Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het zou zomaar kunnen dat je net gestart bent met een nieuwe opleiding in een nieuwe omgeving. Het is een nieuw begin: je start blanco en het schooljaar ligt nog voor je. Veel Bijbelse personen, denk bijvoorbeeld aan Abram, Noach en Job, kregen ook te maken met een nieuw begin. Deze drie personen kenden de Heere en verlangden daarom naar een hemels nieuw begin: het eeuwige leven met de Heere.

Abram: Van Ur naar Kanaän

De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal (Gen. 12:1).

Als er iemand is die weet wat het is om helemaal opnieuw te beginnen, dan is het Abram wel. Hij leeft met zijn familie in Ur, totdat de Heere spreekt: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal (Gen. 12:1). Abram sputtert niet tegen, maar hij gaat en gehoorzaamt de stem van de Heere. Dit spreken van de Heere verandert Abrams leven totaal. Hij verlaat zijn bekende omgeving en trekt weg, het onbekende tegemoet. Waar hij precies terecht zal komen, weet hij niet. Wat hij wel weet, is dat de Heere voor hem zal zorgen. Abram moest drie dingen verlaten, maar zal ook drie dingen ontvangen: de Heere zal hem een land wijzen, hem tot een groot volk maken en hem zegenen.

Jij: van vertrouwd naar nieuw

Net als Abram heb jij misschien ook je bekende omgeving moeten inruilen voor een nieuwe omgeving. Je bent aan een nieuwe baan begonnen of je bent op kamers gegaan in verband met je studie. De omgeving waarin jij terechtkomt, is heel anders dan je gewend bent. Je moet keuzes maken, je kunt niet met alles en iedereen meedoen. Dat is moeilijk, zeker als de keuzes die jij maakt ingaan tegen de keuzes die de rest maakt. Hoe blijf je staande? Denk aan Abram: Abram ging op pad, gehoorzaam en gelovig. Met gehoorzaamheid en geloof door de Heilige Geest gewerkt kun jij, ook in je nieuwe omgeving, gerust zijn. Dan volg je de weg van de Heere en zal de Heere voor je zorgen en je leiden.

B Welke dingen zou jij in je leven moeten verlaten als je zou luisteren naar de stem van de Heere?

Noach: dankbaarheid na verdelging

Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was (…). Doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was (Gen. 7:23).

De tijd van Noach is een tijd van zonde. Dat heeft gevolgen. Het berouwde de HEERE dat hij de mensen op aarde gemaakt had. Er is echter een persoon voor wie dat niet geldt: Noach. Noach wandelt met God. De Heere heeft Noach lief. Daarom mag hij de ark binnengaan en krijgt hij een nieuw begin op een gereinigde aarde. Na de zondvloed mag Noach de ark verlaten. Het eerste wat hij doet, is een altaar bouwen voor de Heere. Dat is zijn eerste zorg: dankbaarheid betonen aan de Heere.

Jij: danken na bidden

Deze reactie van Noach heeft ook jou wat te zeggen. Misschien heb jij ook weleens een nieuw begin van de Heere gekregen: ziek geweest, je bad om genezing en je werd genezen. Je was blij natuurlijk, maar je ging over tot de orde van de dag. Of misschien heb je weleens gebeden of de Heere je wilde helpen bij die moeilijke toets voor dat vak waar je een voldoende voor nodig had om over te gaan. De toets viel mee en je was over naar het volgende jaar: een pak van je hart. Vergeet je niet iets? Dank je de Heere voor de verhoring van je gebed? Is het net als bij Noach je eerste zorg om de Heere je dankbaarheid te betonen?

B Vergeet je niet dat bij bidden danken hoort?

Job: zegening na beproeving

En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste (Job 42: 12).

Weinig mensen zullen zo geleden hebben als Job. Al zijn bezit weg, al zijn kinderen omgekomen, een vrouw die hem aanspoort God te verlaten, vrienden die hem verwijten maken en een eigen hart dat ook niet begrijpt waarom al deze beproevingen op zijn levenspad zijn gekomen. Job vervloekt daarom zijn geboortedag: “was ik maar nooit geboren!”.

Maar hoewel Job zijn geboortedag vervloekt, de Heere doet dat zeker niet. Job krijgt geen antwoord op zijn vragen, maar zijn hart verandert wel. Hij leert inzien dat hij helemaal verkeerd is geweest met zijn pogingen om God terecht te wijzen en hij toont berouw. De Heere ziet dat en Hij geeft Job een nieuw begin. Al zijn verkeerde vragen en zijn opstandige woorden worden hem vergeven en de Heere gaat Job zegenen. Job ontvangt dubbel zoveel vee, weer tien kinderen en nog honderdveertig jaar te leven.

Jij: gebed na verwijt

Herken jij de vragen van Job? Misschien heb jij ook de Heere weleens verwijten gemaakt. “Waarom moest dit bij mij gebeuren? Heere, u doet het verkeerd, het loopt u uit de hand!” Opstandige verwijten, harde woorden en geen gebed. Laat de Heere door het leven van Job hier niet zien Wie Hij is? Hij is genadig, Hij laat Job (en al Zijn kinderen) niet in die opstand zitten, maar haalt hen daaruit om hen te zegenen en geeft hen zo een nieuw begin.

B Ben jij ook opstandig tegen de Heere? Lees Job 38 tot 41 eens door voor het antwoord van de Heere.

De wedergeboorte, een nieuwe schepping

Ook onze belijdenissen spreken over een nieuw begin. Het gaat dan om een geestelijk nieuw begin: de wedergeboorte. In de Dordtse Leerregels worden de mensen die geloven, zelfs een nieuwe schepping genoemd. Dat is een sterke uitdrukking. Iets wat geschapen wordt is al nieuw en dan wordt er ook nog gezegd dat het om een nieuwe schepping gaat. Het gaat dus om iets totaal nieuws. Hoe de Heere dat in het hart werkt, staat beschreven in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 12.

”En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. (…) Het is een gans (geheel) bovennatuurlijke (het stijgt boven de natuurwetten uit), een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete (lieflijke), wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift, die van den Auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar (nooit falend) en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.”

B Wat wordt er volgens dit artikel uit de Dordtse Leerregels allemaal veranderd bij de wedergeboorte?

Verlangen naar een nieuw begin

Iedereen die de Heere Jezus kent, verlangt naar een nieuw begin: een hemels nieuw begin, een begin zonder einde. Het begin van een leven van eeuwige aanbidding en van altijddurende dankzegging. De apostel Petrus verlangde daar ook naar. Hij juicht het uit: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Gods kinderen weten dat we op deze aarde nooit een echt nieuw begin zullen kunnen beginnen. We houden altijd ons zondige hart en we vallen steeds opnieuw in de zonde. Paulus wist daar ook van, hij zegt het: wij zijn vleselijk, verkocht onder de zonde. Deze slavernij aan de zonde zal echter niet altijd duren. Gods kinderen zien uit naar het moment dat ze daarvan bevrijd worden en de eeuwige heerlijkheid kunnen binnengaan.

Dat is het nieuwe begin! Johannes zag het in een visioen voor zich (Openb. 21): het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alles van deze aarde is dan voorbijgegaan. God zegt het: Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Openb. 21:5).

B Zie jij uit naar hét nieuwe begin?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

Daniel | 32 Pagina's

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

Daniel | 32 Pagina's