Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nehemia, een biddende bouwer

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nehemia, een biddende bouwer

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nehemia woont ver weg in Babel, maar met zijn gedachten is hij vaak in Jeruzalem bij de tempel, waar de offers werden gebracht en waar het bloed vloeide dat heenwees naar de Heere Jezus. Nehemia gelooft dat de Heere het weggevoerde volk weer terug kan brengen en dat de Heere de tempeldienst weer gaat herstellen. Maar op een dag komt er een heel verdrietig bericht uit Jeruzalem… Lees het maar in Nehemia 1.

Scripture

Schrijf het Bijbelgedeelte in eigen woorden op.

Observation

Wat zijn de woorden of zinsdelen die je moeilijk vindt? Wat zeggen de Bijbel met uitleg en de kanttekeningen hierover?

Application

Stel jezelf de volgende vragen:

• Wat kan ik van Nehemia leren?

• Bid ik weleens voor de kerk?

• Hoe vaak denk ik aan de Heere?

• Kan ik iets betekenen voor de kerk?

Prayer

Bid:

• Of de Heere je wil leren bidden;.

• Of je berouw mag hebben over je zonden;

• Of je vergeving mag krijgen;

• Of je de Heere mag leren kennen;

• Of Hij Zijn kerk wil bouwen;

• Of de Heere aan Zijn verbond wil gedenken.


Nehemia 1 vers 1-4 en 10-11

1 De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;

2 Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hen naar de Joden, die ontkomen waren (die overgebleven waren van de gevangenis), en naar Jeruzalem.

3 En zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die van de gevangenis aldaar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid; en Jeruzalems muur is verscheurd, en haar poorten zijn met vuur verbrand.

4 En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder, en weende, en bedreef rouw, enige dagen; en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den God des hemels.

10 Zij zijn toch Uw knechten en Uw volk, dat Gij verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand.

11 Och, HEERE, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op het gebed Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen; en doe het toch Uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings schenker.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 2022

Daniel | 36 Pagina's

Nehemia, een biddende bouwer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 2022

Daniel | 36 Pagina's