Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leven uit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leven uit

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

“O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.” Dat is het dagelijkse gebed van dominee D.W. Tuinier uit Kampen. “Je kunt wel heel veel praten over geestelijke zaken, maar het gaat erom hoe je leven is. Kunnen anderen aan ons zien hoe goed het is om de Heere te dienen?”

U hebt een boekje voor jongeren geschreven over de vrucht van de Geest. Wat bracht u ertoe juist over dit onderwerp voor hen een boek te schrijven?

“Jaren geleden vroegen verschillende van mijn belijdeniscatechisanten waarom er in de prediking zo weinig aandacht werd gegeven aan de heiligmaking, de vernieuwing van het leven. Eerlijk gezegd schrok ik van die vraag. Ik denk ook dat we onszelf eerlijk de spiegel moeten voorhouden. Het leven met de Heere in de praktijk van elke dag komt in mijn preken dikwijls maar bescheiden aan de orde. Je hoort veel over de weg tot Christus, hoe Hij waarde krijgt door het plaatsmakende en verheerlijkende werk van de Heilige Geest, maar minder over het leven uit Hem; de heiligmaking, het wandelen in de Geest, de praktijk van de godzaligheid. Dat moet toch ook echt aan de orde komen.”

U hield daarom tien preken over de vrucht van de Geest naar aanleiding van Galaten 2:20-22.

“Als het goed is, moeten we in Christus zijn en iets van de negenvoudige vrucht van de Geest laten zien in ons leven. De preken die ik toen gehouden heb, heb ik bewerkt en die zijn gebundeld in het boekje Leven als christen.”

Wat heeft u persoonlijk geleerd van het schrijven van het boekje?

“Het was voor mij een bevestiging van wat de opstellers van de Heidelbergse Catechismus in antwoord 64 belijden, namelijk dat het onmogelijk is, dat, zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet voorbrengt vruchten der dankbaarheid. Kort gezegd: we kunnen uren praten over bijvoorbeeld de geloofsleer en de wijze waarop de bekering plaatsvindt, maar daarvan ben ik eigenlijk helemaal niet zo onder de indruk. Het belangrijkste is: hoe heb je geleefd? Zoals we geleefd hebben, zullen we sterven.”

Waarom is het belangrijk om over de vrucht van de Geest na te denken?

“In de Bijbel wordt verschillende keren gezegd dat de boom aan de vruchten gekend wordt. In Hebreeën 12 vers 14 staat dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Het doet er dus wel degelijk toe hoe je leeft. Als we in de wijnstok Christus ingeplant, ingelijfd zijn, gaan we als het goed is ook Zijn beeld vertonen en vrucht dragen.”

Welk nut heeft het vertonen van de vrucht van de Geest?

“Ik zou dan de Heidelbergse Catechismus willen na spreken, zondag 32, vraag en antwoord 86. Allereerst is het vertonen van vruchten tot eer van God. Daarnaast is het zo dat je zelf uit de vruchten verzekerd wordt van het geloof; dat je merkt dat je door een teer en nauwgezet leven de goedkeuring en gunst van de Heere mag ervaren. Als derde is het vertonen van vrucht gericht op de naaste. De Heidelbergse Catechismus zegt daarvan: ’dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worde’. Je leven moet een leesbare brief zijn. De ander, die Christus nog niet kent, moet aan jouw handel en wandel kunnen zien hoe goed het is om met de Heere te leven en om Hem te dienen.”

Hoe kunnen we de vrucht van de Geest voortbrengen?

“Dat is alleen mogelijk door een levende verbinding met Christus. Een lamp geeft pas licht als de stekker in het stopcontact zit en uit een tuinslang komt alleen water als die verbonden is met een waterbron. Zo is het ook met een christen. Een vrucht kan pas een vrucht zijn als deze verbonden is aan een stam en als de stam vanuit de wortels haar sappen ontleent. Als je niet door een geloofsband aan Jezus Christus verbonden bent, zal je daarom nooit echt vruchtbaar zijn. Als dat wel het geval is, vloeien de levenssappen van Jezus Christus in je over en zal je Zijn beeld gaan vertonen. Jezus zegt het zelf in Johannes 15 vers 5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kunt gij niets doen. Gods kinderen zien ernaar uit te zijn als hun dierbare Koning. Het leven van de heiligmaking is echter een dagelijkse strijd en worsteling. Je kunt in dit leven daarom nooit zeggen: ‘Ik heb de eindstreep bereikt’. Toen ik onderwijzer was, had ik een poster in de klas hangen waarop de negen vruchten waren afgebeeld. Dagelijks was het mijn verzuchting en uitzien: ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk. Mogen de leerlingen aan mij zien hoe de Heere Jezus is’. Het leven van de heiligmaking is een dagelijkse leerschool, waarbij het je gebed is, telkens weer: ‘Wilt U mij leren steeds meer vruchten te laten zien?’”

Wat houdt het leven van de heiligmaking precies in?

“Dat kun je samenvatten door de woorden sterven en streven. Een sterven aan de zonde en een streven om heilig voor de Heere te leven. Treffend vind ik als er in de kerk na het voorlezen van de wet gezongen wordt: ‘Och, of wij Uw geboden volbrachten’. Je hebt zojuist gehoord dat alles tegen je getuigt, dat de wet veroordeelt en dat het onmogelijk is om, in eigen kracht, naar Gods geboden te leven. Maar dan voel je ook dat je verlangt om vol-gens die wet, uit dankbaarheid, te leven. Wat is er dan nodig? Genade. Dat staat in de volgende regels van dat vers. ‘Gena, o hoogste Majesteit, gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid’.

Hoe kun je ernaar streven om heilig voor de Heere te leven?

“Gebruik de middelen. Lees biddend Gods Woord en onderzoek de belijdenisgeschriften. Daarnaast is het zingen van psalmen of geestelijke liederen een heel krachtig middel. Luther zei al: ‘Ga psalmen zingen, dan gaat de duivel op de vlucht’. Dat merk ik zelf ook. Als ik bijvoorbeeld tijdens een lange autorit psalmen zing, komt de Heere meer dan eens over. Zoek ook anderen op en beoefen zo de gemeenschap der heiligen.”

Paulus zet in Galaten 5 de vrucht van de Geest tegenover de werken van het vlees. Wat zijn de werken van het vlees?

“De werken van het vlees zijn openbaar. Ze blijven niet verborgen. Wat zijn ze vermoeiend. Ze maken je ongelukkig, ellendig en arm. Het zijn de bittere gevolgen van de zondeval. Het zijn vruchten van de eerste Adam die gegeten heeft van de verboden vrucht. Alle kiemen en zaden van deze ongerechtigheden bevinden zich op de bodem van ons hart. En het komt eruit ook. Daar tegenover staan de negen vruchten van de Geest die samen één vrucht vormen.”

De eerste vrucht van de Geest is liefde. Waarom is liefde zo belangrijk?

“De apostel Paulus zegt dat er veel kan zijn in ons leven wat mooi of indrukwekkend is. ‘Maar’, zegt hij, ‘als u de ware liefde niet hebt, dan is er niets.’ Gods knecht besluit dit bekende hoofdstuk: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde (1 Kor. 13:13). Als de liefde tot God er is, wil je leven tot Zijn eer en ga je de andere acht vruchten vertonen. Je zegt dan: ‘U bent het zo waard om gediend te worden’. Calvijn vergelijkt deze liefde met een spier. Hoe meer de spier gebruikt wordt, hoe sterker die wordt. Als dat niet het geval is, verslapt de spier. Als de liefde verzwakt, ontstaat er ruzie, helaas. Hete hoofden, koude harten, noemen we dat. Maar waar Gods Geest werkt, krijg je God en je naaste lief.”

Kan er in het leven van een christen ook een afname zijn in het vertonen van de vrucht van de Geest?

“Jazeker. Als het gebedsleven verzwakt en de verborgen omgang met de Heere gemist wordt, zie je dat de oude mens weer meer de overhand krijgt en de levenswandel slordig en wereldgelijkvormig wordt. Een vrucht heeft voeding nodig. Zonder voeding geen groei.”

Wat wilt u jongeren nog meegeven?

“Ik hoop dat ze een verlangen krijgen of dat hun verlangen sterker wordt om op Christus te lijken. Ik heb onlangs in de preek een voorbeeld van Kohlbrugge gebruikt. Hij vergelijkt de heiligmaking met een klimplant. Zo’n plantje kan alleen maar van de grond komen als het ergens langs kan groeien. Zo is het ook met het klimplantje van de heiligmaking. Dat groeit omhoog langs het kruis op Golgotha. Zonder het kruis van Christus is er geen heiligmaking. Op Golgotha wordt mijn schuld verzoend, mijn zonden vergeven, maar ook mijn hart vernieuwd. Daar ben ik arm in mezelf, maar rijk in God. Daar dooft al mijn licht, maar gaat Zijn licht schijnen. Daar komen de vruchten openbaar van het nieuwe leven uit Christus.”


Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dominee Tuinier: “De negen vruchten vormen samen één vrucht die verdeeld is in negen stukjes. Vergelijk het eens met een sinaasappel. Die bestaat uit verschillende partjes. Of denk aan een diamant. Die heeft verschillende vlakken. Als je zo’n diamant omdraait, valt het licht steeds op een ander vlak. Als je door het geloof met Christus verbonden bent, ga je van elke vrucht iets vertonen. Hoe dichter bij de Bron, des te vruchtbaarder je bent. Je gaat dan naar Christus ruiken en op Hem lijken.”


Naam: D.W. Tuinier

Woonplaats: Kampen

Leeftijd: 56 jaar

Schreef het boekje: Leven als christen. Negen vruchten van de Geest.


Praktische tips van ds. Tuinier:

• Kijk eens anders (met de negenvoudige vrucht in je achterhoofd) naar een conflict waar je midden in zit of naar een collega waarmee de samenwerking moeizaam gaat;

• Kijk in de buurt waar je woont eens rond hoe je daar meer vriendelijkheid zou kunnen brengen;

• Vraag je steeds af: wat zou er veranderen als je omgang werd gekleurd door liefde, vreugde en vrede, door geduld, vriendelijkheid en goedheid, door geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ In welke mate vertoon jij iets van de vrucht van de Geest?

ʾ Wie dien jij? God of de duivel? Hoe kunnen anderen dat aan jou zien?

ʾ Dominee Tuinier zegt: “Gods kinderen zien ernaar uit te zijn als hun dierbare Koning”. Is dat ook jouw verlangen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 2020

Daniel | 32 Pagina's

Leven uit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 mei 2020

Daniel | 32 Pagina's