Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Secularisatie een probleem van ons hart

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Secularisatie een probleem van ons hart

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij zijn geseculariseerd. Ons leven wordt beheerst door de dingen van het tijdelijke leven; en we maken ons zorgen over tal van zaken. En dit geseculariseerde denken geven we door aan onze kinderen. Thuis en op school. We ademen de hele dag de geest van deze tijd in als een vergiftige damp. Dit vraagt dagelijks gebed: HEERE, zult Gij ons niet weder levend maken!? Tegelijk moeten we deze geest van verwereldlijking onderzoeken, ontmaskeren en, met Gods hulp, bestrijden. In de kadertekst staan verwijzingen naar Bijbelgedeel niemand schaamde zich voor zijn buurman als hij met

zich Wat is dat secularisatie? vervolgens in

de Secularisatie christelijke en cultuur kerkverlating worden Leerzaam vaak is ontwikkelt? hetgeen in één adem wij aantreffen genoemd. in Toch het is boek dat laatste ‘Augustinus slechts de een zielzorger’ symptoom van van F. van het der eerste. Meer Dr. (derde Herman druk, Paul Utrecht, heeft, in 1957), navolging deel van I, Augustinus, secularisatie pag. 164 e.v. We laten beschreven als een proces waarin het verlangen het hier volgen: ‘Dikwijls ook laat hij naar God stilletjes verdreven wordt door an- (Augustinus) terloops iets uit over de houding dere, aardse verlangens. van zijn schapen tijdens Als we spreken over secularisatie, is de kern- het gebed. Veel meer dan vraag: vandaag Waar verlangt bad men uw toen hart het hardop: meest recht naar? Dit uit is misschien een moeilijke vraag. het We hart hebben en met allemaal vele gebaren. veel verlangens: Wij horen gezondheid, van kwajongens, werk, het die gezin, een huis, arme auto, bidder enzovoorts. in de lege En kerk dit zijn afluisteren ook goede en hem verlangens. zijn gebed Je mag op de je straten best doen najouwen. om deze Velen verlangens baden vervuld met zuchten krijgen. tranen. Maar Veler steeds knieën is er de waren vraag hoe eeltig deze van verlangens het vele zich knielen, verhouden veler voorhoofden tot het verlangen bultig naar van God. het slaan tegen de kerkvloer;

van Verlangen tranen naar voor God het altaar ener memoria (gedenkal

taar) zijn zijn geschapen nood kwam als aanbidders uitkrijten. van Klonken God. Ons de woorden hele hart Wij was ‘vergeef op ons gericht onze om schulden’ ons in door God de te verheugen kerk, of het en woord Hem alle ‘ik belijd’, eer te of geven. de uitdrukking Door de zondeval ‘onkuisaards’, zijn we dan aanbidders ‘vlogen en de dienaars vuisten naar van de de satan borsten’ geworden. voor een Ons bonzende hart zoekt klop: nu op ‘nooit deze rust aarde donder voortdurend van het naar borstkloppend een onderwerp volk: van en aanbidding terecht! Een waarmee wolk waar wij God ons hart in woont, kunnen dondert!’ vullen en Velen naar een brachten fundament de kerkelijke waar we nachtwaken ons vertrouwen door op met kunnen eindeloos stellen. En toch, ondanks ons ongeloof en onze opstand tegen God, roept Hij ons er in de Bijbel gedurig toe op om knielen en opstaan; (…) Of die uiterlijke bewogenheid altijd overeenkwam met de innerlijke? Augustinus vindt ons te bekeren en Hem te dienen. Hij zegt: “Daarom, zeg het best dat de mensen rouwmoedig op hun borst tot hen: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik kloppen, maar waarschuwt voor sleur. ‘Gij werpt uw lichaam op de grond, buigt uw nek naar beneden, belijdt weder tot ulieden keren, zegt de HEERE der heirscharen” uw zonden, aanbidt uw God: ik zie waar uw lijf ligt, (Zach.1 ver 3; Zie ook Luk.13 vers 1-5). maar vraag mij af waar uw geest fladdert. Uw leden zie ik liggen: laat mij echter eens zien of uw bewust

Hoe zie ik geseculariseerd liggen: laat mij bent echter u? Is het eens uw zien dagelijks, of uw vurig bewustzijn stáát, verlangen om of tot het de niet Heere in de te branding bidden, in van de uw Bijbel gedachten te lezen en wegspoelt.’ naar de kerk Profane te gaan? en zelfs Zoekt slechte u mogelijkheden gedachten om ‘komen goed van bij voorkeur de Heere op te onder spreken? het Probeert bidden terwijl u uw aardse ge knielt’. verlangens toch, te hoe onderwerpen kunt ge dat aan toelaten! de wil van Zou de ik, Heere? die uw Of gelijke pro- En beert ben, niet u meerdere gekwetst goden zijn als te ge dienen? u midden En is onder uw godsdienst een gesprek met het mij vasthouden plotseling aan opzij de zoudt cultuur wenden waarin naar u bent een slechts opgegroeid? slaaf met een Secularisatie order, en mij is ‘met laten de staan? stroom En meedrijven’. zó doet gij

We moeten echter tegen onszelf strijden; steeds weer ons eigen ‘ik’ verloochenen. Trots, hoogmoed, aardse verlangens en afgoden moeten aan de kant. De Heere onderzoekt of uw leven vruchtbaar is voor Hem (Luk. 13 vers 6-9).

Het verlangen ontsteken

Ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen hebben vaak een diepe drijfveer om jongeren bij de kerk te houden. Laten we dit niet vanuit een krampachtige houding doen, maar overeenkomstig Gods opdracht in Deut. 4 e.v.

Ik noem een paar aspecten die nodig zijn om, naar de mens gesproken, jongeren vast te houden bij het Woord van God.

1. Verlangt u zelf om de Heere met uw hele hart te dienen? Als dit niet zo is, zullen uw kinderen doorzien dat uw kerkgang en Bijbellezen slechts buitenkant is. Een vorm die niets te betekenen heeft. Ook als u moet zeggen dat u de Heere niet persoonlijk kent, zullen kinderen feilloos aanvoelen of uw verlangen oprecht is. Anders bent u voor hen een hypocriet.

2. Verlangt u er naar om het hart van uw kind te kennen? Als u hun hart niet kent, hoe kunt u dan woorden spreken die het hart raken?

3. Geeft u uw kinderen praktisch levensonderwijs vanuit de Bijbel? In Spreuken 4 leren we David kennen als opvoeder. Salomo vertelt hoe zijn vader hem apart nam en tegen hem zei: “Mijn zoon, houd mijn woorden vast; onderhoud mijn geboden en leef!”.

4. Probeert u het verlangen van u en uw kinderen te richten op God? Hiervoor zijn verschillende activiteiten geschikt. Lees en bestudeer dagelijks de Bijbel en probeer de boodschap voor jezelf te verwoorden. Wees trouw en ijverig in de kerkgang, in het bidden, enzovoorts. Zing en maak muziek met elkaar. Hierdoor kunnen aardse verlangens verdreven worden. Lees over de levens van heiligen uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis, omdat hun levens navolgenswaardig zijn. Belijd elkaar je zonden en bemoedig elkaar om tegen zonden te strijden. Want in het houden van Gods geboden is een groten loon (Psalm 19).

5. Probeert u het verlangen naar aardse dingen te verminderen? Het boek Spreuken laat zien hoe een vader aan zijn kinderen vertelt waar een concrete zonde toe leidt. En steeds is er de oproep om een wijze keuze te doen: “Indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet” (Spr. 1 vers 10). Zie ook Zef. 1 vers 18 en Hag. 1 vers 9)

6. Probeert u uw ogen en de ogen van uw kinderen van de aarde los te maken? Er zijn ontzettend veel verlangens, noden en zorgen, die uw leven kunnen beheersen. Maar bij alle omstandigheden is het goed om in de Bijbel te zoeken naar onderwijs, bestraffing, vermaning en bemoediging (2 Tim. 3 vers 16). Vrees laat zien hoe ons hart aan de aarde vast zit. Steeds weer roept de Heere ons op om niet te vrezen voor de dingen van deze tijd (Matth. 6 vers 19-34).


Beste jongere,

Het artikel hiernaast gaat over secularisatie. Jouw ouders, leerkrachten, ambtsdragers en anderen zijn erg bang voor alle verleidingen die er zijn in de wereld. Ze zijn bang dat je er zo door in beslag genomen worden, dat je de Heere niet ijverig meer zoekt. Op een dag kan je dan zomaar ontdekken dat je al een maand niet meer gebeden hebt, dat jouw Bijbel al heel lang ongebruikt is en dat je het eigenlijk ook niet mist. De kerkdiensten volg je misschien alleen nog maar omdat je ouders dat willen, maar je snapt er verder toch weinig van. Bovendien, er zitten genoeg hypocrieten in de kerk; dan kun je maar beter eerlijk zijn en ermee stoppen. Toch?

Ik ken jou niet. Ik weet niet van al je gedachten af. Maar ik wil je een paar vragen stellen. Mag dat? beurt er met jou als

Wat is jouw diepste verlangen? Waar word je echt gelukkig van? Wat gebeurt er met jou als je dát (waar je zo gelukkig van wordt) kwijtraakt? Ik moet denken aan de profeet Elia op de Karmel. Hij vroeg aan het volk: ‘Wie wil je dienen? Wil je de Baäl tot jouw god kiezen of wil je de God van de Bijbel dienen?’. Deze keuze heeft gevolgen voor je leven. Als jouw smartphone, je game, je auto, je sport, je studie, je carrière of je naam het belangrijkste voor je is, dan moet je die dienen, ongeacht de omstandigheden. Maar bedenk, als jij je leven toewijdt aan bijvoorbeeld het verlangen om fit en sterk te zijn, dan zal jouw fitheid en kracht je ook moeten helpen als je ziek wordt en sterft. En ditzelfde geldt voor elke afgod, dus ook voor je smartphone of game.

Een andere vraag: hoeveel tijd besteed jij aan het lezen van je Bijbel? Nee, je hoeft niet te vergelijken met je ouders of vrienden. Het is tussen jou en God. God wil door de Bijbel tegen je spreken. Wil je Zijn woorden horen? Dan vraagt dit dagelijks het beste deel van je tijd.

Weet je welke dingen jou steeds afleiden van het dienen van jouw God/god? Paulus gebruikt het voorbeeld van atleten. Ze wilden maar één ding, namelijk de overwinning. Ze gingen voor goud. Dan is al het andere onbelangrijk. Die atleten hadden geen tijd om biertjes te drinken of de sociale media te volgen. Ze hadden maar één doel: de beste zijn. En dat vraagt radicale keuzes. Ben je bereid om radicale keuzes te maken? Als je God wil dienen, doe dit dan met alles wat je in je hebt. De Bijbel vergelijkt het maken van deze radicale keuzes met het ‘afhakken van je hand’.

Dit waren wel gewichtige vragen, hè? Misschien denk je: maar ik kan me toch niet bekeren? Dat hoor ik elke week in de kerk. Dat is ook zo. En als je nadenkt over het maken van radicale keuzes, dan voel je ook dat dit zo is. Want als je heel graag studeert of werkt, zodat het al jouw tijd in beslag neemt en het geeft je een gevoel van geluk, dan wil je daar niet vanaf. Terwijl je tegelijkertijd voelt dat het in de weg staat om de Heere te dienen. Dan is het een onmogelijke keuze. Vooral omdat het ook je plicht is om je werk en je studie te doen. Probeer dan maar veel tijd te maken om de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden. De Heere wil deze middelen gebruiken om jouw verlangens van de aarde af te trekken en op Hem te richten (Ps. 137 vers 6).

Dit wilde ik even tegen je zeggen. Mag ik je nog één tip geven? Schrijf de antwoorden op al bovenstaande vragen voor jezelf eens op. En vertel ze dan maar tegen de Heere. Hij weet allang wie jij bent, maar Hij wil graag horen dat je het zelf ook weet. En dan kun je ook vragen of de Heere je wil helpen om radicale keuzes te maken en Hem te dienen.

Een hartelijke groet

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2021

Criterium | 32 Pagina's

Secularisatie een probleem van ons hart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2021

Criterium | 32 Pagina's