Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Open hemelgordijnen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Open hemelgordijnen

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbaring in vogelvlucht

In het laatste Bijbelboek komt Jezus Christus tot je. Hij laat je de werkelijkheid zien, die je met je ogen niet ziet. Er is één Koning over alles: Jezus Christus. Er is een duivel. Hij is geworpen op de aarde en wil Gods Kerk verslinden (Openb.12). Het lukt hem om massa’s mensen te verleiden. Miljarden mensen volgen hem, betoverd door zijn kunsten. Gedachteloos gaan ze verloren. Verleid door alles wat mooi, lekker en heerlijk is (Openb. 18:14). Er zijn ontzagwekkende engelen, door wie Christus het wereldgebeuren regeert (Openb. 18:1). Er is een grote, laatste dag. Dan is het spel van de duivel uit. Alle doden staan op. Ze worden geoordeeld door het Lam. Er is een hel. Een poel van vuur en sulfer. De plaats van eeuwige pijn voor alle ongelovigen en halfslachtige ‘christenen’ (Openb. 21:8). Er is een hemel. Een nieuw Jeruzalem. Een onbeschrijfelijke heerlijkheid wacht voor hen die overwinnen. Hen die niet vallen voor de duivel, het beest, en al hun kunsten.

Het Lam regeert

Christus waarschuwt de Zijnen om niet te zwichten voor alles wat de duivel klaarmaakt. Geen dwaalleer, geen verleiding, geen weelde, geen genot mag de christen van zijn goede strijd afbrengen. Geen vervolging of dreiging mag hen van hun stuk brengen. Vreest geen der dingen die gij lijden zult, zegt Jezus (Openb. 2:10). Er zal veel op hen afkomen. Daarom schuift Christus de hemelgordijnen opzij. Johannes ziet de troon van God en het Lam.

Jezus Christus is Heere. Hij heeft heerschappij over dood en graf. Heerschappij over engelen. Over alle rampen en plagen die de wereld treffen. Over alle duivelse machten. Zijn gemeenten, met hun voorgangers zijn in Zijn hand (Openb. 1:16). De macht van de satan is beperkt. Maar binnen de ruimte die hij heeft, verwoest hij zo veel hij kan. Er zijn momenten waarop het lijkt dat satan vrij spel heeft (Openb. 13). Maar juist dan krijgt Johannes een blik in de hemel. Op de aarde is chaos, maar in de hemel is rust. Waarom? De overwinning is al behaald. De dag van de Bruiloft des Lams komt dichtbij. God bewaart de Zijnen. De marteldood wordt hen niet bespaard (Openb. 13:7). Maar zelfs dat kan hen niet beschadigen (Openb. 2:11).

Er komt een beslissende eindstrijd tussen Christus en het duivelse rijk (Openb. 19:17-21). De strijd is zo beslist. Het beest en de valse profeet worden gegrepen en geworpen in de poel des vuurs. De duivel en zijn hele rijk heeft geen schijn van kans. Ook het wereldse Babylon met al haar pracht en praal wordt in één beweging, als een molensteen op de bodem van de oceaan gegooid (Openb. 18:21).

Het Lam troost

Christus bemoedigt Zijn Kerk. Wie het Lam volgt, zal overwinnen mét het Lam. Voor hen wacht een onuitsprekelijke heerlijkheid. Johannes hoort een geweldig geluid van een grote schare: Halleluja! (…) Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen (Openb.19:7). Even later, in hoofdstuk 21 ziet Johannes het nieuwe Jeruzalem. De Bruid van het Lam daalt neer uit de hemel, van God. Dit is wat God bereid heeft voor dien die Hem liefhebben (1 Kor. 2:9). Het is een immense stad (Openb. 21:16). Ze is vol met een schare die niemand tellen kan (Openb. 7:9). Een volmaakte, heerlijke stad. Dit is de huwelijksdag van Jezus Christus. Christus krijgt Zijn Bruid. Ze is voor Hem versierd. De bruiloft van het Lam begint (Openb.19:7). Vreugde zonder einde. Alles is vol van God. Er is geen tempel waarin God woont. Want Hij vult de hele stad met Zijn aanwezigheid. Er is geen zon, want Hij verlicht de hele stad met Zijn heerlijkheid (Openb.21:22,23). De volken van de aarde prijzen eeuwig God en het Lam. Ze zingen een nieuw lied voor Hem, Die hen kocht met Zijn bloed (Openb. 5:9). Zul jij op deze Bruiloft zijn? Johannes’ oude ogen glinsteren als hij zegt: Ja, kom Heere Jezus! (Openb. 22:20).

Satans kuddedieren

Het gaat de duivel om de grote getallen. Hij bedenkt dingen waarmee hij gemakkelijk grote mensenmassa’s kan verleiden. En het zal hem gelukken (Openb. 12:9, 13:8). Christus heeft Zijn schapen, maar satan heeft ook kuddedieren. Jezus’ Woord blijkt waar te zijn. Wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan (Matth. 7:13). In Openbaring zie je het gebeuren. De grote massa van de mensen glijdt aan je voorbij. Als een kudde. Allemaal achter het beest aan. Allemaal verleid door de grote hoer. Zoals het Lam een bruid heeft, zo heeft de satan een hoer. Het wereldse Babylon (Openb. 17). Ze is gehuld in pracht en praal. Ze drinkt gruwelen en onreinheid uit een gouden beker. Ze is dronken van het bloed van de heiligen. Ze betovert de volken van de aarde (Openb.18:23). Iedereen wil delen in haar weelde en voorspoed. In de laatste dagen van de wereld draait alles om economie, geld, en genot. Alles wat verleidelijk en lekker, alles wat heerlijk is (Openb.18:14).

Meegaan met de massa gaat als vanzelf. Maar het heeft een grote prijs. Christus waarschuwt ernstig. Hij zegt: De wereld en haar begeerlijkheid is machtig verleidelijk. Haast iedereen wordt erdoor verleid. Er is maar één optie voor een christen. Radicale afstand (Openb. 18:4). Wij, rijke, welvarende christenen worden wakker geschud. Zoek geen rijkdom, weelde en genot. Het is één van de grootste vijanden van onze zaligheid. Veel, heel veel mensen gaan erdoor verloren. Die boodschap is niet nieuw. Lees maar in: Lukas 8 vers 14, 18 vers 24, 1 Timótheüs 6 vers 9 en10.

Lees Openbaring, en kijk eens naar jezelf. Ben je ook een kuddedier?

Het laatste oordeel

Gods oordeel heeft een grote plaats in het boek Openbaring. Christus troost daarmee Zijn vervolgde Kerk. Er komt een moment van verlossing. Dan blijkt dat de Kerk niet voor niets vastgehouden heeft aan het geloof in God. Niet tevergeefs geloofd. In meerdere visioenen ziet Johannes Gods oordeel voor zijn ogen gebeuren. Lang, heel lang is God geduldig geweest. Maar nu is de maat vol (Openb. 18:5). Het Lam verschijnt op de wolken. Alle oog zal Hem zien (Openb.1:7). De doden, klein en groot, staan op. Ze worden verzameld voor Gods troon (Openb. 20:12). Johannes ziet alle soorten mensen schreeuwen van angst. Ze kunnen nergens heen vluchten (Openb.6:15-17). De goddelozen worden verzameld, zoals druiven worden afgesneden in de oogst. Ze worden geworpen in de grote wijnpersbak van de toorn Gods (Openb. 14:19). Gods oordeel is machtig (Openb. 18:8). Gods oordeel is eerlijk. De boeken gaan open (Openb.20:12). Daar staat alles in. Gods oordelen zijn heilig en rechtvaardig. Ze worden uitgegoten door engelen in rein blinkend lijnwaad en gouden gordels (Openb.15:8). Openbaring heeft een indringende boodschap. Iedere vijand van het Lam krijgt te horen dat zijn tijd spoedig geteld is. Het genot en gemak dat de duivel voorspiegelt is maar voor even. Daarna komt Gods oordeel. En Zijn straf, de eeuwige pijn. Lees daarom Openbaring, en kies wie je dienen wilt.


Openbaring

• Geschreven door: Johannes, hij is ook de schrijver van het Johannesevangelie en drie brieven.

• Geschreven aan: zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. Zeven is het getal van de volheid. De zeven gemeenten vertegenwoordigen de kerk van alle tijden en plaatsen. Trouw en ontrouw zullen daarin blijven voorkomen.

• Kern van het Bijbelboek Openbaring: de strijd tussen God en satan in de wereldgeschiedenis, Gods eindoordeel en overwinning.

• Openbaring wordt ook wel het troostboek van de Kerk genoemd: Christus leidt de geschiedenis en Hij zal overwinnen.

• Geen enkel Bijbelboek verwijst zo vaak naar het Oude Testament: vooral verwijzingen naar Daniël, Ezechiël, Jesaja en Zacharía.

• Het Bijbelboekboek noemt zesendertig keer Gods troon: God en het Lam regeren vanuit de hemel. Ook in het nieuwe Jeruzalem zal Gods troon zijn.


Openbaring lezen - dit moet je weten

Openbaring gaat over de tijd tussen de hemelvaart van Jezus en Zijn wederkomst. Er zit veel herhaling in dit Bijbelboek. Het Boek is geen opeenvolgende beschrijving van alles wat zal gebeuren. In zijn visioenen ziet Johannes zeven zegels, zeven bazuinen en zeven fiolen (schalen). Die laten Gods oordelen zien, met de oordeelsdag die daarop volgt. Tussendoor krijgt Johannes visioenen over hoe het er op de aarde en in de hemel aan toe gaat. Openbaring gebruikt veel symboliek. Gebruik de Bijbel met uitleg om het beter te begrijpen. Er zijn ook andere boekjes die helpen bij het lezen van Openbaring. Bijvoorbeeld het boekje Openbaring begrijpen van Steef Post, of de boekjes van ds. W. Visscher.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Lees jij Openbaring weleens? Zo niet, wat houdt je tegen?

In Openbaring is de Kerk een vervolgde Kerk. Klopt het wel als wij geen vervolging kennen?

Openbaring laat de onzichtbare werkelijkheid zien. Vind je het lastig om te geloven dat deze dingen echt waar zijn?

Komen wereldrampen volgens Openbaring van de satan of van God?

Jezus roept op om getrouw te zijn tot de dood (Openb. 2:10). Wat heb jij voor de Heere over?


Waarom Openbaring lezen?

Veel mensen lezen het Bijbelboek Openbaring niet. Ze vinden het zo moeilijk. Inderdaad is niet alles gemakkelijk. Toch is de boodschap van Openbaring heel duidelijk. Iedereen moet het lezen.

• In Openbaring gaat het om je zaligheid (Openb. 1:3, 22:7). Het is Gods Woord, en het getuigenis van Jezus (Openb. 1:2). Dat mag je niet dicht laten.

• Openbaring richt je hart op wat écht belangrijk is. Jezus komt terug. Als je blijft leven zonder God, zul je de gevolgen daarvan zelf dragen.

• Als je Openbaring niet leest, dan lees je ook de waar schuwingen van God niet. Dan word je gemakkelijk verleid.

• Openbaring haalt je uit je aardse dromen. Het is maar even mooi. Wereldsgezinde christenen zijn geen christenen.

• Openbaring geeft een blik in de hemel. Het laat Gods kind verlangen: Ja, kom Heere Jezus!

• Openbaring houdt Gods kind staande in de verleidingen en verdrukkingen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Daniel | 36 Pagina's

Open hemelgordijnen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Daniel | 36 Pagina's