Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op zoek naar één ziel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op zoek naar één ziel

Handelingen 8:26-40

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er is een Joods gezegde: “Wie één enkele Joodse ziel redt, heeft volgens de Schrift een hele wereld gered”. Hoeveel rijker is het Evangelie dat gepreekt mag worden. Dat vanwege de offerande van één Mens, de Zoon van God, een heel volk zal worden behouden (vgl. Joh. 11:50). Daarvoor zou Eén Man, de Zoon van God, lijden en sterven. Plaatsvervangend. Deze Zaligmaker heeft de zaligheid niet alleen voor Zijn volk verdiend, maar past deze ook toe. Nog steeds! Zondaren worden opgezocht, één voor één. Welnu, Gods opzoekende zondaarsliefde wordt ons zo zichtbaar gemaakt in de geschiedenis van de kamerling (Hand. 8).

Filippus moest er een grote gemeente (Samaria) voor gaan verlaten. Een engel des Heeren kwam hem deze boodschap brengen (Hand. 8: 26). En de dienstknecht luistert, gehoorzaamt. Precies op tijd, op Gods tijd, staat hij op een kruising. Er komt een wagen voorbij. In de wagen zit een machtige buitenlander, een kamerling. Dat is iemand die vanwege zijn hoge positie aan het koninklijke hof onvruchtbaar was gemaakt. Een ‘gesnedene’. Deze man was in zijn thuisland een Godszoeker geworden. Hij wilde een voor hem nog zo onbekende God aanbidden in Jeruzalem en had er een lange, gevaarlijke reis voor over. Maar in Jeruzalem wordt hem duidelijk gemaakt dat er geen toegang voor hem is tot déze God. De tempelpolitie houdt hem tegen. Want in Gods Woord staat: Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des HEEREN niet komen (Deut. 23:1). Een buitengeslotene… Geen plaats bij God voor een onvruchtbaar mens. Wij lezen niet dat de man opstandig wordt. Zo van: “met zo’n God wil ik niet van doen hebben, dan zoek ik het maar weer bij de goden van mijn eigen volk, in mijn eigen land”. Nee, hij keert terug naar zijn thuisland, maar met Gods Woord op schoot. Dit Woord gaat open tijdens de lange terugreis. Ingespannen bestudeert hij – op een verlaten weg die naar het zuiden gaat – de boekrol van de profeet Jesaja.

En dan – terwijl de kamerling met zichzelf ‘vastloopt’ - geeft de Heilige Geest het Filippus te kennen: ga toe en voeg u bij dezen wagen. Filippus loopt met grote snelheid op de wagen af en hoort de kamerling uit de profeet Jesaja lezen. Er komt een gesprek op gang naar aanleiding van de door hem gestelde vraag: Verstaat gij ook hetgeen gij leest? De man op de wagen geeft te kennen dat hij behoefte heeft aan een uitlegger. Hij smeekt Filippus naast hem te komen zitten en hem te onderwijzen. Hij is nu precies bij de kern aangekomen van het Oude Testament. Bij Jesaja’s heenwijzing naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt (Hand. 8: 32). Over dát onderwijs staat er zo treffend: en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus. En zo mag de vreemdeling uit Afrika tot het zaligmakende geloof komen. Hij wordt op eigen verzoek gedoopt en daarna lezen wij: Hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Vreugde in God, blijdschap in het hart, als de Geest het verzoeningswerk van Christus gaat toepassen aan een gebroken hart, aan een verslagen ziel. Dan wordt het waar: “Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel”. Mag ik jou de vraag eens stellen: waar zijn jouw zonden? En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je draagt ze nog zelf of ze zijn weggedragen door het Lam Gods. Als jij ze zelf nog draagt, zoek dan toch het Lam, zoals de kamerling Hem zocht. Nu is Hij nog te vinden. In de weide van Zijn Woord. En als jij Hem wel mag kennen, blijf dan dicht bij Hem. Leef met dit Lam! Leef uit dit Lam! Laat je leiden door dit Lam! Begeer met Paulus: Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden (Filipp. 3:10-11).

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 2019

Daniel | 32 Pagina's

Op zoek naar één ziel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 2019

Daniel | 32 Pagina's