Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

“Gezegende Jezus! Ik kan de Koning zien in Zijn schoonheid!”

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

“Gezegende Jezus! Ik kan de Koning zien in Zijn schoonheid!”

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Je kent vast dominee C.H. Spurgeon wel. Spurgeon was een Engelse dominee die veel voor de kerk betekend heeft. De Heere heeft hem veel gaven gegeven om Zijn woord uit te leggen. In dit artikel gaat het niet over hem, maar over zijn vrouw. Susannah Spurgeon, ofwel ‘Susie’ genoemd. De Heere heeft haar een plek gegeven naast haar man en zo is zij ook voor haar man tot grote zegen geweest.

Een biddend meisje

Susannah Thompson werd op 15 januari 1832 in Londen geboren. Haar ouders waren nette en welvarende mensen en gaven ‘Susie,’ zoals ze haar noemden, een opvoeding die paste bij de hogere kringen van Londen. Vader Thompson was immers een rijke fabrikant en bekend in Londen en omstreken. Zo sprak Susie bijvoorbeeld vloeiend Frans en was ze heel beschaafd en netjes. Zo nu en dan kerkten vader en moeder Thompson in de New Park Street Chapel in Zuid-Londen en namen Susie graag mee.

Onder een preek van dominee Bergne over Romeinen 10 vers 8 verbrak de Heere haar hart. De tekst was: Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Later zegt Susannah van dat moment: “Uit die dienst, dateer ik het aanbreken van het ware licht in mijn ziel. De Heere zei tot mij, door Zijn knecht: ‘Geef Mij uw hart’, en overweldigd en gedwongen door Zijn liefde, was de nacht die volgde getuige van mijn plechtig besluit om mezelf volledig over te geven aan Hem”.

Susies leven veranderde, vernieuwde. En juist in die tijd verscheen haar toekomstige man, Charles Haddon Spurgeon. Door zijn prediking liet de Heere haar zien dat ze nog altijd onverschillig was en dat ze de Heere niet diende zoals Hij het van haar vroeg.

Zo kwam ze terecht bij een zondagsschoolmeester die op zijn beurt aan Spurgeon vertelde wat er in haar leven speelde. Spurgeon gaf haar een exemplaar van De Christenreis van John Bunyan (zie blz. 6).

Samen spraken ze over dit boek en over haar hart dat zo onrustig was. Jaren later schrijft Susannah over deze tijd: “Zachtjes leidde hij mij door zijn prediking en gesprekken, door de kracht van de Heilige Geest naar het kruis van Christus voor de vrede en vergeving van zonden, waar mijn vermoeide ziel zo naar verlangde”.


Een biddende moeder

Er bloeide liefde tussen die twee. En tijdens een feest in Chrystal Palace, te midden van het rumoer van kletsende mensen, vroeg Spurgeon Susannah ten huwelijk. Zachtjes fluisterde hij haar in haar oor: “Bidt u voor hem, die uw echtgenoot zal zijn?” En: “Wil je met mij rond het paleis wandelen?”

Susie schreef later over dit moment: “Tijdens die wandeling in juni 1854, verenigde God Zelf onze harten en schonk Hij ons aan elkaar voor altijd”.

Twee jaar na hun huwelijk ontvingen Charles en Susie een tweeling. Twee jongens, Charles en Thomas. De bevalling van haar twee jongens heeft ertoe geleid dat zij lichamelijk nooit herstelde. Desondanks heeft Susie hun twee jongens in alle ernst en liefde opgevoed, en hen onderwezen uit de Bijbel. Later zou Thomas hierover zeggen: “Ik herleid mijn vroege bekering tot moeders ernstig bidden. Zij leerde mij zingen en zij leidde mij tot Christus”.


Een biddende vrouw

Makkelijk heeft Susie het niet gehad. Soms had haar man zoveel pijn in zijn gewrichten dat hij voor een poosje naar warmere gebieden moest reizen om te herstellen van de pijn. Susie bleef achter en dat was moeilijk voor haar. Op 19 oktober 1856 gebeurde er iets verschrikkelijks. Haar man, zou voor duizenden mensen preken in de Surrey Gardens Music Hall.

De dienst was nog maar net begonnen, toen plotseling midden in zijn gebed een paar oproerkraaiers schreeuwden: “Brand! De galerijen begeven het!” In de verwarring van dat moment stierven zeven mensen en achtentwintig anderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Spurgeon was zo geschokt dat hij van de kansel werd gedragen en de daaropvolgende dagen en nachten alleen maar jammerde en huilde.

Susie zat naast zijn bed en probeerde hem te troosten en te wijzen op zijn Zaligmaker, maar Spurgeon zonk al dieper en dieper weg in moedeloosheid en paniek.

De Heere hielp. Hij wees Susie op de woorden uit Matthéüs 5 vers 11 en 12. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn. Ze liet deze tekst afdrukken en hing het op in hun slaapkamer. Zo heeft de Heere haar voor Zijn knecht gebruikt als een krachtige hulp en een biddende vrouw.


Helper van haar man

Het gebeurde nog wel eens op zaterdagavond dat Spurgeon niet wist waar hij over moest preken. Dan kwam hij naar haar toe en zei: “Vrouwtje, wat moet ik doen? De Heere heeft mij nog geen tekst gegeven”. Vaak deed Susie dan een suggestie.

Het gebeurde op een zaterdagavond. Spurgeon wist niet waar hij over preken moest, het lukte hem niet om de gekozen tekst te begrijpen. Susie zag het en zei: “Joh, ga maar naar bed, ik zal je morgenvroeg wakker maken”. Terwijl Susie naast haar man in bed lag, en deze sliep, hoorde zij hem in zijn slaap praten. Ze probeerde goed te luisteren en merkte al snel dat hij in zijn slaap de tekst met ‘kracht en frisheid verklaarde’, zoals zij later schreef.

“Ik had geen pen en papier om het op te schrijven en bad in stilte of de Heere hem het wilde laten onthouden. Dat gebeurde. Toen Charles wakker schrok en de klok zag, schoot hij overeind. ‘O, vrouwtje, je zou mij wakker maken, nu ben ik te laat. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?’ Ik vertelde hem hoe hij in zijn slaap de tekst heeft uitgelegd. Charles pakte mij hand en samen dankten wij voor Zijn genade en liefde.”

Op 31 januari 1892 stierf haar man, Charles. De band van het huwelijk verbrak. Maar Susie zette zijn werk voort en schreef zijn preken uit. Boek na boek verscheen, en later heeft ze ook zelf geschreven wat de Heere haar geleerd heeft.


Meneer E.G. Bosma uit Rijssen is docent geschiedenis aan het Van Lodenstein College te Amersfoort en directeur van de CGO (Cursus Godsdienst Onderwijs). “Ik wist eigenlijk alleen dat Susannah de vrouw was van de grote Spurgeon. In 2019 kon ik de biografie Susie van Ray Rhodes kiezen als eindejaarsgeschenk. Mijn vrouw heeft het toen gelezen en mij erover verteld. Daarnaast lezen we aan tafel de boekjes van Tony Hutter over het leven van Spurgeon. Daarin komen we Susie ook tegen.”

Wat kan een jongere in 2022 leren van Susannah Spurgeon?

“Susannah Spurgeon was een godvruchtige vrouw. Zij had een persoonlijke relatie met de Heere. Als echtgenote van een predikant ondersteunde zij haar man, waar ze kon, zelfs wanneer hij geen tekst voor de preek wist. Zij was ook praktisch bezig in haar huishouding en in de opvoeding van haar tweelingzonen en in allerlei vrijwilligerswerk voor de kerk. Susannah richtte ook een theologisch boekenfonds op voor armlastige predikers. Zij leefde uit de wetenschap dat het de plicht en het voorrecht was van iedere gelovige om op Christus te lijken. Zij praktiseerde wat zij beleed. Daarom schrijft ze ergens: ‘Ik bid dat wij nooit zullen denken dat we Christus als onze Zaligmaker kunnen aannemen terwijl we hem in de praktijk als onze Meester verloochenen’. Dat is voor ons allemaal een les.”

Wat valt u op aan het leven van Susannah Spurgeon?

“Zij heeft haar leven in dienst van de Heere gesteld en stond zo in de schaduw van haar man. Pas na zijn dood is zij zelf gaan schrijven en heeft ze de projecten van haar man zoals de predikantenopleiding voor haar rekening genomen. Vanaf die tijd konden we een kijkje nemen in Susannah’s hart. Zij leeft uit de bevindelijke kennis dat Christus haar Verlosser is. Zij zegt hiervan in één van haar boeken dat zij een smekeling is aan de deur van een paleis, een bedelaar aan de poort van een Koning. Het levensgrote verschil met haar en andere smekelingen is dat de Heere van het paleis haar persoonlijke Vriend is. In die wetenschap leefde zij en schreef zij haar boeken.”

Wat kan een predikantsvrouw van Susannah Spurgeon leren?

“Tja, dat is voor ieder vrouw en iedere predikant een persoonlijke zaak. Susannah wilde dat in haar leven als vrouw en moeder ‘al haar gedachten, woorden en daden zouden geuren naar de zoete gemeenschap met haar Meester’. Zij wandelde met haar Heere. Er is een verhaal bekend van het begin van hun verkeringstijd toen Charles tijdens een predikbeurt waarbij Susannah ook aanwezig was, haar helemaal vergat. Susannah werd boos en ging naar huis. Bij terugkomst betuigde Spurgeon zijn spijt. Toen heeft Susannah geleerd dat de Heere en Zijn werk de eerste plaats hebben in het leven van haar toekomstige man.”

Weet u nog een treffend verhaal over Susannah Spurgeon?

"Graag geef ik een citaat mee van Susannah Spurgeon. ‘Het is genade dat ons leven niet aan ons wordt overgelaten om te plannen, maar dat onze Vader voor ons kiest; anders kunnen we ons soms afkeren van onze beste zegeningen en ons de uitgelezen mooiste gaven van zijn voorzienigheid ontnemen’.”


Als stervende christin

Ook voor Susie eindigde haar leven op aarde. In de zomer van 1903 kreeg zij een zware longontsteking waarvan ze niet meer herstelde. Zachtjes fluisterde ze voor zich uit: “Al doodt Hij mij, toch zal ik op Hem vertrouwen”. Op 22 oktober 1903 is haar wens in vervulling gegaan. Vlak voor haar sterven klemde ze haar zwakke handen ineen en terwijl er een glans op haar gezicht verscheen, riep zij het uit: “Gezegende Jezus! Gezegende Jezus! Ik kan de Koning zien in Zijn schoonheid!” Zo heeft ze haar ogen gesloten en kwam Susannah Thompson Spurgeon Thuis.


Een voorbeeldvrouw voor jou

Een bekeringsverhaal kan je stilzetten en jaloers maken. Toch schuilen er ook gevaren in. Het grote gevaar is dat we Susannah in het middelpunt plaatsen. Dat zou ze zelf niet willen. Susannah mocht de Heere dienen. Hij heeft haar stilgezet en tot Zichzelf geleid. Een leven met de Heere is zo’n rijk leven. De God van Susannah leeft vandaag nog. En de Heere nodigt nog altijd met dezelfde woorden: Mijn zoon [Mijn dochter], geef Mij uw hart.


“Ik schrijf in de studeerkamer waar mijn man dacht, bad en schreef.

Ik kniel naast zijn stoel en laat mijn hoofd rusten op de stoffen armleuning die zijn armen jaren ondersteunden. Ik stort mijn verdriet voor Hem uit en vertel Hem opnieuw dat ik alleen gelaten ben. Toch, ondanks dat weet ik dat alles wat Hij gedaan heeft, goed is.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 2022

Daniel | 36 Pagina's

“Gezegende Jezus! Ik kan de Koning zien in Zijn schoonheid!”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 2022

Daniel | 36 Pagina's