Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat is waarheid?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wat is waarheid?

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De verwarring was groot in de Tweede Kamer, vlak na de verkiezingen. Vier woorden waren de oorzaak van een heftig debat. Wat was nu waarheid? Misschien herken jij deze vraag wel, wat is waarheid? Misschien zorgt het bij jou ook wel voor verwarring. Want iedereen lijkt zijn eigen waarheid te hebben. Hoe kun je nu weten wat waarheid is? Dominee W. Visscher geeft bedachtzaam advies: “Zorg er in de eerste plaats voor dat je zelf stevig geworteld bent in de Bijbelse boodschap en buig daarvoor”.

Hoe kun je weten dat Gods Woord de waarheid is?

Het christelijk geloof is een gelóóf. En een geloof betekent dat je het niet wiskundig kunt bewijzen. Dat zou ook niet wenselijk zijn, want God is geen wiskunde. We kunnen wel bewijzen dat de Heere Jezus heeft bestaan. Maar we gelóven dat Hij God is. En dat geloof heeft zijn eigen gronden, zoals de Bijbel, de schepping en de geschiedenis. Deze gronden maken het aannemelijk om te geloven dat het waar is. De diepste grond voor het geloof is het feit dat God Zich in deze wereld openbaart.”

Waarin is het christendom anders dan andere religies?

“Rooms-katholieke mensen, islamitische mensen en seculiere mensen zijn in de eerste plaats gewoon de mensen waar we mee samenleven. Als je met hen in gesprek gaat over de kern van het geloof, kom je bij een belangrijk verschil. In de Rooms-Katholieke Kerk en ook bij de islam gaat het over het doen en laten van mensen. Bij de protestanten gaat het over geloof en vertrouwen in God. Het geloof in de Heere Jezus als Zoon van God is het hart van het christelijke geloof. Dat is het unieke van het christelijke geloof: het Woord is vlees geworden.”

Het gaat om het geloof in Jezus Christus. Komen alle stromingen binnen het christendom dan uiteindelijk op hetzelfde neer?

“Je hebt hoofdzaken en je hebt bijzaken. Ook binnen het christelijk geloof. Hoofdzaken zijn bijvoorbeeld de Drieeenheid, de twee naturen van Christus en de rechtvaardiging van de goddeloze. Wie op deze punten dwaalt, kan niet zalig worden. Deze hoofdpunten van het christelijk geloof zijn onopgeefbaar.

Daarnaast zijn er ook dingen waarover je van mening kunt verschillen. Denk bijvoorbeeld aan de kinderdoop. In de kerkgeschiedenis zijn er mensen geweest die de kinderdoop verwierpen en van wie we toch geloven dat zij kinderen van God zijn.”

Mag je op zoek gaan naar een kerk die bij je past?

“Dat vind ik een moderne gedachte. Je wordt lid van een kerk door geboorte en doop en niet door een keuze. Ik vind het op zoek gaan naar iets wat bij je past Bijbels gezien ook niet juist. Natuurlijk is het belangrijk dat in jouw kerk de Bijbelse boodschap wordt gebracht. Maar het is niet zo dat je een soort zoektocht moet gaan beginnen naar wat bij je past. Dan zou ik allang verdwaald zijn.”

Hoe kun je in een tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft je naaste voor Christus winnen?

“Ik zou drie punten willen noemen. In de eerste plaats moet je zelf stevig geworteld zijn in de Bijbelse boodschap. Het hoort bij een christen om dagelijks de Bijbel met aandacht en inspanning te lezen. Ook in allerlei praktische vragen over hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met social media, met je werk, met je naaste, is de Bijbel de norm. De Bijbel geeft je hier informatie over. Denk maar aan Paulus die schrijft over het huwelijk, over het maatschappelijk leven. Zorg ervoor dat je zelf thuis bent in de Bijbel.

In de tweede plaats moet je er zelf ook naar leven. Dus als je belijdt dat er in de Tien Geboden staat dat je je ouders gehoorzaam moet zijn, dan moeten we dat zelf ook in de praktijk brengen. Anders gooien we onze belijdenis te grabbel.

In de derde plaats moeten we door wat we doen en zeggen onze naaste voor Christus proberen te winnen, maar het verder aan de Heere overlaten. We kunnen de ander niet dwingen tot geloof. Het blijft het werk van Gods Geest. En daarom is het gebed ook hierin zo belangrijk. We bidden denk ik veel te weinig voor de mensen die we in ons leven ontmoeten.”

Een stroming die bij de waarheidsvraag past, is het relativisme. Wat is dat en wat betekent dat?

“Relativisme is een postmoderne visie op het leven. De evolutietheorie is de bron van het relativisme. Volgens deze theorie hebben wij ons ontwikkeld tot de mensen zoals wij nu zijn. Maar we zouden ons net zo goed ontwikkeld kunnen hebben tot een andere maatschappij, met andere verhoudingen en andere normen en waarden. Als je dat gelooft, dan heeft het zoeken naar absolute waarheid geen zin, want die bestaat dan niet. Relativisme zegt in feite dat er geen absolute normen en waarden zijn. De moderne gedachte is dat er geen waarheid is. In onze postmoderne tijd heeft iedereen zijn of haar eigen waarheid. In de Bijbel kom je deze gedachte niet tegen.”

Wat zijn de gevolgen van deze postmoderne gedachte over de waarheid?

“Goed en kwaad zijn niet meer absoluut. Per situatie moet je vaststellen wat goed en wat kwaad is. Abortus? Het hangt af van de omstandigheden of het geoorloofd is. Door bepaalde afwegingen te maken, vindt men dus van wel. Euthanasie? Menswaardig leven en niet-menswaardig leven worden eveneens bepaald door bepaalde afwegingen te maken. Dan kom je bij iemand van tachtig jaar met hartproblemen tot een andere beslissing dan bij iemand van dertig jaar. Het hangt dus af van situaties en omstandigheden welke afwegingen gemaakt worden om iets als goed of kwaad te duiden. Er is geen vastgestelde, duidelijke norm meer.”

Eén van de dingen die veel klinkt is: laat elkaar vrij in wat je wel of niet gelooft. Wat vindt u daarvan?

“Deze postmoderne houding van ieder het zijne, is een verschuiving ten opzichte van dertig, veertig jaar geleden. Toen ik opgroeide, was alles antichristelijk en was je toch wel een beetje vreemd als je in de Bijbel geloofde. Nu is dat niet meer zo. Je laat elkaar vrij in wat je gelooft. Dat is aan de ene kant een gevaar. Al snel denken we dat de ander ook wel een punt heeft. Maar aan de andere kant biedt het ook kansen. Want mensen zijn hierdoor ook bereid om te luisteren naar wat jij dan gelooft.”

Hoe komt het dat mensen over de coronacrisis ook allemaal hun eigen waarheid lijken te hebben?

“Het duurt allemaal een beetje lang. Er komt spanning en irritatie. Mensen gaan op zoek naar een oorzaak. Dat is niet nieuw. In de middeleeuwen kregen de joden de schuld van de pest. Nu zijn er mensen die geloven in complottheorieën. Ik geloof daar niet in. De wereld wordt geconfronteerd met een virus waardoor mensen overlijden en dan moeten er verstandige maatregelen genomen worden. Dat is ook iets wat door de eeuwen heen de overheid altijd gedaan heeft. Dit zie je mooi terug in het woord ‘quarantaine’. Dit komt van het woord ‘veertig’. Als een schip waarop een pestepidemie uitgebroken was in Venetië aankwam, moest het schip daar veertig dagen in afzondering blijven liggen.

We moeten hierin de overheid ook gewoon gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt dat de overheid Gods dienares is en die hebben we te gehoorzamen. Er is één uitzondering: als het in strijd is met Gods Woord. Dit moet dan ook heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als de overheid ons zou verbieden om te belijden dat Christus onze enige Zaligmaker is, of als de overheid ons vrouwen in het ambt zou opdringen. Dat is in strijd met Gods Woord en dan hoeven we niet gehoorzaam te zijn. Verder moeten we heel ver gaan in het gehoorzaam zijn aan de wettige overheid. Dat lezen we in het Nieuwe Testament en ook de reformatoren hebben dat telkens benadrukt.”

Hoe moet onze houding als christenen ten opzichte van de coronacrisis dan zijn?

“Drie dingen. In de eerste plaats: nuchter. We moeten ons niet door allerlei zaken het hoofd op hol laten brengen. In de tweede plaats moeten we bescheiden zijn. We zijn maar met een kleine minderheid. Dan moeten we niet een te grote mond hebben, want dat helpt allemaal niets. En in de derde plaats moeten we vertrouwend zijn. Wij geloven dat God de hele wereld bestuurt. Dan geloven we ook dat het coronavirus door God bepaald is en dat God er een bedoeling mee heeft. Dan kunnen we het gerust aan God over laten hoe het verder gaat. Dus niet in paniek raken, nuchter blijven, de Bijbel lezen en daarvoor buigen. De Heere regeert!”


Dominee W. Visscher:

• 65 jaar;

• zes jaar geleden overleed zijn vrouw;

• heeft zeven kinderen en twee kleinkinderen;

• is al bijna dertig jaar predikant in Amersfoort;

• zijn boodschap aan jou: “Zoek de Heere, want het leven met de Heere is het mooiste leven dat er is”.


Ben je benieuwd naar meer over dit thema? Op danielonline.nu/waarheid staat een video waarin Rhodé Kroon in gesprek gaat met Just van Toor over ‘Christendom is waarheid?’ In deze video krijg je handvatten om in gesprek te gaan over de Heere Jezus als dé Weg, de Waarheid en het Leven.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Dominee Visscher geeft aan dat het relativisme enerzijds een gevaar is en anderzijds kansen biedt. Hoe ervaar jij dit in de praktijk?

ʾ Hoe leg jij aan anderen uit dat jij in God gelooft en dat de Bijbel het richtsnoer is voor je leven?

ʾ Dominee Visscher noemt drie punten hoe je je naaste voor Christus moet winnen. Probeer bij ieder punt na te gaan op welke manier jij dit in je leven meer gestalte kunt geven. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Daniel | 36 Pagina's

Wat is waarheid?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Daniel | 36 Pagina's