Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De 10 woorden van God

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De 10 woorden van God

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Tien Geboden zijn heel belangrijk. God maakt Zichzelf bekend. Aan mensen die niets van Hem weten. Hij vertrouwt ons toe wat Zijn wil is (Rom.3:2). Wie is deze God? We horen Zijn stem in ieder gebod. Alle tien. We gaan op zoek naar Hem.

01 Vertrouw op God alleen

God is de verlossende God. Hij bevrijdde uit Egypte. Hij zocht Israël op met zoveel liefde en trouw. Hij alleen is al hun liefde en vertrouwen waard. God zegt: Ik alléén ben jullie God. Vertrouw alléén op Mij. Heb Mij in alles nodig.

Kerkmensen doen de grootste zonde tegen dit gebod. Het ongeloof. Niet op de Heere Jezus alléén vertrouwen voor je zaligheid. Ongehoorzaam blijven aan het Evangelie. Vertrouwen op je nette leven, je kennis van de Bijbel, je goede werken, of op wat dan ook. En toch blijven denken dat het goed komt.

Hoeveel verdriet doe je God met je wantrouwen (Hebr.10:29)! Maar je doet ook jezelf kwaad (Joh. 3:36).


02 God is heilig

Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen (Jes. 40:14)? God is God. Hij is de HEERE. Hij is geen mens. Hij is heerlijk. Hij is verheven. Hij is groot. De volken zijn voor Hem als een stofje aan een weegschaal. Hem kun je niet begrijpen. Niemand kan Hem raad geven. Niemand is als Hij. Hij is in de hemel. Wij kunnen niets van Hem weten. Behalve wat Hij van Zichzelf aan ons openbaart.

God zegt: “Haal mij niet van Mijn troon. Maak geen zelfbedacht beeld van Mij. Mij kun je niet maken naar je eigen zin”.

Vorm zelf geen beeld van God. Laat de HEERE door Zijn Woord Zélf zeggen Wie Hij is. Iedere dag.


03 Gods Naam eren

God wil de God van mensen zijn. Mensen die Hem verlaten en vergeten zoekt Hij op. Hij maakt bekend Wie Hij is. Hij is de HEERE. Hij is JEHOVA. De God van trouw. Zijn heilige Naam mag niet ijdel gebruikt worden. Zijn Naam moet eerbiedig geëerd worden. Met mond en hart. Heiligt God den Heere in uw harten (1 Petr. 3:14). God kennen is niet vrijblijvend.

Wie Hem kent, moet Hem eren. De HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdel gebruikt.

Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt ulieden (Mark.14:63)? Zo luidde het vonnis over de heilige Jezus. Waarom? Wie in Hem gelooft, mag met Hem ruilen.

Hij de veroordeling. Jij Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan dit gebod. Ken jij dat wonder?


04 Stil voor God

De Schepper heeft lief wat Hij Zelf maakte. Met deze liefde zorgt Hij voor Zijn schepping. Op de zevende scheppingsdag rustte God. Mens en dier mag Hem daarin volgen (Ex. 20:11). Rusten van het werk. En stil worden voor Gods heerlijk werk. Mens en dier mag adem scheppen (Ex. 23:12). Maar voor Gods volk Israël betekent het méér. Het is ook stil worden voor Gods grote daden van verlossing (Deut. 5:15). Een wekelijks terugkerend teken tussen God en Zijn volk (Ez. 20:12). Iedere week bedenken: De HEERE wil Mijn God zijn. Hij heeft mij geheiligd om van Hem te zijn. Iedere week zingen: Het is goed dat men de HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste (Ps. 92:2). Op de sabbat kan de hele wereld het zien: De HEERE is de God Die Zijn volk rust geeft. Nu, maar ook straks (Hebr. 4:9).

God is hun rust, hun Heil. In Hem is al hun genot. Vier jij zó de rustdag?


05 Vader en moeder eren

Gods gebod is niet hard, koud, leeg en onbegrijpelijk. Er staan zelfs beloften in Zijn geboden. Wie vader en moeder eert, krijgt een lang en goed leven op aarde (Éf. 6:3). Dat niet alleen. Je ouders eren is goed en aangenaam voor God (1Tim. 5:4). Hen gehoorzamen is den Heere welbehaaglijk (Kol. 3:20). Het tegenovergestelde is ook waar. Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis (Spr. 20:20). Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht (Deut.27:16). Geef je vader en moeder de plek die God hen gaf. Een plek boven jou. Gods gebod is eenvoudig.

God vraagt liefde voor je ouders. Liefde die blijkt in de praktijk (Mark.7:9-12).


06 Niet doodslaan

God is de eeuwig Levende. Alles leeft door Hem. Mensen zijn het meest bijzonder. Waarom? God schiep ons naar Zijn beeld (Gen. 9:6). Daarom zegt Hij: vergrijp je niet aan je medemens. Kwets je naaste niet. Want dan kwets je de Schepper.

Misschien kwets jij niemand met mes of pistool. Maar wel het zwaard van de tong? Daar is één die woorden als steken van een zwaard uitspreekt (Spr. 12:18). Jezus brengt het dichtbij. Wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur (Matth. 5:22).

Ken je de Heere Jezus? Hij kwam niet om anderen te verderven. Hij offerde Zichzelf, om vijanden te behouden.

Jezus had vijanden lief. Verlang je om te worden als Hij (Fil. 2:5)?


07 Rein leven

Het huwelijk is een bijzondere gave van God (Spr. 18:22). Daarom beschermt God het huwelijk ook bijzonder. Binnen het huwelijk mag ook de gave van seksualiteit groeien en bloeien (Spr. 5:15-19). God is goed voor Zijn schepselen. Daarom waarschuwt Hij indringend voor seksuele zonden. Want niets is zo verwoestend voor je leven als dat. Hij verderft zijn ziel, die dat doet (Spr. 6:32). De leugens van deze zonde zijn sterk en hardnekkig (Spr. 7:13-21). Heel veel mensen geloven het, en gaan ten onder. En haar gedoden zijn machtig vele (Spr. 7:26). Slechte boeken, films, vuile praat, porno, geflirt en losse seksuele contacten. Het brengt je ten onder. Je bent als een rund dat niet doorheeft dat hij onderweg is naar de slacht (Spr. 7:22). Het komt niet meer goed als je in deze zonden leeft. Tenzij… Je ermee tot Christus vlucht. Hij ontvangt de zondaars (Matth. 9:10).

Jezus wast de zonden af. Ook de meest vuile. Heb je ze al aan Hem beleden?


08 Niet stelen

God is de God die uitdeelt. Mensen, dieren en planten leven van wat Hij geeft (Ps. 104). Er is geen eind aan al Zijn goederen (Ps. 50:10). Hij geeft aan iedereen wat Hij wil. Hij heeft de arme en de rijke gemaakt (Spr. 22:2). Daarom zegt God: “Steel niets van hetgeen Ik aan een ander gaf. Wees tevreden met wat je krijgt. Kom je tekort? Verwacht het dan van Mij. Dan zul je niets tekort komen” (Ps. 37:25). God waarschuwt voor rijk willen worden. Het doet de mensen verzinken in verderf en ondergang (1 Tim. 6:9,10). Wie rijk is, zal moeilijker zalig kunnen worden dan ieder ander mens (Luk. 18:24). God nodigt tot een veel rijker leven. Een leven van uitdelen (1 Tim.6:18). Wie dat door genade leert, lijkt op de God Die geeft (Joh. 3:16). En op Zijn Zoon, Die Zichzelf gaf (2 Kor. 8:9). En op de Geest, Die uitdeelt aan wederhorigen (Ps. 68:19).

Ken jij de God die geeft? Dan hoef je niet meer te stelen.


09 Eerlijk zijn

Woorden zijn maar woorden. Ja, dat zou je denken. Maar met woorden kun je veel kwaad doen. Met dit gebod beschermt God de mens tegen zijn naaste. Liegen, woorden verdraaien. Zó dat jij er het beste vanaf komt. Een ander bespottelijk maken. De eer naar jezelf toe halen. De tong is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn (Jak. 3:8-9). God zegt: Bedenk dat je naaste naar de gelijkenis van God is gemaakt. En spreek daarna.

De Heere Jezus heeft het tegenspreken en lasteren van de zondaars verdragen (Hebr. 12:3). Gelasterd worden is niet altijd erg.

Het is een eer als je gelasterd wordt om Jezus’ wil (1 Petr. 4:14). Ook voor jou?


10 Begeer niet

Je begeerten zeggen alles over jou. Je weet zelf wat de verlangens zijn van je hart. Als je geen genade kent, drijft je leven op een stroom van begeerten (Éf. 2:3). De wereld met alles wat die te bieden heeft. Zondige begeerten naar alles van hier beneden (1 Joh. 2:16). Die begeerten voeren oorlog met je ziel (1 Petr. 2:11). Ze leiden je tot de ondergang (Jak. 1:14-15). Daarom moeten vuile begeerten ten onder gebracht worden. Dat lukt je niet zelf. Maar het kan door de genade van de Heere Jezus. Je leert je begeerten kruisigen, zoals Hij gekruist werd (Gal. 5:24).

Jezus leefde op aarde met één begeerte: het doen van de wil van Zijn hemelse Vader (Joh. 4:34). Wat verlang jij?


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Is er een gebod waarvan je denkt dat je er niet tegen zondigt? Wat moet je doen als dat zo is?

Zonden belijden en nalaten horen bij elkaar (Spr. 28:13). Kun je vergeving krijgen als je telkens opnieuw zondigt?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Daniel | 36 Pagina's

De 10 woorden van God

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Daniel | 36 Pagina's