Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus tot een voorbeeld (10): lankmoedig zijn

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus tot een voorbeeld (10): lankmoedig zijn

1 Johannes 2:1-6; Lukas 9:51-56; Lukas 18:1-8

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft, luidt de opdracht van Johannes (1 Joh. 2:6). De vorige keer ging het over het zwijgen van de Heere Jezus. Nauw hiermee samen hangt het thema ‘lankmoedig’ zijn. Je hoort het vaak in de kerk: “de Heere is lankmoedig”. Wat is dat eigenlijk? In het Hebreeuws staat er orek appajim en dat betekent letterlijk: ‘de toorn langer maken’. Ofwel de ontlading van de toorn wordt vertraagd, uitgesteld. Dus als je in de Bijbel leest dat de Heere (nog) lankmoedig is, dan betekent het dat Zijn toorn nog niet tot uitvoering wordt gebracht. Let wel, het is geen afstel, maar uitstel van de straf. Met als bedoeling dat ( jonge) mensen zich bekeren van hun zondige weg en de Heere en Zijn Koninkrijk zullen gaan zoeken. Opdat je voor eeuwig behouden mag worden. De tijd die de Heere jou daarvoor geeft, is genadetijd, is ‘vindenstijd’ (Jes. 55:6). De Heere Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling getuigd van deze lankmoedigheid. Tevens was Hij hierin een voorbeeld voor de discipelen. Zo houdt Hij hen voor: Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart (Matth. 11:29). Als Jezus met Zijn discipelen door het Samaritaanse land reist, zoekt Hij een herberg. Maar de Samaritanen weigeren elke vorm van gastvrijheid te bewijzen. Dat wordt met name Johannes en Jakobus te veel. Ze zijn zo verontwaardigd over deze behandeling dat zij de doodstraf voor deze mensen meer dan gerechtvaardigd vinden. Wij lezen daar: Als nu Zijn discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij dat wij zeggen dat vuur van den hemel nederdale en dezen verslinde, gelijk ook Elía gedaan heeft? (Luk. 9: 54). Jawel, vuur van de hemel omdat ze geen onderdak krijgen… Had jij dat gedacht van die zachtmoedige Johannes? De Heere Jezus bestraft de discipelen op felle toon: Maar Zich omkerende bestrafte Hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige Geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden (Luk. 9:55-56). Ja, ook Johannes moest leren dat de Zoon des mensen niet kwam als Rechter, maar als Redder. Om te behouden! En in die geest zou Johannes straks gaan preken en zendbrieven schrijven. In de geest van Christus, met zachtmoedigheid en lankmoedigheid. Niet alleen de latere apostelen, maar alle christenen moeten leren om lankmoedig te zijn. Zelfs als ons onrecht wordt aangedaan, zelfs als er sprake is van vervolging of verdrukking. De Heere Jezus wil dat Zijn kinderen deze beproeving geduldig doorstaan, dat zij ‘lankmoedig zijn’ in het lijden. Geduldig moeten zij wachten tot de Heere Jezus zal komen en hun zaak ook als Rechter zal beslissen. Denk daarbij ook aan de gelijkenis van de weduwe (Lukas 18: 1-8). Zij bleef aanhoudend bidden om ‘recht’ ten opzichte van haar onderdrukkers. Aanvankelijk wilde de corrupte rechter, die van zichzelf zei dat hij God niet vreest en geen mens ontziet, haar niet helpen. Toch deed hij uiteindelijk wel recht, omdat hij het aanhoudende pleiten en bidden van deze vrouw ‘zat’ was. De Heere Jezus besluit de gelijkenis dan als volgt: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. De echo van deze woorden horen wij in de brief van Jakobus. Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten (Jak. 5:8). Het duurt nog even, zo houdt hij ons voor, maar Jezus komt echt! De apostel gebruikt daarbij het beeld van een landman die uitziet naar de vrucht op het land, maar nog moet wachten (Jak. 5:7). Hoe is dat bij jou? Ken jij ook iets van deze christelijke deugd, deze lankmoedigheid? Als wereldse mensen verachtelijk hun neus voor je ophalen omdat je zondags naar de kerk gaat, ben en blijf je dan toch bewogen met hun heil?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 2019

Daniel | 32 Pagina's

Christus tot een voorbeeld (10): lankmoedig zijn

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 2019

Daniel | 32 Pagina's