Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jouw dag en de dag des HEEREN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jouw dag en de dag des HEEREN

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gods oordeel komt niet onverwacht. We kunnen het weten. Niet precies wanneer, maar wel dát het oordeel komt. En ook hoe het zal zijn. Om dat tot ons door te laten dringen, vertelt de Heilige Geest ons in de Bijbel hoe het met anderen is afgelopen. Dat doet Hij niet één, niet tien, maar tientallen of zelfs honderden keren. God waarschuwt je. Hij wil je overtuigen van het oordeel. Dat is één van de belangrijkste doelen van de Heilige Geest met de Bijbel. Obadja is een bode die tot ons komt met deze boodschap.

God zegt van mij

Obadja valt met de deur in huis. Alzo zegt de Heere HEERE van Edom. Edom dacht dat het alles maar kon doen. Dat het niets met de Heere te maken had. Maar zo is het niet. Iedereen heeft met God te maken. Hij heeft zeggenschap over alle volken en over ieder mens. Daarom zegt de Heere HEERE iets van Edom. God is lang geduldig geweest. Maar nu blijkt: zondigen is niet gratis. Er komt een dag van betaling. De dag waarop Edom merkt: God lééft. Hij kijkt niet in eeuwigheid toe. Alzo zegt de Heere HEERE van… Vul je eigen naam eens in?

Je hart bedriegt je

De trotsheid van uw hart heeft u bedrogen (vers 3). Edom woonde in het ruige bergland. Onneembare bergvestingen, en genoeg schuilplaatsen in de spelonken. God zegt: Edom, je denkt veilig te zijn. Maar met Míj heb je niet gerekend. Niemand kan je in de verborgen schuilplaatsen vinden, maar Ik wel. Al zou je een nest onbereikbaar hoog tussen de sterren hebben, Ik zal je vandaar neerstoten. De les voor ons: Ga bij het denken over Gods oordeel niet af op je eigen gedachten. Je hart bedriegt je. Je zult altijd redenen vinden om te denken: ‘Het zal wel meevallen’. Maar de waarheid is anders. Lees maar verder. Vraag jezelf, met de Bijbel in je hand: “Hoe zal ik het maken?”

God gebruikt al Zijn macht

In vers 5 en 6 zegt God: Edom, het zal niet meevallen. Als dieven komen om te plunderen, laten ze nog wel wat over. En als de druiven geoogst worden, blijft er altijd nog wel wat hangen. Maar Edom zal kaalgeplukt worden. God zal Ezau ontbloten (Jer. 49:10). Niemand zal zich kunnen verstoppen. Geen enkele Edomiet zal het oordeel ontgaan (vers 9). Zo zal het ook zijn op de laatste dag. Mensen zoeken veiligheid. Bergen en steenrotsen, valt op ons, en verbergt ons (Openb. 6:16). Wie God niet onder ogen kan komen, zal in het graf willen blijven. Maar het kan niet. God zal al Zijn macht en kracht gebruiken om Zijn oordeel uit te voeren. Er is geen ontkomen aan. Edoms oordeel werd uitgevoerd door het machtige Babylonië. Maar het laatste oordeel door de krachtige engelen. Verstoppen of vluchten kan niet.

Verbijstering

Toch gelooft Edom het niet. Ze denken om meerdere redenen veilig te zijn (vers 7-9). Ze hebben slimme bondgenootschappen gesloten. Maar God zegt: die vriendschappen worden je ondergang. Zoals een gezwel van binnenuit je dood wordt. Edom stond bekend om haar wijze mannen. Maar God zegt: Het zal je niet helpen. De wijze en zijn verstand vergaan als het oordeel komt. Zolang het oordeel uitblijft, blijf je van alles denken. Maar niets daarvan blijkt te kloppen als Gods oordeel komt. Er zal alleen maar verbijstering en verschrikking zijn. Tegen God zal geen raad of gedachte helpen. Welke gedachten koester jij? Obadja waarschuwt ons: Je zult bij Christus’ komst geen woord van verontschuldiging uit kunnen brengen.

En dan waren er nog Ezau’s helden. Maar hun hart zal smelten als God komt. Misschien ben jij jong en gezond, en zie je niet veel redenen om na te denken over je dood. Obadja waarschuwt: waan je niet veilig. De snelle zal niet ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken. En een held zijn ziel niet bevrijden (Amos 2:14).

God heeft het gezien

God heeft boeken. En die boeken worden geopend bij het oordeel (Openb. 20:12). In vers 10-14 doet God het boekje open van Edom. Zij worden geoordeeld om het geweld, begaan tegen hun broeder Jakob. Edom koesterde een diepe, altijd durende haat tegen Israël (Ez. 35:5,11). Toen Juda weggevoerd werd, was Edom er als eerste bij. Niet om te helpen, maar om te plunderen, de vluchtende Joden dood te slaan of uit te leveren aan de Babyloniërs. Ze hebben feest gevierd, ze hebben Israël gehoond en bespot. God heeft ook van ons een boek. Daar staat alles in. Wij kunnen er zeker van zijn dat Gods oordeel eerlijk is. Wie veroordeeld wordt, zal precies weten én begrijpen waarom.

Jouw dag en Gods dag

Opvallend in Obadja is het gebruik van het woord ‘dag’. Ezau heeft de dag van z’n leven gehad toen Israël ten onder ging. Wij zeggen het ook wel eens: “Het is vandaag jouw dag. Ga je gang, doe waar jij zin in hebt”. Zo was het ook met Edom. De dag van Edom duurde lang, maar niet eeuwig. Want God kondigt Zíjn dag aan. Want de dag des HEEREN is nabij over al de heidenen (vers 15). Als de dag des HEEREN komt, is de dag van alle zondaars voorbij.

De beker

Edom heeft feest gevierd. Ze hebben de vreugde beker gedronken (vers 16). Maar God zal hen een andere beker geven. De beker van Zijn oordeel. Deze beker is gevuld met de ongemengde wijn van Gods toorn (Openb. 14:10). Ongemengde, niet verdunde wijn. Geen lankmoedigheid meer. Geen barmhartigheid erdoorheen vermengd. Drinken is verplicht. Onderin de beker zit de droesem. De bittere druivendrab. Dat is het bitterste deel van de straf. Dat is voor wie het Evangelie verworpen heeft. Voor wie wel wist van Christus, maar tot Hem niet vluchtte. Christus, Die verbaasd en beangst werd toen Hij de lijdensbeker kreeg. Die gewillig dronk tot het onderste toe. Zo deed Hij verzoening, ook voor deze meest bittere zonde van het ongeloof. De beker moet gedronken worden. Als Hij het niet deed voor jou, zul je het zelf moeten doen. Denk niet dat het meevalt. Er is een beker voor iedere vijand van God en van Zijn Evangelie.

Het Evangelie ongehoorzaam

Obadja werd als een gezant gestuurd onder de heidenen. Hij moest, met de andere profeten, ten strijde trekken tegen Edom. Gods oordeel zou komen. Zo zal het straks ook zijn op de laatste dag. God zal Zijn Gezant sturen onder de heidenen. Zijn Zoon verschijnt op de wolken des hemels. Met de engelen Zijner kracht. Hij zal zeggen tegen zijn legioenen: Staat op, en laat ons opstaan tegen haar ten strijde (vers 1). Hij zal met vlammend vuur wraak doen over degenen (…) die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des HEEREN, en van de heerlijkheid zijner sterkte (2 Thess. 1:8-9). Ben jij al veilig?


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Wij weten de dag van de wederkomst niet. Maar stel dat je wist dat Christus over één week terugkomt. Hoe zou jij de komende dagen doorbrengen?

Tip: Obadja

Obadja telt één hoofdstuk. Houd je Bijbel ernaast bij het lezen van dit artikel.

Dominee S. Maljaars uit Meliskerke over Obadja: De geopende schuilplaats

“De naam Obadja betekent ‘knecht van de HEERE’. Aan de ene kant verkondigt Obadja het oordeel over het trotse Edom. Gods vijanden worden gestraft. Anderzijds predikt Gods dienaar de verlossing. De Heere denkt aan ontferming. Twee kanten van de Bijbelse boodschap, ook nu.

Aan het eind van de profetie wijst Obadja op de grote dag des HEEREN. Dan wordt de scheiding zichtbaar. Op de berg Sion zal ontkoming zijn (vers 17). Sion is de plaats waar de tempel stond. Daar wilde de Heere wonen. Het land wordt opnieuw onder Israël verdeeld (vers 19-20). God belooft herstel. Zijn volk zal in Zijn gunst delen. Tegelijkertijd voert de Heere Zijn straf uit over Edom. Het huis van Ezau wordt als een stoppel verteerd (vers 18).

De verlossing komt van de nederige berg Sion.

Daarvandaan zullen heilanden het machtige gebergte van Ezau richten (vers 21). Dit is voor een deel vervuld in Gods redding van Israël en Juda. De Heere oordeelde over hun vijanden.

De profetie van Obadja ziet verder. Bij het grote eindoordeel zullen de tegenstanders van de Heere vergaan. Voor Gods kinderen wacht de volkomen zaligheid. Ze zijn dan voor altijd geborgen bij de Heere. Ze krijgen de verloren erfenis terug. Alles is dan weer volmaakt goed. Zo eindigt het profetenboekje in een geweldig perspectief: En het Koninkrijk zal des HEEREN zijn!

De profeet Obadja heeft ons ook in 2020 wat te zeggen. Gods oordelen zijn op de aarde als voortekenen van het komende eindgericht. De grote dag van de HEERE komt. Ben je dan vriend of vijand? Uiteindelijk gaat het om de redding van jouw ziel door de grote Heiland en Zaligmaker Jezus Christus.

Bij de Allerhoogste is er een geopende schuilplaats. Die werd door de Heiland verdiend. En deze toevlucht is bereikbaar, ook voor jou!”

Obadja in het kort

Het Bijbelboek heeft maar één hoofdstuk. Het is een profetie tegen Edom. De Edomieten zijn de nakomelingen van Ezau, de broer van Jakob. Obadja kondigt Gods ontzagwekkend oordeel aan over Edom. Toen Juda weggevoerd werd in ballingschap, heeft Edom vol leedvermaak feest gevierd. En ze deden er nog een schepje bovenop. In deze bange tijd hebben ze hun broeder Jakob veel geweld aangedaan. Edom was een hoogmoedig volk. Het dacht dat niets hen kon overkomen. Maar Obadja profeteert dat niets hen zal helpen als Gods oordeel komt. In het boek Obadja is een grote tegenstelling tussen het gebergte van Edom en de berg Sion. Terwijl Ezau’s gebergte door moord zal worden uitgeroeid, zal er op de berg Sion ontkoming zijn. God zal Zijn volk Israël herstellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 2020

Daniel | 32 Pagina's

Jouw dag en de dag des HEEREN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 2020

Daniel | 32 Pagina's