Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Genade voor zondige mensen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Genade voor zondige mensen

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

“God roept tot bekering. Er is genade voor zondige mensen. Genade is duur verworven en in overvloed,” aldus evangelist H.J. Van den Boogaart. Zonde en genade: twee woorden die klinken in elke preek. Twee woorden waarvan het van levensbelang is, dat we de betekenis ervan kennen in ons leven. Dominee A. Schot en evangelist H.J. Van den Boogaart vertellen over de betekenis van die woorden in hun werk en in hun persoonlijk leven. Dominee A. Schot: “Wie eerlijk over de zonde spreekt, kan ook ruim over de genade spreken”.

Wat zijn zonden nu precies?

“Het woord zonde wordt in de volksmond ook wel gebruikt voor iets dat ‘jammer’ is. De Bijbelse betekenis van het woord ‘zonde’ gaat veel dieper. De Bijbel kent drie woorden voor zonde in Psalm 32. Het eerste woord wordt vertaald met zonde en betekent ‘doel missen’. Het tweede woord wordt vertaald met ongerechtigheid en betekent: ‘krom, niet overeenkomend met Gods recht’. Het derde woord wordt vertaald met ‘overtreding’ en betekent: ‘opstand, rebellie tegenover God’. We komen al met zonde op deze wereld. We noemen dat erfzonde.”

Hoe ervaart een gelovige zonde en genade?

“Voor de gelovigen geeft de zonde droefheid. Aanvankelijk denken zij dat het nog wel zonder genade kan. Maar hoe dieper de zondekennis, hoe meer waarde het woordje genade krijgt. Uiteindelijk is genade de enige weg nog die overblijft om zalig te worden.”

In hoeverre is zondekennis nodig om genade te ontvangen?

“Wie zelf nog kan betalen, heeft geen genade nodig. Zondekennis moet dus zo diep gaan dat wij uitgewerkt raken. Dat raken wij pas, als de Heere ons iets leert van de erfzonde. Als wij Adam worden voor God is het nooit meer goed te maken. Dan blijft er nog maar een weg over en dat is genade.”

Wat is de vergeving van zonden?

“Vergeving van de zonde kan alleen in de weg van betaling. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij is een rechtvaardig God. Er is alleen genade op grond van recht. De troost van de vergeving gaat dus nooit buiten de Heere Jezus om. Als wij Hem mogen leren kennen, proeven we iets van de vergeving. Dan lijken de zonden weg te zijn. Maar er is meer kennis nodig van de Heere Jezus om zekerheid te mogen krijgen over de vergeving. Dan mag je weten waar je zondepak gebleven is. Daarvan zegt David: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dan spreekt de Rechter ons vrij en hoeven wij de straf niet te vrezen.”

Er wordt weleens gezegd dat wij met twee woorden moeten spreken. Hoe verhouden zonde en genade zich tot elkaar?

“Het heeft geen zin om over genade te spreken als wij niet eerst over zonde spreken. Genade wordt alleen aan schuldigen bewezen. Iemand die geen schuld gevoelt, heeft ook geen enkele behoefte aan genade. We zullen de zonde als zonde moeten leren kennen. Daarvoor is het licht van de Heilige Geest nodig. Als we oppervlakkig over zonde spreken, krijgt het woord genade ook een oppervlakkige invulling. Zoiets van ‘foutje, bedankt’. Maar genade heeft een dure prijs. De Heere Jezus heeft Zijn bloed gestort. Alleen zo kon aan Gods recht voldaan worden. Wie daar iets van leert, zal beseffen dat genade niet goedkoop is.”

Wat gebeurt er als één van beide te veel benadrukt wordt?

“Wie eenzijdig de zonde benadrukt, maakt mensen moedeloos. Wie eenzijdig de genade benadrukt, maakt mensen zorgeloos. Als wij dicht bij de Bijbel blijven, is er in ons spreken evenwicht. De Bijbel is evenwichtig en wie de Bijbel naspreekt, is ook evenwichtig.”

Welke betekenis hebben de woorden zonde en genade voor u persoonlijk?

“De Heere heeft mij stilgezet onder een preek van dominee Smytegelt. Deze preek ging over Johannes 15:2. Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg. De Heere liet mij toen zien, dat ik een vruchteloze rank was. Vanaf dat moment heb ik geprobeerd om mijzelf te verbeteren. Ik werd heel wettisch en dacht dat het beter met mij ging. Toen liet de Heere mij zien, dat ik met al mijn werken een vruchteloze rank gebleven was. Dan blijft er niets anders meer over dan smeken om genade. Ik kan mensen nooit meer rust geven op hun werken. De Heere heeft mij geleerd dat deze grond niet deugt. Ik mag wel zeggen dat er voor zondaren genade is. En als het voor mij kan, dan kan het ook voor anderen. Het woord genade krijgt voor mij steeds meer betekenis. Hoe dieper de kennis van de ellende, hoe meer je afhankelijk wordt van genade. En hoe meer je leert van de genade, hoe meer je begeert om tot eer van de Heere te leven.

U werkt als evangelist midden in de wereld. Wat ziet u van zonde om u heen?

“Nagenoeg elke dag opnieuw zie ik gebrokenheid. Ik ontmoet hier mensen die van het bestaan van broers en zussen niet af willen weten. Moeders die kinderen hebben bij drie verschillende vaders. En er is niemand die naar God zoekt en die naar Hem vraagt. De gebrokenheid tussen de mensen onderling bepaalt ons bij een diepere gebrokenheid. De gebrokenheid tussen God en de mens. En met deze breuk kunnen we prima leven, in de kerk en buiten de kerk. We zoeken onszelf te redden, door op onze eigen manier, godsdienstig of niet, er het beste van te maken.”

Ziet u als evangelist ook de andere kant, genade?

“Ja! Ik mag als evangelist ook opmerken dat in deze wereld, die zo stuk is, toch het welbehagen door de hand van Christus doorgaat. Hoe ik dat zie? Ik heb hier mijn Bijbel liggen. Gods Woord mag verkondigd worden! Hierdoor wordt iedereen, zonder onderscheid, opgeroepen om zich tot God te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus. En de Heere belooft dat Zijn Woorden niet ledig terugkeren.”

Ziet u dat?

“Ik zie dat de Heere Zijn Woord brengt in het hart van mensen, die eerst niets hadden met zonde en met genade. Dat zijn niet de besten die de Heere eruit haalt. Maar zij gaan nu Zijn Woord indrinken met de vraag in het hart: ‘Hoe kom ik bij God? Hoe komt God nu bij mij? Hoe wordt de gebroken verhouding hersteld?’ En dan volgt hierop de vraag: ‘Hoe kan ik gaan leven zoals God dat van me vraagt?’

Als evangelist mag ik het Woord bij de mensen brengen. Maar waar ik me ook zo vaak over verwonder, is dat de Heere mensen brengt bij Zijn Woord. Ik denk aan een gezin dat jaren geleden hier langsliep en het zingen hoorde. Ze waren zo verbaasd, dat ze naar binnen zijn gegaan en lange tijd trouwe bezoekers zijn geworden.”

Spreekt u als evangelist altijd ‘met twee woorden’?

“Deze vraag houdt mij een spiegel voor. Want heb ik dat nu altijd gedaan? Ben ik altijd getrouw geweest, heb ik altijd beantwoord aan het doel waartoe ik geroepen ben? Dat durf ik niet te zeggen. Er is er maar Eén geweest, Die volkomen gehoorzaam was en altijd de eer van Zijn Vader gezocht heeft. Maar het is wel mijn gebed en mijn bedoeling om harten te raken met woorden van God Zelf: zonde en genade.”

Hoe leg je uit aan een onkerkelijk iemand wat zonde is?

“Dat is niet zo makkelijk. Ik probeer ook hierin aan te sluiten bij de leefwereld waarin iemand leeft. Zo vroeg ik aan een voetballer van Willem II, die hier kwam: ‘Wat vind jij nu zonde?’ Hij antwoordde: ‘Zonde is voor mij als ik naast een open doel schiet. Dan is het gebeurd met je als voetballer’. Toen kon ik dit voorbeeld gebruiken om aan hem uit te leggen wat zonde is: niet meer beantwoorden aan het doel om te leven tot Gods eer.”

Hoe leg je aan iemand uit wat genade is?

“Laat Gods Woord spreken. God roept tot bekering. Er is genade voor zondige mensen. Genade is duur verworven en in overvloed. Genade roemt tegen een welverdiend oordeel. Er zijn geen voorwaarden om tot Hem te komen, geen dingen die je eerst moet hebben. Heb je geen gebroken hart? Ga dan maar met dat niet-gebroken hart tot Hem. Heb je geen verdriet over je zonden? Zeg het maar tegen Hem: ‘Ik heb gehoord dat U de balsem hebt om mijn ogen te openen’. Hij weet er raad mee.”

Welke betekenis hebben de woorden zonde en genade voor u persoonlijk?

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat tot m’n twintigste deze woorden mij niets zeiden. Dat is heel erg, maar wel werkelijkheid. Dat werd anders toen ik op een begrafenis de woorden uit Psalm 116 vers 5 hoorde: De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Ook daar spreekt de Heere met twee woorden! Ik ging zien hoe groot mijn zonden voor Gods aangezicht zijn en daarom werden ze ook groot voor mij. Met de woorden uit Jesaja 55 vers 3 werd er voor mij een weg geopend tot verzoening door Zijn Zoon. Er was genade voor de grootste van de zondaren. Dan kan heel Tilburg zalig worden. Dan kan elke jongere, wie hij ook geweest is, hoe hij zich ook bevuild heeft, hoe hij ook van de Heere afgeweken is, zalig worden. Dan is er bij God doen aan door het werk van Zijn Zoon. Als je dat mag gaan zien, gaat het in je hart zingen: 'Ere zij God'!"


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Wat zie jij van zonde en genade om je heen? En in jouw leven?

ʾ “Het heeft geen zin om over genade te spreken als wij niet eerst over zonde spreken”, aldus dominee Schot. Hoe moet je dan het gesprek aangaan met niet-kerkelijke mensen? Betrek hierbij het interview met evangelist Van den Boogaart.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Daniel | 36 Pagina's

Genade voor zondige mensen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Daniel | 36 Pagina's