Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Je geld OF je leven!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Je geld OF je leven!

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Bijbel staat vol met verhalen. Deze verhalen zijn voorbeelden. Voorbeelden die ons waarschuwen. Soms bijna huiveringwekkend. Voorbeelden als een waarschuwend lichtbaken op een rots in zee. Sla niet te pletter, zoals veel andere schepen! Andere verhalen laten ons zien hoe het wél moet. Ze zijn als een lamp voor onze voet, als een licht op ons pad. Deze voorbeelden wijzen de weg en maken jaloers.

Het is opvallend hoeveel verhalen over geld en rijkdom gaan. De Bijbel vertelt ons door verhalen dat geld bijzonder gevaarlijk kan zijn. De Bijbel zegt dat je moet kiezen: je geld óf je leven, eeuwig leven. Andere verhalen laten ons zien hoe goed en hoe vol zegen een vrijgevig leven is. We gaan deze verhalen langs, om ervan te leren. Eerst de waarschuwende bakens in zee. Daarna de lichtende voorbeelden.

DEEL 1: DE WAARSCHUWENDE LICHTBAKENS

> Achan - Ik kreeg lust daartoe

Ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. Dat zei Achan. Een schitterend Babylonisch overkleed, een grote zak zilver, een massief stuk goud. Het glinsterde hem toe. Maar het was niet van hem. De vonk sloeg over, de begeerte werd een vuur. Hij greep ernaar. Hij stal het van de Heere.

DE LES: Zeg ‘nee’! tegen oneerlijk gekregen geld of spullen. Ook als het grijpen ervan zo makkelijk is.

> Gehazi - Verborgen geldliefde

Liefde tot geld kun je soms goed verbergen. Je bent er vaak mee bezig in je gedachten. Geld drijft je in het maken van veel keuzes. Maar dan komt de dag van de verleiding. Je ziet het geld aan je neus voorbij gaan. Het komt jou niet toe, maar nu móet je het hebben, al is het door een list. Het resultaat voor Gehazi? Hij is rijk, maar God maakt hem ziek en zijn goede naam is hij kwijt.

DE LES: Koester geen stille liefde tot geld. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad (1 Tim. 6:10). Wie daarin leeft, doorsteekt zichzelf met veel smarten.

> Judas - Liever geld dan liefde

“Geld maakt niet gelukkig.” Ja, maar dit Bijbelverhaal leert ons zelfs: “Geld maakt diep ongelukkig”. Het geld verleidt je hart in de zoektocht naar geluk. Wat een ernstig voorbeeld is Judas. Wat was hij dicht bij het volmaakte geluk. Hij was dichtbij Jezus. Hij zag Zijn liefde tot de Vader en tot zondaren. Zoals alle mensen was Judas een gelukzoeker. Hij verkocht zijn Meester. En toen had hij geld. Best veel geld. Maar tot zijn verbijstering werd hij met dat geld zó diep ongelukkig dat hij zichzelf ophing.

DE LES: Alleen Jezus maakt je rijk.

> Rijke jongeling - Een kameel past niet door het oog van een naald

Jezus Zelf was geschokt door het voorbeeld van de rijke jongeling. Er klinkt ontzetting in Zijn stem als Hij zegt: Hoe bezwaarlijk kunnen degenen die goed hebben in het koninkrijk der hemelen ingaan! En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Wij zien rijkdom vaak positief. Maar de Bijbel tekent rijkdom als één van de grootste vijanden van onze zaligheid.

DE LES: Zie rijkdom niet als iets positiefs. Verlang er niet naar. Zoek het niet. Het kan je grootste vijand worden in het zoeken van Gods koninkrijk.

> Rijke dwaas - Oppotten is dwaas

Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren. Wat was de rijke dwaas tevreden. Wat voelde hij zich veilig. Hij was binnen. God dacht er anders over: Gij dwaas, in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen (Luk 12:20). Wat kan rijkdom en voorspoed je verblinden en verlammen. Je vergeet dat je morgen kunt sterven. En wat heb je dan? Helemaal niets! Zo gaat het met degene die schatten vergadert, maar niet rijk is in God (Luk. 12:21).

DE LES: Rijkdom verzamelen is levensgevaarlijk. Net als een snelstromende rivier kan het je meenemen. Het voelt fijn en het gaat zo gemakkelijk. Maar voor je het weet, stort je in het ravijn.

> Ananias en Safira - Niet van harte

Barnabas was een geweldig voorbeeld. Uit liefde verkocht hij een akker en deelde hij de opbrengst aan behoeftigen. Barnabas werd daarom geacht en geliefd in de gemeente. Ananias en Safira wilden dat ook. Ze besloten hetzelfde te doen. Niet uit liefde, maar met als doel hun eigen eer. Tegelijk hadden ze het geld lief. Daarom logen ze tegen God en ze hielden een deel voor zichzelf.

DE LES: Geef nooit om door mensen gezien te worden. Maar geef van harte. Jezus zegt: als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet (Matth. 6:3). Niemand hoeft te weten hoeveel jij geeft.

DEEL 2: DE LICHTENDE VOORBEELDEN

Abraham - God heeft rijk gemaakt

Abraham was rijk én vreesde God. Dat is mogelijk met veel genade. Abraham had de rijkdom niet lief. Dat bleek toen Abraham Lot en de inwoners van Sodom bevrijd had uit de hand van Kedor-Laomer. De koning van Sodom bood hem de hele buit aan. Abraham wilde niets hebben. Helemaal niets. Hij zegt: zelfs geen draad of schoenriem. Hij vertelt de reden aan de koning van Sodom. Opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt.

DE LES: Ben je rijk? Wees niet trots. Leef in het besef dat God het je gaf.

Jozef - Sparen voor bijzonder doel

Er zijn weinig plaatsen in de Bijbel waar oppotten of sparen wordt goedgekeurd. In de geschiedenis van Jozef wel. Zeven jaar lang verzamelde hij koren in grote schuren. Jozef spaarde voor een heel speciaal doel. Hij wíst dat er zeven jaar van honger kwam. Hij spaarde geen goud, maar koren. Hij spaarde om in de eerste levensbehoefte te voorzien. Jozef spaarde niet voor zichzelf, maar om een volk in het leven te houden.

DE LES: Veel geld sparen mag als het echt een goed doel heeft. Maar anders niet.

Weduwe te Zarfath - Het geheim van geven

God heeft rijke beloften voor gevers. Hij heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7). En nooit laat Hij zo iemand in de kou staan. Wie veel geeft, krijgt meer van de Heere terug. Jezus leert ons: Geeft en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte en overlopende maat zal men in uw schoot geven (Luk. 6:38). Er is één die uitstrooit, dewelke nog meer toegedaan wordt; en één die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden (Spr. 11:24). Dat is het geheim van geven. Je wordt er niet armer van, maar rijker, zodat je nog meer kunt geven. God zal daarvoor zorgen.

DE LES: De weduwe te Zarfath gaf de laatste olie en meelbloem weg. Wat kreeg ze terug? Een eindeloze stroom olie en meelbloem. Om zelf van te leven en om uit te delen aan Elia.

Zacheüs - Dankbaar delen

Sommigen zeggen dat het geven van de tienden een goede richtlijn is. Tien procent van je inkomen moet je weggeven. De rest is voor jezelf. Maar dat is een regel van de wet, niet van het Evangelie. Vol van dankbaarheid zei Zacheüs: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. Trouwens, denk eens aan de weduwe in de tempel die haar laatste penning gaf. Ze gaf geen tien, geen vijftig, maar honderd procent van wat ze had.

DE LES: De liefde rekent niet, maar deelt uit. Ken jij die liefde?

Tabitha - Rijk door te geven

We mogen onze ogen niet sluiten voor de nood van de arme, terwijl we zelf een gevulde portemonnee hebben (Spr. 28:27). Wat een voorbeeld was Tabitha. Zij was vol goede werken en aalmoezen, die zij deed (Hand. 9:36). De liefde van God straalde heen door wat ze deed. Zij was rijk door te delen. Wie zich ontfermt over zijn arme naaste, eert zijn Schepper (Spr. 14:31).

DE LES: Wil je de Heere eren in je leven? Ontferm jezelf dan over je naaste.

Paulus - Van niemand iets nodig hebben

Aan het strand neemt Paulus afscheid van de broeders uit Efeze. Hij laat zijn handen zien en zegt: En gij zelven weet dat deze handen tot mijn nooddruft (…) gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woorden des Heeren Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20:35). Paulus gaf het voorbeeld van eerlijk en hard werken. Nacht en dag, zodat hij van niemand iets nodig had (2 Thess. 3). Hij hield over om uit te delen.

DE LES: Als het kan, moet je werken voor je eigen kost. En al werkende, houd je iets over om te delen. Zo ervaar je wat de Heere Jezus heeft gezegd: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Christus Jezus - Hij arm, wij rijk

Vrijgevigheid groeit niet op de akker van ons hart. Dat komt ergens anders vandaan. Een waar christen heeft de Heere leren kennen als de God Die geeft. Hij gaf alles. Hij gaf Zijn Zoon. Ken jij de liefde van Christus? Dat maakt je vrijgevig. Hij werd arm om Zijn volk rijk te maken. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden (2 Kor. 8:9).

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 2019

Daniel | 32 Pagina's

Je geld OF je leven!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 2019

Daniel | 32 Pagina's