Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Crises

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Crises

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

De wereld wordt overspoeld met crises. Steeds meer en steeds erger. Oorlogen, slepende conflicten, christenvervolging, terreurdreigingen, volksopstanden, gezagscrisis, sprinkhanenplagen, milieuvergiftiging, droogte, overstromingen, voedseltekorten, aardbevingen en epidemieën. Dat zijn crises in het groot. Het hoeft ons niet te verbazen. Zo ziet de eindtijd eruit, heeft de Heere Jezus gezegd (Matth. 24:6,7). Maar er zijn ook veel crises in het klein, persoonlijk. Gepest worden, vastlopen op school, werkloos zijn, ruzies, somberheid, rouw, een handicap, ziekte, alleen zijn.

Waarom crisis?

Waarom? Je herkent het wel, die vraag. Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom crisis na crisis? Waarom verdriet op verdriet? Wanneer houdt het eens op? Het antwoord is eenvoudig. Het houdt niet op. De hele aarde is in crisistoestand. ‘Code rood’, zou je kunnen zeggen. Dat kan ook niet anders. God is de Bron, de Springader voor Zijn schepping. In het paradijs leefde, bloeide en groeide alles door Hem. Ook Adam. Maar Adam pleegde machtsovername. God van de wereldtroon, Adam erop. Eerst was de hemel op aarde. Nu is er een scheiding. De mens op aarde en God in de hemel. Zo is het sindsdien. En wat kun je dan anders verwachten dan crisis? Als je gescheiden bent van de hemel? Als je de Springader van levend water verlaat (Jer. 2:13)? De enige Bron van alle goed? De hele schepping zucht en kreunt (Rom. 8:22). Zonder vrede met God, is deze wereld een ellendige wereld. Het moet wel. Dat geldt trouwens ook voor je eigen leven. Zonder vrede met God, heb je een ellendig leven. Crisis. Heb je zó al eens gekeken naar de moeilijke dingen in je leven?

Gods handen voelen

Toch is dit niet het enige. God bleef niet in de hemel. Want Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Zo is God. Hij wil dat we ons bekeren en leven. Hij stuurde eeuwenlang Zijn profeten. Met het aanbod van vrede. En ten laatste zond Hij Zijn Zoon. De Vredevorst. Toch was dat niet genoeg. De mensen luisterden niet. Wie niet horen wil, moet voelen. Met eerbied gesproken. Behalve Zijn profeten, zond God ook Zijn oordelen. Nu nog. Daarom is het altijd crisis op aarde. En crisis in ons leven. God maakt ons bekend dat Hij er is (Ez. 6:7). Hij zégt niet alleen dat we zonder Hem wegkwijnen, maar Hij laat het ook voelen. Hij komt tastbaar dichtbij. Crises zijn de handen van God. Zijn handen naar jou uitgestrekt. Hij zegt: De hele dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk (Rom. 10:21). Heb je zó al eens gekeken naar de moeilijke dingen in je leven? Heb je Zijn handen al gevoeld? Crisis kan een zegen zijn. Bidt daarom! Beter stilgezet door een crisis, dan zorgeloos doorleven. Beter een slaande God tegenkomen, dan zonder Hem doorgaan.

God is liefde

De stroom van crises zegt ons vooral één ding over Wie God is. God is liefde (1 Joh.4:8,16). Gods kind mag in de moeilijke dingen Gods Vaderhand voelen. Daar ben je goed mee, ook al doet het pijn (Hebr. 12:5-11). Maar ook voor alle mensen is iedere crisis een teken van Zijn onbeschrijfelijk groot geduld. In plaats van alle opstandige, goddeloze mensen in één oordeel weg te vagen, straft Hij geleidelijk. Nu de één, dan de ander. Waarom? Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petr.3:9). Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekere van zijn weg en leve (Ez. 33:11). De rechtvaardige straf over de ene goddeloze, gebruikt Hij als een waarschuwing voor de andere (1 Kor. 10:6). Met Zijn ene hand slaat en verschrikt Hij de mensen met Zijn oordelen. Maar met Zijn andere hand nodigt Hij uit. Hij zegt: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want Ik ben God en niemand meer (Jes. 45:22). Zo volgt de ene crisis na de andere. Soms sterven er mensen. Maar jij leeft nog.

Nogmaals, God is liefde

“God is toch liefde, waarom laat Hij soms onbeschrijfelijk leed toe?” Het is eigenlijk vreemd dat wij zo’n moeite hebben met deze vraag. Het antwoord is zo duidelijk. Met deze vraag draaien we alles om. In plaats van Gods grote geduld en liefde te zien, verdenken we Hem van onrecht. Is Hij wel eerlijk? Wel rechtvaardig? Daaruit blijkt dat we niet begrijpen wat wij, en alle mensen, hebben verdiend. We gaan door met wat Adam deed: God de schuld geven. De verantwoordelijkheid voor onze zonden van ons afschuiven.

De laatste crisis

Er komt een dag van de laatste crisis. Het laatste oordeel. Dan zal deze vraag voor niemand meer moeilijk zijn. Voor niemand in de hemel, en voor niemand in de hel. Niemand zal meer tegen God zeggen: “Ik begrijp niet hoe U dit allemaal kon toelaten”. Iedereen zal het begrijpen. In de hemel zal God eeuwig geprezen worden. Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onzen God; Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig (Openb.19:1-2). Lees maar verder in Openbaring 19. Niemand die moeite heeft met Gods oordeel. Integendeel, de hemel wordt gevuld met gejuich als God oordeelt. Ook de veroordeelden zullen er niets tegen in kunnen brengen. Ze zullen begrijpen dat het verdiend is. Op het moment dat Christus in de lucht verschijnt met zijn engelenlegioenen, weet iedereen wat er ‘aan de hand’ is. Zelfs de grootste atheïst gelooft nu. Hij weet dat God rechtvaardig is. En hoe eerlijk het oordeel is. Anders zou hij niet roepen tot de bergen en de steenrotsen: valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen Die op de troon zit, en van de toorn des Lams (Openb. 6:16).

Crisis voor Jezus

De wereld wordt overspoeld met de ene crisis na de andere. Met dit doel: God kondigt de laatste crisis aan. Het oordeel. Het komt steeds dichterbij. Steeds indringender schudt God ons wakker. Door de zonde zijn wij veroordeelde, stervende mensen. De Heere Jezus wil dat duidelijk maken. Hij neemt Nicodémus mee. Terug in Israëls geschiedenis. Vurige slangen schieten door het zand. Veel stervende mensen. En één koperen slang. De Israëlieten moeten sterven. Ze hebben tegen God gesproken. Ze hebben de lankmoedige, geduldige God toornig gemaakt. Hun goede God. Hun Vader, hun Leidsman, hun Onderhouder. Toch gaf God een redmiddel. Zien op de koperen slang was voldoende. De Heere Jezus zegt: “Zo is het met jou, Nicodémus. Als je niet in Mij gelooft, ben je al veroordeeld” (Joh. 3:18). Het is al crisis. Hoeveel tijdelijke oordelen moeten er nog komen? Zal het tot je doordringen, Nicodémus? Hoeveel mensen om je heen moeten er nog wegvallen? Begrijp toch dat het een kwestie van tijd is, en het oordeel treft ook jou. Jezus zegt: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve (Joh. 3:14-15). Is het crisis in je leven? Crisis in je ziel? Is het crisis in de kerk? Er is maar één weg. Jezelf vernederen voor God. Je zonde belijden. Vergeving zoeken bij de Heere Jezus, Die daarvoor werd verhoogd aan het kruis. Help jezelf niet. Zie op Hem, die de zonde der wereld wegdraagt. Het oordeel, de crisis, voor Hem. De vrijspraak voor jou.

Nog één keer het doel

Wat is toch Gods bedoeling met crisis na crisis? Crisis op de aarde, crisis in de samenleving, crisis in je persoonlijk leven. Dit is het doel: Word wakker. Vlucht met je zonden tot de Zaligmaker. Iedere tijdelijke crisis wordt door God gegeven, als voorbode van de laatste crisis. Het grote oordeel. Hij geeft crisis in je leven, om je te behoeden voor het eeuwige oordeel (1 Kor.11:32). Wat is God goed voor slechte mensen. Juist in tijden van crisis.

Crisis in eigen leven

“Als je het moeilijk hebt, kun je denken dat je de enige bent”, vertelt Elise Molenaar-Ebbers, kinder- en Jeugdpsycholoog bij Brouwer psychologen. “Toch is dat niet zo. Veel jongeren ervaren problemen thuis, op school, met vriend(inn)en, of zitten gewoon niet lekker in hun vel. Dan kan het crisis zijn in je leven. Je voelt je verdrietig, boos of bang.”

Hoe kom ik er weer uit?

“Soms kan dat zo lastig zijn! Misschien dat de moeilijke situatie helemaal niet door jou veroorzaakt wordt. Of je weet gewoon niet hoe je je anders kunt gedragen. Moeilijke situaties kun je niet altijd voorkomen. Maar het is wel belangrijk dat je er op een goede manier mee omgaat. Dat kan voorkomen dat je jezelf steeds slechter gaat voelen. Praat erover met iemand die je vertrouwt. Dat kan iemand zijn uit je gezin of verdere familie, een vriend of vriendin, iemand op school of iemand uit de kerk. Diegene kan naar je luisteren en meedenken hoe je ermee om kan gaan. Ook al is het een heel grote drempel, doe dat wel!”

Wat kun je nog meer doen?

“Begin om je focus te verleggen naar dingen waar je wel invloed op hebt. Zoals je eigen gedachten en gedrag. Welke dingen helpen jou om je fijn te voelen? Zorg, zeker in de coronatijd, voor een goed dagritme. Ga op een normale tijd uit bed en zorg voor voldoende nachtrust. Ga ook elke dag minstens een half uur naar buiten om te wandelen, fietsen of iets anders wat je leuk vindt. Plan elke dag ook tijd in voor ontspanning, zoals tekenen, muziek of een boek lezen. En om meer grip te krijgen op je gedachten, helpt het om een dagboekje bij te houden. Daarin schrijf je op wat er gebeurde, hoe je jezelf voelt en welke gedachten het oproept. Zijn de gedachten realistisch? Of zou je er ook anders over kunnen denken? Kun je iets anders doen? Probeer dat eens! Wanneer het echt niet lukt om er zelf uit te komen, of er sprake is van ingrijpende situaties, is het belangrijk om meer hulp te zoeken. Stel dat niet uit. Onze ervaring is dat het dan bijna altijd goed komt!”


Goed om te weten

Crisis is een Bijbels Woord. Het Griekse woord ‘ krisis’ in het Nieuwe Testament, wordt vaak vertaald met ‘oordeel’. In het Nederlands is ‘crises’ meervoud van ‘crisis’.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Mensen kunnen hetzelfde meemaken, maar heel verschillend reageren. Lees Luk. 23:40-41. Wat kunnen we van deze twee moordenaars leren?

ʾ Heeft God altijd dezelfde bedoelingen als Hij moeilijke dingen geeft in je leven?

ʾ Heb jij weleens iets moeilijks meegemaakt? Wat heb je daarvan geleerd? Heeft dat je ook dichter bij de Heere gebracht?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 2021

Daniel | 36 Pagina's

Crises

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 2021

Daniel | 36 Pagina's