Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met vreugde Volgen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Met vreugde Volgen

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Volg Mij!” Twee korte woorden, een grote opdracht. Wat houdt dat volgen van de Heere Jezus in? Welke consequenties heeft dat voor het dagelijkse leven? We stelden deze vragen aan Laurens Kroon. Openhartig deelt hij hoe het volgen van de Heere Jezus in zijn leven gestalte krijgt. “Het is veel beter om, net als Jezus, de laagste plaats te zoeken. In die zin kost het volgen van de Heere Jezus je álles. Het is niet iets wat je er even bij doet, het is écht een ander leven. Je grondhouding verandert.”

Hoe kun je de Heere Jezus volgen?

“Wat je steeds ziet is dat mensen, zondaren, de Heere Jezus gaan volgen op Zijn roepstem. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Levi. De Heere Jezus zegt tegen Levi: “Volg Mij”. Direct verlaat Levi zijn tolhuis en volgt de Heere Jezus. De roepstem van de Heere Jezus is een levendmakende wekstem. Dát is heel cruciaal in het volgen van de Heere Jezus. Volgen komt je niet aanwaaien, het gaat niet automatisch of omdat het je mooi lijkt om te doen. Denk aan de rijke jongeling. Als hij aan de Heere Jezus vraagt wat hij moet doen, krijgt hij de opdracht om alles te verkopen en dan Hem te volgen. De rijke jongeling kan niet loskomen van zijn rijkdom. Er was veel in zijn leven waarvan wij zouden zeggen: dat is wel iemand die Jezus kan volgen. En tóch lukt het hem niet, omdat hij vastzit aan tijdelijke dingen. Dit verkiest hij boven het volgen van de Heere Jezus. Van nature volgen we Jezus niet. Volgen is altijd het gevolg van de levendmaking door de Heilige Geest.”

De Heere Jezus volgen op Zijn roepstem. Ken u daar iets van?

“Kort geleden hadden we een preek over Genesis 3, de zondeval. Daar gaat het over de eerste rechtspraak. God spreekt recht met een verassende uitkomst: de moederbelofte. De Heere roept Adam en Eva uit het struikgewas met de vraag: ‘Waar zijt gij?’ Dat is de vraag die ooit als roepstem in mijn leven klonk. Net zoals Adam en Eva uitvluchten hadden, er onderuit wilden komen, zo heb ik dat ook jaren gedaan. Totdat ik daarin helemaal vastliep en de Heere Zijn Zoon in mijn leven openbaarde. Dat deed Hij met de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Net als deze vrouw heb ik het lange tijd overal gezocht en geprobeerd mezelf te verbeteren. Uiteindelijk mocht ik door de trekkende kracht van Christus aan Zijn voeten terecht komen.”

Welke consequenties heeft het volgen van de Heere Jezus?

“Kijk maar naar de consequenties in het leven van de discipelen. De Heere zegt in Lukas 9 vers 23: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. De discipelen volgden Jezus op weg naar het kruis. Het was een weg door de diepte. Het is een kruisweg, achter Hem aan. We hoeven Zijn kruis niet te dragen, dat heeft Hij uniek en volkomen gedaan tot een verzoening van de zonden van al de Zijnen. Wie in de tijd van de Heere Jezus een kruis droeg, was ten dode opgeschreven. Het volgen van de Heere Jezus betekent dus sterven aan alles wat van jezelf is. Daarnaast betekent het volgen van de Heere Jezus dat je Zijn voetstappen drukt. Daarbij denk ik altijd aan het beeld van een klein olielampje uit de tijd van de Bijbel. Dit lampje gaf net voldoende licht om in het donker één stap te kunnen zetten. Het volgen van de Heere Jezus is geen leven wat helemaal uitgestippeld is, maar het is een volgen op de weg die Jezus gaat met Zijn kinderen. Ook gaat het bij het volgen van de Heere Jezus om een stuk toewijding, het zoeken van een heilig leven door en voor Hem.”

Wat betekent dat voor het leven van elke dag?

“Een aan de Heere toegewijd leven kan alleen maar in Zijn kracht. Ik denk aan 2 Timótheüs 2. Hier wordt gesproken over een krijgsknecht die dient in de strijd, maar hij moet oppassen om niet bezet te raken door de zorgvuldigheden van het leven. Dat is iets wat ik dagelijks ervaar. Ik ben geroepen om te strijden, om het kruis achter de Heere Jezus te dragen, maar er zijn elke dag dingen die mij daarvan aftrekken. Als ik daar niet tegen strijd en de kracht niet ontvang om te strijden, zal er van het volgen van de Heere niets terecht komen. Elke dag moet je keuzes maken: hoe ga ik om met een lastige situatie met een collega? Als ik naar mijn werk rijd, hoe ben ik dan in het verkeer? Wat luister ik onderweg? Hoe vul ik mijn tijd? Soms zoek je liever je gemak, maar Paulus schrijft aan de Filippenzen: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. In het volgen van Hem worden we geroepen om Zijn levenshouding aan te nemen.”

Welk Bijbelgedeelte spreekt u aan als het gaat om volgen?

“Matthéus 11 vers 29: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Regelmatig mag ik terugvallen op deze tekst, op momenten dat ik me niet nederig ervaar, er irritatie in me naar boven komt. Juist dan zie ik in deze tekst dat dát niet hoort bij het volgen van Jezus, maar dat ik dan juist bij Hem vandaan ga. Zijn voetstappen drukken betekent dat ik door Zijn genade en in Zijn kracht zachtmoedig mijn weg mag en moet gaan. Het is veel beter om, net als Jezus, de laagste plaats te zoeken. In die zin kost het volgen van de Heere Jezus je álles. Het is niet iets wat je er even bij doet, het is écht een ander leven.”

U veranderde kort geleden van baan. Welke rol speelde het volgen van de Heere Jezus daarin?

“Ik heb mijn werk bij de Jeugdbond als een roeping ervaren. Het is werk waarbij we in de kerk van betekenis mogen zijn voor jongeren, om hen te verbinden aan Gods Woord, de gemeente en elkaar. Nu heb ik dit werk los mogen laten. Ik wilde hierin niet mijn eigen weg gaan. Ik zag er naar uit om in een organisatie met een vergelijkbare missie mijn bijdrage te mogen leveren. Toen kwam de vacature voor directeur bij het Van Lodenstein. Ik heb gezocht naar de goedkeuring van de Heere door middel van een bepaalde tekst of preek, maar op die manier is het niet gegaan. Tijdens het solliciteren en de gesprekken gingen deuren open. Ik zag dat mijn weg voorspoedig werd gemaakt en daarom heb ik de vrijmoedigheid gehad om biddend deze weg te gaan.

Als je voor keuzes staat, ga dan biddend je weg. Dat garandeert trouwens niet dat alles dan voor de wind zal gaan. De weerbarstigheid van het leven en van ons zondige bestaan loopt overal dwars doorheen. Het volgen van de Heere is geen ideaalplaatje. Jezus volgen is juist vaak ook een weg door de diepte.”

Bij het thema volgen denken we ook aan sociale media. Hoe gaat u daarmee om?

“Zelf heb ik er niet zoveel mee. Ik heb wel Facebook en Instagram, meer vanwege mijn werk. Ik wilde ervaren hoe het werkt, wat je tegenkomt en wat het met jezelf doet. Ik merkte dat het me ontzettend veel tijd kost om het allemaal bij te houden. Ik scrolde door tijdlijnen en dacht: heb ik hier écht iets aan? Sociale media kunnen al snel verslavend gedrag opleveren. Daarnaast komt veelal

het perfecte leven voorbij. Dat snap ik goed, want als ik op vakantie ga en foto’s maak, laat ik ook mijn mooiste foto’s zien. Maar het is niet altijd het echte leven. Ik vind sociale media ingewikkeld. Ik ben er niet op tegen, je kunt ook inspirerend zijn voor anderen. Maar het kan snel zondige consequenties hebben. Het geeft veel prikkels die wél tot zonden kunnen brengen én je ook afleiden van de rust en vrede die er is in het genieten van Christus.

Heeft het volgen van de Heere Jezus invloed op je media-gebruik? “Dat is zeker een goede vraag om te stellen: als je gebruik maakt van een medium, maak je er dan ook echt christelijk gebruik van? Dat hoeft niet te betekenen dat je alleen maar Bijbelteksten publiceert, maar het moet wel merkbaar zijn. Een stukje matigheid en soberheid zijn elementen die daarbij passen.”

Welke boodschap heeft u voor lezers van Daniël? “Het volgen van de Heere Jezus begint niet bij jezelf, maar dat komt van God. Wie Hem door Gods genade leert volgen, verandert tot in het diepst van zijn bestaan. Dat heeft altijd consequenties. Dat is ook de lijn van de Heidelbergse Catechismus. Soms merk ik dat we den

ken een goede christen te kunnen zijn, maar tegelijk ook volop in de wereld kunnen leven. Christen-zijn heeft dan maar weinig consequenties. Ik geloof niet dat dat Bijbels is. Denk aan Romeinen 12 vers 2. Houd jezelf die spiegel voor. De Heere Jezus openbaarde Zichzelf ook als het stervende tarwegraan, maar Zijn lijden en sterven zou wel leiden tot nieuw leven. Zo gaan ook Zijn kinderen hun weg, door lijden tot heerlijkheid. Of, anders gezegd: het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Het kan soms lijken alsof zo’n ander leven somber en saai is, maar het volgen van Hem geeft zoveel vreugde! Dát leven is de moeite waard en heeft alleen toekomst. Jezelf blijven én Jezus volgen is niet Bijbels. Het offer van Christus heeft Hem zoveel gekost, het kan niet zijn dat het ons dan niets zou kosten.”


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Laurens Kroon stelt dat het volgen van de Heere Jezus in het leven van alle dag concreet drie dingen betekent: sterven aan jezelf, stap voor stap de Heere volgen en leven in een toegewijd leven aan Hem. Wat herken je daarvan in je eigen leven?

ʾ “Soms merk ik dat we een goed christen denken te zijn, maar tegelijk ook volop in de wereld leven.” Hoe ervaar je dat in je eigen leven?

Naam: Laurens Kroon

Leeftijd: 49 jaar

Gezinssituatie: getrouwd met Annelies, vijf kinderen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.

Werk: sinds dit seizoen directeur van het Van Lodenstein College, Kesteren. Daarvoor bijna vijfentwintig jaar werkzaam geweest bij de Jeugdbond. Ouderling in de gemeente van Woerden.

Hobby: lezen

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2022

Daniel | 36 Pagina's

Met vreugde Volgen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2022

Daniel | 36 Pagina's