Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedenken aan onze Schepper

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gedenken aan onze Schepper

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (Prediker 12:1a).

Onze Schepper is de God, Die ons gemaakt heeft. Psalm 139 spreekt daar zo mooi over. Hij maakte ons met het grote doel, om Hem te loven en prijzen. Onze Schepper is onze Eigenaar. Hij heeft recht op heel ons leven en daarom moeten we ons aan Hem onderwerpen en ons leven aan Hem geven.

Onze Schepper is onze Onderhouder. Hij spaart ons van dag tot dag. Hij zegent ons en bestuurt ons leven.

Onze Schepper is onze Wetgever. Hij gaf ons Zijn liefdeswet, die heilzaam en goed is.

Onze Schepper is onze Rechter. Aan Hem moeten wij verantwoording afleggen.

Het woord Schepper staat in de grondtaal in het meervoud. Dat wijst ons op het geheim van de drie-eenheid. Zo heeft Hij Zich in Zijn Woord bekend gemaakt. Dat is een groot wonder. Doordat God drie-enig is, kan een mens uit zijn diepe val hersteld worden. God de Vader heeft Zijn liefde geopenbaard in het geven van Zijn Zoon. God de Zoon heeft Zijn liefde geopenbaard in het betalen van de schuld. God de Heilige Geest openbaart Zijn liefde door zondaren op te wekken uit de geestelijke dood en in hun hart te komen wonen.

Op de drie-enige God worden we gewezen in onze doop, in de prediking en in de zegen die Gods knechten in Gods Naam op de gemeente leggen.

Gedenk aan uw Schepper. Dat betekent eigenlijk: ‘geheel doortrokken zijn van het denken aan Hem’. Hem altijd, overal, in alle omstandigheden voor onze ogen houden. Alles doen in het besef van Zijn alomtegenwoordigheid en in alles Hem nodig te hebben.

Dat gedenken maakt ons klein.

We kunnen onmogelijk werkelijk aan God denken, zonder onze eigen zondigheid en schuld te zien. Voor die heilige God leren we dan buigen en over onze zonden treuren. We kunnen onmogelijk werkelijk aan God denken, zonder te zien hoe goed Hij is voor zondige mensen. Dat maakt ons nog kleiner voor Hem.

We kunnen onmogelijk werkelijk aan God denken, zonder te zien dat Hij als een rechtvaardig God de zonde moet straffen. Dat doet ons nog dieper voor Hem buigen. Dan leren we wat David zegt: “Ik ben Uw gramschap dubbel waardig”.

Maar wat een wonder. De drie-enige God is in Christus ook een God van genade en barmhartigheid. Dus ligt in deze opwekking het Evangelie verborgen. Het Evangelie is de blijde boodschap van genade voor arme, verloren zondaren. De boodschap van genade in Christus, Die Zichzelf heeft opgeofferd voor de zonden. Aan de grootste van de zondaren wordt die genade in Christus gepredikt en aangeboden.

Gedenk! Het is een lieflijke opwekking. Maar wie doet het in waarheid? De Bijbel zegt dat er niemand is die naar God vraagt en zoekt. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

Jullie zullen zeggen: “Dan is het onmogelijk”. Het is waar. We moeten het doen en we kunnen het niet. Ook dat weet de Heere. Daarom staat er: Uw Scheppers, meervoud. De Heilige Geest schenkt dat geloof en vernieuwt het hart. Smeek daarom: “Heere bekeer mij. Heere, geef mij een nieuw hart”.

De aansporing is: in de dagen uwer jongelingschap. Dat betekent: ‘in je jeugd’. Dus, stel het niet uit.


Waar kun je om bidden?

Wat leert dit over de Heere?

Wat is de boodschap voor jou?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Daniel | 36 Pagina's

Gedenken aan onze Schepper

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Daniel | 36 Pagina's