Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hier spreekt God!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hier spreekt God!

Het wonder van de gemeente

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een aantal jaar geleden werd ik bijzonder geraakt door een preek. Ik was er vol van. Toen ik een vriendin over deze preek sprak, was zij helemaal niet geraakt door de preek. Sterker nog, ze had behoorlijk kritiek op de preek. Ik was helemaal in de war. Had ik het verkeerd begrepen? Had de Heere nu tot mij gesproken? Of had ik mij vergist?

In Genesis 2 lezen we dat God sprak tot Adam en Eva. In Genesis 3 staat: En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Gods aanwezigheid was in de hof, daardoor was er omgang met Hem. De levende omgang met God is door de zondeval verbroken. We luisterden naar de stem van de duivel. We hebben God alle reden gegeven om niet meer met ons te willen spreken. Als God dan tóch nog tot ons zou spreken, verdienen we niet anders dan Zijn toorn. En ondanks dat komt God elke zondag tot ons.

Wat zegt de Bijbel over Gods spreken?

Oude Testament

In het Oude Testament spreekt God in de lijn van Zijn verbond met Abraham en met Israël. God openbaart Zichzelf door één man te roepen uit Ur der Chaldeeën en met hem de geschiedenis te beginnen met Zijn volk Israël. Israël had in dat opzicht een bijzondere positie. Van Israël gold: Hier spreekt God. Of, zoals Psalm 147 het verwoordt: Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja! (Zie ook: Ps. 89:16; Rom. 3:2; Rom. 9:4). Israël was niet beter dan andere volken, integendeel zelfs. Toch was Israël vertrouwd met de stem van de Heere. De enige reden die daarvoor te bedenken is, is Gods verkiezende liefde voor Zijn volk.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament is de komst van de Zoon van God in het vlees allesbepalend voor Zijn spreken. Hij kwam om Zijn werk te doen als profeet, priester en koning. God sprak voorheen tot mensen door profeten, maar heeft in de tijd van het Nieuwe Testament gesproken door de Zoon (Hebr. 1:1). Dit spreken wordt concreet in de verkondiging van het Evangelie. Het spreken van God door Christus werd vooral zichtbaar in de kleine discipelkring en breder in de tekenen en gelijkenissen van het Koninkrijk. Na Zijn hemelvaart en Pinksteren is de verkondiging uitgegaan in de wereld, maar sprak én spreekt God juist in de gemeente. Daar horen zondaren de stem van de Zoon van God (Joh. 5:25).

Verdieping vanuit de gereformeerde belijdenis

1. De Dordtse Leerregels

In de Dordtse Leerregels gaat het om de leer van Gods genade. Tegen de zwarte achtergrond van onze verlorenheid openbaart God Zijn heilsplan. Dordt spreekt uitgebreid over de verkiezing, maar begint daar niet mee. Tegen de zwarte achtergrond tekent zich Gods liefde af. Hij zond Zijn Zoon, opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven krijgt. En opdat mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn goedheid verkondigers van deze blijde boodschap. Lees hoofdstuk 1, paragraaf 2-4 maar eens en kijk wat deze paragrafen zeggen over de manier waarop God tot ons komt.

2. De Westminster Catechismus

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus, gaat de Grote Catechismus van Westminster ook uitgebreid in op de verkondiging van het Woord van God. Vraag en antwoord 160 gaat over de mensen die het Woord horen:

Vraag: Wat wordt geëist van degenen die het gepredikte Woord horen?

Antwoord: Van hen die het gepredikte Woord horen, wordt geëist dat ze er biddend, aandachtig en ijverig naar zullen luisteren en zich daarop voorbereiden. Daarnaast wordt van hen gevraagd dat ze wat ze gehoord hebben aan de hand van de Schriften zullen onderzoeken. Ook moeten ze de waarheid met geloof, liefde, zachtmoedigheid en bereidwilligheid ontvangen als het Woord van God. Daarnaast moeten ze over het Woord mediteren en spreken, het in hun hart bewaren en de vruchten daarvan in hun leven voortbrengen.

Bron: www.jbgg.nl/file/18787/themapakket-2019-2020.pdf

Hoe spreekt God nu?

God spreekt door Zijn Woord en Geest. Waar de Bijbel opengaat, daar spreekt de Heere. Daarom is het zó belangrijk om de Bijbel te lezen, om naar de kerk te gaan, om te luisteren naar de preek. Daar wordt de Bijbel uitgelegd. Het is jouw taak om de Bijbel te onderzoeken. Als je de preek niet begrijpt, dan kan je makkelijk zeggen: “Dit is niet voor mij”. Maar zo werkt het niet. Als je het niet begrijpt, moet je juist aan het werk. Lees achtergrondinformatie, zoek op internet, vraag aan anderen wat zij ervan begrepen hebben en lees, lees, lees de Bijbel.

De meest bijzondere plek waar de Heere tot jou komt, is in de kerk, in de gemeente. Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof er elke zondag een grote groep mensen bij elkaar komt en daar verder niets bijzonders mee is. Maar in de gemeente spreekt God. Dat is een groot wonder en een groot geheim. De heilige God spreekt in het midden van zondige en onheilige mensen. Het is dus belangrijk dat je dáár bent waar God spreekt en waar Hij is. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen (Matth. 18:20). God spreekt in de gemeente en daarom gebeurt er iets. Lees maar in Jesaja 55 vers 10 en 11. Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.

Eerder in het artikel zagen we dat de Heere een verbond sloot met het volk Israël. In dat verbond klinkt zowel de eis als de belofte van de Wet en het Evangelie. Wij zijn allemaal zondige mensen die niet meer bij de Heere kunnen komen, tenzij we wedergeboren worden. Dankzij onze doop zijn we doopleden van de kerk, de plek waar de Heere Zijn Woord laat klinken. Dat betekent niet dat we vanzelfsprekend behouden zijn. In de kerk klinkt de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de wedergeboorte. De Heilige Geest wil door de verkondiging het geloof in harten werken. Daarom is het belangrijk dat we naar de kerk komen of nu thuis meeluisteren, biddend of God ook tot ons hart wil spreken. Want wat zou het mooi zijn, als je met Jakob kunt zeggen: God is mij verschenen en heeft tot mij gesproken.

Hoe weet je of de Heere écht tot je spreekt?

De Heere spreekt tot jou in de kerk. Maar hoe weet je of de Heere écht tot je spreekt? Er waren twee zusjes, die hun vader hadden verloren. Het ene meisje merkte aan haar oudere zus dat haar leven anders was, dat zij dichter bij de Heere leefde. Ze vroeg aan haar zus: “Hoe weet je dat de woorden van de Heere écht voor jou bedoeld zijn?” De oudste zus antwoordde: “Weet jij nog waar de dominee over sprak aan het graf van vader?” Het jongste zusje wist het niet meer. De oudste zus sprak: “Ik wel, ik ben het nooit vergeten. Het bracht me op de knieën bij de Heere”.

Als zoiets gebeurt, dan spreekt de Heere persoonlijk tot jou! Bedenk wel: de Heere heeft voor ieder persoonlijk een andere weg. Daarom kan het zijn dat jij wel geraakt wordt door Zijn Woord, terwijl een ander onverschillig blijft. Negeer het niet, maar breng het bij de Heere in gebed, Hij kan en wil Zijn Woord zegenen: Hij verlaat niet wat Zijn hand begon.

Hoe spreekt God tot jou?

Twee jongeren, Erica en Anne-Marie vertellen hoe de Heere de afgelopen tijd van het coronavirus tot hen gesproken heeft.

Erica (18 jaar):

“De Heere sprak doordat ik zelf heel ziek ben geworden van het virus, toen ik aan het werk was als ‘zorgheld’. Hoewel ik me niet zo voelde, hoor! Ik kan nu zo genieten van de kleine dingen. De Heere laat zien dat Hij goedertieren en getrouw is. Genadig!”

Anne-Marie de Keijzer (17 jaar):

“Met een dankbaar hart mag ik zeggen dat God nog voor ons zorgt. Juist nu zie ik dat het niet normaal is dat we gezond zijn en onze familie en vrienden om ons heen hebben. Ook de zorg en aandacht voor een ander (zoals God het wil) zie ik meer. Door de natuur en de preken die we mogen luisteren zie ik dat Hij nog tot ons, zondaren, spreekt. Wij verdienen het niet maar toch is Hij genadig. Het is nog genadetijd. De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen (Nahum 1:7).”


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Ervaar jij dat God tot je spreekt in de gemeente?

ʾ Wat doet het met je dat je door het coronavirus nu niet naar de kerk kan?

ʾ Wat bedoelt Johannes Calvijn met de opmerking dat “Christus in het gewaad van Zijn Woord” in de gemeente wandelt als er gepreekt wordt? Wat merk jij daarvan?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

Daniel | 32 Pagina's

Hier spreekt God!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

Daniel | 32 Pagina's