Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods voorzienigheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gods voorzienigheid

Kunnen we dat uitleggen aan kinderen?

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoe was het achterliggende jaar? Had u voorspoed en was u in deze voorspoed dankbaar? Dankbaar betekent dat we dankbaar zijn ten opzichte van iemand anders. We moeten dankbaar zijn ten opzichte van onze Schepper en Formeerder. Dat kan alleen als er Goddelijke liefde in ons hart is. Ware dankbaarheid is op God gericht en vervult ons met diepe ootmoed. Of had u tegenspoed: ziekte, rouw, financiële tegenslag of problemen in gezin? Was u geduldig? Wat betekent dat? Dat ligt tegen ‘in voorspoed dankbaar’ aan. Beide zijn een gift van de Heere. Dan zijn we ootmoedig en zijn we het niet waardig. Dan zien we wat we nog krijgen èn wat we verdiend hebben. Alles ligt in de hand van de Heere. Voorspoed is geen verdienste en tegenspoed geen onrecht. Dan geloven we in Gods voorzienigheid, dat de Heere alles onderhoudt en regeert door Zijn almacht en kracht.

Kunnen we de voorzienigheid aan kinderen uitleggen?

Nee: God en Zijn werken zijn onbegrijpelijk. En ja: het is de dure plicht van ouders, docenten en leerkrachten

Nee: Gods werken zijn onbegrijpelijk

Elihu zegt: God is groot en wij begrijpen het niet. De Heere is altijd wijs en goed en wij begrijpen het niet. Dat mogen we ook eerlijk tegen de kinderen zeggen. Ons verstand is zo klein en de Heere zo almachtig en wijs. Maar kinderen kunnen vragen hebben; levensvragen en waaromvragen. Waarom zijn mijn gebeden niet verhoord? Waarom is mijn moeder ernstig ziek? Kinderen kunnen denken: Als ik het maar veel aan de Heere vraag dan geeft de Heere het wel. Een kind zei eens: Ik wist wel dat het ging gebeuren, want ik had het aan de Heere gevraagd. Als opvoeders moeten we dan zo’n kind onderwijzen. De Heere heeft verhoord, maar komt dat nu door jouw gebed? Maak onderscheid tussen om het gebed en op het gebed.

Kinderen kunnen met veel vragen vastlopen. Kinderen die het moeilijk hebben kunnen met hele wezenlijke vragen lopen. Rond 12 jaar stopt de gewetensvorming ongeveer. Dat is cruciaal. Als er tussen de 10 en 16 jaar ingrijpende dingen gebeuren die niet geuit worden, kunnen er atheïstische gedachten opkomen. Dit geldt ook bij psychische problemen. Probeer te vragen: Wat gaat er in je om?

Niemand kan Gods wijs beleid doorgronden. Geef dat ook toe aan de kinderen. Als we een waaromvraag stellen, vergeten we dat we geen rechten hebben. Die vragen komen op uit een rechthebbend bestaan. Begin bij het paradijs, daar hebben we God verlaten. Daar is de zonde in de wereld gekomen en daar hebben wij de dood gekozen. Alles wat we meer hebben en krijgen is genade.

We vergeten vaak ook dat God soeverein is. Bij oudere kinderen kunnen we dat woord uitleggen en bij kleuters moeten we het omschrijven. De Heere is van niemand afhankelijk en hoeft geen verantwoording aan ons af te leggen. Wij willen als klein stofje naast God op de troon zitten en zeggen: Waarom heeft U dat gedaan? Wij die zó tegen God gezondigd hebben, wat hebben wij te zeggen? Het is soeverein dat de Heere de ene de gezondheid geeft en ander ziek maakt.

Heeft iemand die tegenspoed heeft meer gezondigd dan degene die voorspoed heeft? Dat wordt vaak gedacht door kinderen, maar ook door volwassenen. We veroordelen al snel een ander op voorspoed en tegenspoed. We zijn niet slechter of beter wanneer we voorspoed of tegenspoed hebben. In alles klinkt de roepstem: Bekeert u, bekeert u! (Lukas 13:1-5) Laten we de leerlingen meegeven: Uw wil geschiede. Dat kan alleen door Gods Geest gewerkt worden.

Welke gestalte moeten wij en onze leerlingen hebben ten opzichte van Gods voorzienigheid? De hand op de mond en zwijgen. Wij moeten God, God laten. Heere, geef dat ik niet met U ga twisten. Probeer dit ook met Bijbelse voorbeelden uit te leggen. Denk aan Asaf, maar ook aan wat Paulus schrijft in Romeinen 9 vers 20a: Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Op dat plaatsje was Paulus gebracht.

Alles op aarde is in Gods hand. Voorspoed en tegenspoed. Vraag of je achter de Heere aan mag komen en of je nooit moedeloos en opstandig hoeft te worden. Zoals Guido de Brès beschrijft in art. 13 (NGB): En aangaande hetgeen Hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden.

Dat we leerjongeren van Christus mogen zijn, hebben leerlingen en opvoeders beiden nodig.

Ja: het is de dure plicht van ouders en leerkrachten

Het is onze plicht ouders, leerkrachten, docenten. In Deuteronomium 6 vers 7 lezen we: En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat. Dus bij tijden en gelegenheden die ons geschonken worden. Thuis en in de klas. In het bos of in de auto. Maar ook als de kinderen naar bed gaan. We mogen het niet verbergen voor het navolgende geslacht.

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend dat God alles bestuurt. Geld komt uit de muur. Als je een pasje hebt, heb je altijd geld. Water komt uit de kraan. Er is overvloed van eten en drinken in de winkel. De kast ligt altijd vol met eten en drinken. Zijn we ziek dan pakken we een pilletje of we gaan naar de dokter. En velen zijn verzekerd van de wieg tot het graf. Alles wordt betaald en we hebben de Heere niet nodig.

Zien de kinderen nog dat wij afhankelijk zijn van de Heere? Dat de Heere ziekte en gezondheid geeft? Onze kinderen groeien op in een goddeloze tijd waarin wij als opvoeders het voorbeeld geven. We zijn druk met tijdelijke zaken in plaats van met de wezenlijke zaken. Wie mag door genade de voorzienigheid voorleven aan de kinderen?

We moeten Gods voorzienigheid ook aan de kinderen uitleggen. Gebruik daarbij Bijbelse voorbeelden. Gods leiding en voorzienigheid zien we duidelijk in het leven van Abraham. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Gebruik eenvoudige woorden voor de kleine kinderen. In het leven van Jozef zien we dat de Heere het kwade kan gebruiken ten goede.

Geef ook voorbeelden uit onze tijd. Er zijn veel mooie verhalen uit vroegere tijden maar ook uit deze tijd, hoe de Heere uithelpt. Lees die verhalen voor! Kinderen worden daardoor getroffen.

Je ziet in de Bijbelse geschiedenis de verschillende delen van Gods voorzienigheid. Probeer in de vertelling de geloofsleer te verwerken. Gods onderhouding zien we bijvoorbeeld duidelijk terug bij het volk Israël in de woestijn. Gods medewerking is moeilijk voor kinderen en jongeren. Gebruik de voorbeelden van Farao en Judas. De Heere geeft kracht en verstand, maar de zonde doet de Heere niet, die woonde in het hart van Farao en Judas. De Heere doet de zonde niet, maar laat het wel toe. De Heere heeft Farao kracht gegeven, maar hij misbruikte die kracht. Toch wilde de Heere door die kracht het volk uitleiden. Heeft de Heere ook de zondige daden besloten? Ja, de Heere heeft besloten dat Hij verraden zou worden. Was dat de schuld van de Heere of van Judas? Van Judas, maar de Heere gebruikte het om Zijn besluiten te volvoeren. De verantwoordelijkheid voor de zonde ligt bij mens. Gods regering zien we duidelijk terug bij Jozef. Heilig zijn o God Uw wegen.

Ook in andere vakken moet Gods voorzienigheid opgemerkt worden, zoals bij vaderlandse geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Kijk met verwondering naar de regering en onderhouding van de schepping. Probeer het wonder van het dagelijkse leven mee te geven. Gezondheid lijkt gewoon totdat je ziek wordt. Bij elke stap krijgen we kracht. Vertel dit maar op eenvoudige wijze. Zo krijgen de kinderen, al is het op een uiterlijke wijze, ontzag voor de Heere. Vertel de kinderen dat ze bij beslissingen hun knieën moet buigen. Wij moeten alles voor de Heere neerleggen. Ook de tijdelijke dingen. Ook in deze coronatijd moeten we Gods hand zien. We kunnen ons vaccineren; we kunnen het bagatelliseren; of we proberen het te voorkomen op een bijna ziekelijke wijze. Maar ons leven ligt in Gods hand. Als onze tijd er is, heeft de Heere altijd een middel. De Heere heeft meer pijlen op Zijn boog. Dat kan door corona, een ongeluk of een hartkwaal. Het gaat erom of wij onze ziel als een buit mogen uitdragen.

Wat gelooft ú van Gods voorzienigheid? Dat geschonken geloof is onmisbaar voor ons in leven en sterven. Smeek om die genade.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2021

Criterium | 36 Pagina's

Gods voorzienigheid

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2021

Criterium | 36 Pagina's