Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerbied voor God, de vreze Gods

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eerbied voor God, de vreze Gods

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben (Ex. 20:2-3).

Zondag 35, vraag en antwoord 94

“Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alle goed verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.”

Wat is de vreze Gods?

Die bestaat hierin dat je Gods oneindige toorn over de zonden en Zijn macht om te straffen belijdt. Verder dat je het als het grootste kwaad ziet om God te vertoornen en van Hem vervreemd te worden. Daarbij ook dat je de zonde ten zeerste haat en verafschuwt. Het is ook het bekennen van Gods wijsheid, macht en rechtvaardigheid en recht dat Hij over schepselen heeft, en omdat wij aan Hem onderworpen zijn, Hem niet willen vertoornen. Maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de HEERE (Lev. 19:14). Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in hun ganse koninkrijk niemand U gelijk is (Jer. 10:7).

Vrees voor God en de liefde tot God

De vrees voor God en de liefde tot God zijn onderscheiden. De vrees ontvlucht het kwaad namelijk om God niet te vertoornen en van Hem gescheiden te worden. De liefde streeft naar het goede, namelijk naar God en naar de vereniging met Hem.

Kinderlijke vrees en slaafse vrees

De vreze Gods in de opnieuw geborenen in dit leven wordt kinderlijke vrees genoemd, omdat er kennis is van de zonde en van Gods toorn daarover. Daarbij ook een hartelijk berouw over de zonde die gedaan is en over de ellende, die wij en anderen vanwege de zonde verduren. Ook is er een vurige ijver om aan het kwaad te ontkomen omdat we kennis bezitten van Gods barmhartigheid, die ons door Christus bewezen is. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? (Luk. 23:40). Slaafse vrees komt voort uit angst voor de straf en de oordelen van God, niet uit vertrouwen op en een liefde tot God.

Conclusie

Je moet erop letten dat de liefde en vreze voor God in de Schrift vaak genomen wordt voor heel de dienst van God. De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht (Spr. 1:7). Daarbij ook voor de algemene en hele gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren (1 Joh. 5:2).

Dit is een bewerking door Gerben van der Wulp van Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus, deel 2 door Zacharias Ursinus.


Zacharias Ursinus lau, Polen op 18 juli

Ursinus werd geboren als Zacharias Bär in Breslau, Polen op 18 juli 1534. Hij is bekend als een van de schrijvers van de Heidelbergse Catechismus. Ursinus stierf op 6 maart 1583.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Kun jij na het lezen van dit gedeelte uitleggen wat het verschil is tussen Godsvreze en de liefde tot God?

ʾ Kun jij na het lezen van dit gedeelte ook uitleggen wat het verschil is tussen kinderlijke en slaafse vrees?

ʾ Lees Genesis 3 vers 10. Is dit een voorbeeld van kinderlijke of slaafse vrees?

ʾ Zoek Matthéüs 26 vers 75 op. Hoe blijkt in Petrus de kinderlijke vrees nadat hij gezondigd had?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 november 2021

Daniel | 36 Pagina's

Eerbied voor God, de vreze Gods

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 november 2021

Daniel | 36 Pagina's