Bijbel zullen we zien dat onze godsdienst, vooral een praktikale godsdienst is, die vanuit thuis gestalte dient te krijgen.

Onderwijs thuis? wat is een thuis?

In de Bijbel heeft het begrip thuis een belangrijke betekenis. Thuis is de plaats van ontmoeting, rust, bezinning en vorming. Dit geeft genoeg stof tot nadenken als we in deze jachtige tijd geroepen worden om ons huis als een thuis te laten zijn voor onze kinderen en jongeren. De duivel richt in deze tijd zijn pijlen nadrukkelijker op deze pijlers van de Bijbelse noties van een vertrouwelijke thuissituatie. Dat gaat onze gezinnen niet voorbij. En elke ouder die dit leest zal dit ook moeten beamen. U bent met uw gezin in de werkelijkheid dat de gebrokenheid van dit huiselijk leven dagelijks u aangrijnst. Leg dit artikel niet terzijde, maar probeer met aandacht verder te lezen. Leg deze nood in de handen van de Almachtige God, Die Wonderlijk van Naam en Wonderlijk van werken is.

Vanuit de Bijbel wil ik het gedeelte vanuit Deuteronomium 4 vers 1 voor het voetlicht brengen: Nu dan, Israël, Hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden leer te doen; opdat gij leeft en henen inkomt en erft het land dat u de HEERE, uwer vaderen God, geeft.

Een paar zaken komen naar voren die voor het (t)huisonderwijs van belang zijn.

Wat dient er te worden onderwezen?

Uitdrukkelijk wordt er gesproken over inzettingen en rechten die gehoord moeten worden. Die oproep wijst de noodzaak aan. Er is de neiging om andere wegen te verkiezen, waar Gods Woord duidelijk over is en de ondervinding dagelijks leert. Het zijn wegen die ons in de dood gebracht hebben en ons daarin zullen brengen, als we onze wegen niet richten naar de inzettingen en rechten des HEEREN. In dit gedeelte worden we geroepen om te horen; onze gedachten naar Gods stem te richten. Dit betekent een radicale breuk met onze eigen gedachten en inzichten. De inhoud van deze rechten en plichten omvatten zowel Gods Woorden als Gods daden.

Het gezag wat of waarmee wordt onderwezen

De woorden die Mozes hier doorgeeft, zijn niet zijn eigen woorden. Nee, het zijn Gods Woorden. Het is niet vrijblijvend of wij ze willen horen. Het plaatst ons voor een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Het behelst zaken van leven en dood. Er is geen ruimte voor discussie. Het is geen zaak die onze kinderen alleen van school en/of kerk dienen mee te krijgen, maar zeker niet minder van ons als ouders.

Wat is het doel of de verwachting van deze woorden?

Hier ligt de les in opgesloten voor thuisonderwijs: De rechten en inzettingen die Mozes aan het verbondsvolk Israël geboden heeft, dienen metterdaad in de praktijk gebracht worden. Zaken die tegen ons vlees en ons zondige aard ingaan; zaken die anders waren dan de tradities van de omringende volken van Israël; het staat haaks op de zelfontplooiing van het individu, maar leert ons om ons te oefenen in de vreze des Heeren.

Wat is het allesomvattende van deze woorden?

Deze woorden leren ons te leven in ootmoed, afhankelijkheid en aanhankelijkheid. De zegen die aan het gehoorzamen van deze woorden verbonden is, is geen berekening, maar genade van de HEERE, der Israëls vaderen God. In deze woorden klinkt de oproep om gedurig de ogen op te heffen naar de hemel, zoals het volk van Israël opzag naar de wolk- en vuurkolom tijdens de woestijnreis.

Hoe hebben we dat te plaatsen voor ons (t)huis-onderwijs vandaag?

Zoals al genoemd: de gehoorzaamheid is wat van ons gevraagd wordt in het dagelijkse leven. Dat is ook te zien in het leven van de Heere Jezus. Tijdens Zijn omwandeling op aarde zien we dat de Heere Jezus Zelf veelvuldig uit Deuteronomium aanhaalt en in Zijn leven juist voor het verachte, zwakke, zieke Zijn barmhartigheid wilde bewijzen. Duidelijk zien we dat Hij de wil van Zijn hemelse Vader wilde volbrengen en dat in alle facetten van het leven en tot het einde toe.

Zoals het oude Verbondsvolk van Israël het eigendom van God Zelf was en nog is, zien we dat door de volkomen gehoorzaamheid van de Heere Jezus dat het ware Israël nu bestaat uit Jood en heiden. Nu niet met het heiligdom in Jeruzalem, maar het hemelse Sion (Hebreeën 12 vers 18-24) Hier zien we veel parallellen vanuit Deuteronomium en met de Nieuwtestamentische tijd waarin wij nu verkeren. In de brief aan de Hebreeën wordt dat duidelijk beschreven.

Het komt daarom aan op het ware zaligmakende geloof. Het geloof dat in ons dagelijks leven gestalte krijgt in de weg van bekering en heiligmaking. Een leven met ontzag en in de vreze des Heeren. (Spreuken 1 vers 7, Psalm 111 vers 10) Dat beschrijft ook Johannes in zijn eerste brief, hoe de Liefde tot Gods geboden zichtbaar wordt in het dagelijkse leven, als de Liefde in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Deze vreze des Heeren is het begin van de wijsheid en kennis.

Dit wonderlijke, lieflijke en gehoorzame leven is een leven dat de lasten van het leven geduldig draagt. Er is veel - zo niet alles - wat tegen ons getuigt en ons geweten beschuldigd. Hoe kan er ook schaamte zijn als we niets anders dan teloorgang en afkeren van Gods rechten en inzettingen waarnemen. Dat de ogen eens van ons af gericht worden en vanuit de ootmoed tot God opgeheven werden, Die gezegd heeft, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Mattheüs 6 vers 33) en dan te mogen leven in aanhankelijkheid aan Gods troon.

Samenvattend

Als we zien wat de Heere aan het volk van Israël geboden heeft door de mond van Mozes, is het helder dat het (t)huis-onderwijs vanuit Gods Woord ons geboden is. Het tot Godsvrucht vormen van onze kinderen wordt juist nu aangevallen door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Het huidige mensbeeld wil zichzelf ontplooien en dat werkt het individualisme in de hand. Hoe waardevol is dan het leven dat gericht is naar de geboden des Heeren.

Zijn Naam is heilig en geducht;

De vijand beeft op Zijn gerucht;

Maar ’s HEEREN vrees zal altoos wezen

’t Begin der wijsheid; wien Gods hand

Die doet betrachten, heeft verstand;

Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen

Psalm 111 vers 6

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 2021

Criterium | 32 Pagina's

(T)huisonderwijs In Bijbels licht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 2021

Criterium | 32 Pagina's