Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

#actief lezen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

#actief lezen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

#schatgraven in de Bijbel #zweedse methode #ABC-methode #SOAPmethode

1 Lees het Bijbelgedeelte door. Schrijf er een passende titel boven.

2 Kleur teksten die over ‘kleding’ gaan geel. Kleur teksten die over ‘de schare die niemand tellen kan’ blauw.

3 Wat weet je nu over de kleding van Gods kinderen op de aarde?

4 Wat weet je van de klederen van Gods kinderen in de hemel?

Schrijf wat je in de verzen tegenkomt in het woordweb.

5 Schrijf nu in je eigen woorden op wat er bedoeld wordt met vers 13 tot 16, het gesprek tussen Johannes en één van de ouderlingen.

6 De lange klederen staan ook voor de zonden van de mensen. Tot de dood kleven deze aan ieder mens. Welk wonder gebeurt er in het leven van Gods kinderen zodat hun klederen gewassen kunnen worden?

7 Aan welk ambt uit de Bijbel denk je bij het dragen van lange witte klederen?

Opdracht: Wat we hier lezen speelt zich af in de hemel en op de nieuwe aarde. Wij kunnen ons er moeilijk een voorstelling van maken hoe het echt wezen zal in het hiernamaals. Toch kun je veel leren uit het boek Openbaring.

Wat zou jij zeggen als iemand aan je vraagt: Geloof jij dat er leven is na de dood? Waarom geloof jij daarin?

Titel:

Openbaring 7:9–17

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, 12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.

13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

14 En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.

17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 2019

Daniel | 32 Pagina's

#actief lezen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 2019

Daniel | 32 Pagina's