Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het woord van vergeving

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het woord van vergeving

Toen zeide Jezus: Vader, vergeef hen hun; want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23:34a)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door voor zijn vijanden te bidden om vergeving van hun zonden raakte Christus hun allerdiepste nood en behoefte aan. En hun behoefte is de behoefte van ieder Adamskind. Jonge lezer, zijn jouw zonden al vergeven? Vergeven wil zeggen: kwijtgescholden of weggedaan.

Let op het woordje toen. Toen, toen de mens zijn allergrootste misdaad begaan had. Toen, toen de verdorvenheid van het menselijk hart zichtbaar was in het toppunt van boosheid. Toen zei Jezus: Vader vergeef het hun. Toen, toen het schepsel met zijn schuldige handen, het aangedurfd had om de Heere der heerlijkheid te kruisigen (1 Kor. 2:8).

Jezus had verschrikkelijke vervloekingen over hen kunnen uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan wat Jezus zei over Judas in Lukas 22:22. Hij had de bliksemstralen van zijn rechtvaardige toorn kunnen loslaten om hen te doden zoals bij Elia. Dit wordt beschreven in 2 Koningen 1. Hij had de aarde haar mond kunnen doen openen zodat ze levend in de afgrond waren gedaald net als Korach, Dathan en Abiram. Deze geschiedenis kun je vinden in Numeri 16.

Maar nee! Hij hing naakt en voor iedereen te schande aan het kruis. Hij leed martelende pijn. Hij werd door iedereen veracht, verworpen en gehaat. En toch riep Hij het uit: Vader, vergeef het hun! Dit was het hoogtepunt van verlossende liefde.

Weergaloze genade! Weergaloos, zeg ik, want zelfs Stéfanus kwam er niet toe het gezegende voorbeeld van de Zaligmaker helemaal te volgen. Als je Handelingen 7:59- 60 leest, zal je daar vinden dat Stéfanus’ eerste gedachte zichzelf betrof en daarna bad hij voor zijn vijanden. Maar bij Christus was de volgorde omgekeerd: Hij bad eerst voor Zijn vijanden, en pas daarna voor Zichzelf. Wanneer deze woorden gelezen worden door een jongen of meisje die nog niet gered is, dan wil ik hem of haar vragen de volgende zin te overwegen: hoe verschrikkelijk moet het zijn Christus en Zijn waarheid expres tegen te staan!

Degenen die de Zaligmaker kruisten wisten niet wat zij deden. Maar, jonge lezer, dat is niet op jou van toepassing! Jij weet dat je Christus hoort te kronen als de Heere van je leven. Jij weet dat je er alles aan moet doen om Hem te behagen en te verheerlijken. Wees dan gewaarschuwd, want het gevaar waar je in verkeerd is groot! Als je je bewust van Hem afkeert, keer je je af van de Enige Die je redden kan van je zonden. Wat het gevolg is van deze afwijzing lees je in Hebreeën 10:26 en 27.

Wanneer deze woorden gelezen worden door een jongen of meisje die gered is, dan wil ik hem of haar vragen of hij of zij zekerheid heeft over de vergeving van zonden. Velen van Gods volk hebben hier geen zekerheid over. Ik wil hem of haar vragen de volgende zin te overwegen: mijn aanneming door God en mijn ten hemel gaan, is niet afhankelijk van mijn vasthouden aan Christus. Het is ook niet afhankelijk van mijn gehoorzaamheid en mijn getrouwheid aan Christus. Dat geeft geen blijvende vrede. Geloofd zij God, dat Hij de vergeving geeft! En dat de vergeving die Hij geeft álle zonden bedekt; die van het verleden, het heden en de toekomst!

Dit een hertaling door Gerben van der Wulp van een gedeelte uit Het spreken van de Borg op Golgotha.


Wie was A.W. Pink?

A.W. Pink (1886-1952) werd in Engeland geboren in een christelijk gezin. Na zijn bekering in 1908 maakte Pink een grote ontwikkeling door van Arminiaan tot Calvinist. Pas na zijn dood werd de grote betekenis van zijn boeken duidelijk. Meerdere van zijn boeken werden de afgelopen decennia vertaald in het Nederlands.


Verder praten

thuis, op JV of met je vrienden:

Ϙ Ik vind de eerste vraag van deze meditatie veel te direct: “Zijn je zonden al vergeven?”

ʾ In de meditatie schrijft Pink wat het gevolg is van onze afwijzing. Heb je het gelezen? Wat is het gevolg? Wat doe je met deze werkelijkheid?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 2020

Daniel | 32 Pagina's

Het woord van vergeving

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 2020

Daniel | 32 Pagina's