Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De rustdag, een verademing

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De rustdag, een verademing

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

De wekelijkse rustdag is bedoeld als een verademing. Een oase van rust na zes dagen werken. De dag des Heeren is een dag, gewijd aan Hem. Zie jij iedere week uit naar de zondag? Laten we eerlijk zijn. Zondag vieren vinden we soms ook lastig. Wat mag wel, wat mag niet? In dit artikel gaan we in op vragen die jullie zelf via Instagram hebben ingediend.

Waarom is er eigenlijk een rustdag?

Het vierde gebod geeft zelf het antwoord. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, (…) en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelve (Ex. 20:11). God heiligde de zevende dag. Dat betekent: God heeft er een bijzondere dag van gemaakt. Er staat ook dat Hij die dag zegende. Er is geen dag waarop je zó de zegen van God kan ervaren als de rustdag. Jezus deed veel van Zijn wonderen op de sabbat. Zo is het nu nog. Als je Gods dag eert, mag je veel van God verwachten. Merk jij wel eens iets van die zegeningen?

De rustdag is dus iets positiefs. Na zes dagen werken mág je even adem scheppen (Ex. 23:12). God zorgt voor de mensen. Hij zegt dat ze moeten rusten van hun werk. Dat zegt Hij niet vrijblijvend. Het is één van Zijn geboden. Zo zorgt Hij voor Zijn schepping.

Waarom gaan we naar de kerk op zondag?

Het antwoord is eenvoudig. De rustdag is ‘de dag des Heeren’. De Heere staat in het middelpunt. Het is een dag voor Hem. Veel méér dus dan een vrije zaterdag. God gaf de wekelijks terugkerende rustdag, omdat we Hem anders zeker zouden vergeten. Dat staat in Ezechiël. Opdat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben, Die hen heilig (Ez. 20:12). De Israëliet die rustte, mocht bedenken: “Ik hoor bij de HEERE. Hij wil mijn God zijn.” Iedere zondag opnieuw word je apart gezet. Iedere zondag word je herinnerd aan je doop. God zegt iedere zondag: Ik, God, ben uw God. Iedere zondag komt de belovende God tot je. Hoe je het ook hebt verknoeid in die week. Al ben je Hem de hele week vergeten, Hij wil je terugzien in Zijn huis. Bijzonder toch? De Heere roept zondige mensen samen. Om wéér te horen Wie Hij voor hen wil zijn. Wéér staat Hij voor je met uitgestrekte armen. Kom tot Mij! Naar de kerk gaan is een goede gewoonte. Het is ook Bijbels. Jezus Zélf had de gewoonte om op de sabbat naar de synagoge te gaan (Luk. 4:16).

Zondag of sabbat?

De zevende dag rusten hoort bij Gods schepping. Kan dat zomaar veranderen naar de éérste dag? Nee, dat kan niet zomaar. Dat kan alleen als er iets komt wat gróter is dan het werk van Gods schepping. En dat is gebeurd. De dag van Jezus’ opstanding is de dag van de hérschepping. Door Zijn verlossingswerk is een nieuwe periode voor de wereld aangebroken. Door Adams zonde heeft de dood in de wereld geheerst (Rom. 5:17). Maar nu heeft Christus de dood overwonnen. Als Overwinnaar kwam Hij uit het graf. Levend! Hij is de Eerste (Kol. 1:18). Al Gods kinderen zullen volgen. En dat niet alleen. Door Christus werk zal de hele schepping worden verlost (Rom. 8:21, Kol. 1:20). Dat is de herschepping. Christus stond op uit de dood op de éérste dag. Op deze dag veranderde alles. Een nieuw begin voor de oude, verloren schepping. Geen wonder dat de eerste christenen samen kwamen op de eerste dag van de week (Hand.7:20, 1 Kor. 16:2). Ignatius (110 na Christus), schrijft dat de christenen niet meer de sabbat vieren, maar hun leven richten naar de dag des Heeren.

God gaf aan de sabbat Zijn speciale zegen. In het Nieuwe Testament zie je dat deze zegen nu gegeven wordt aan de eerste dag der week. Juist op deze dag verscheen Jezus aan de discipelen. Juist op deze dag stortte Hij de Heilige Geest uit. Op deze dag verscheen Hij aan Johannes op Patmos. Raak niet in de war door mensen die zeggen dat je de zevende dag sabbat moet houden. Wij leven niet meer in de periode van de eerste schepping. Wie sabbat blijft vieren, beseft niet hoe alles omvattend het werk van Christus is.

Moet je jezelf aan allerlei regeltjes houden?

De Heere Jezus hield volmaakt de sabbat volgens de wetten van Mozes. Maar Hij liet ook zien waar het écht om gaat. De Farizeeën waren zo druk met hun regeltjes, dat ze de grote Regel van Gods gebod vergaten: de liefde. De Heere stelde dat aan de kaak (Matth. 12:1- 13). Maar dat betekent niet dat het hebben van regels en gewoonten in het gezin verkeerd is. Nee, dat is juist goed, en ook nodig. Regels kunnen helpen om met elkaar de zondag te vieren. Zonder regels en structuur zal de zondag een onrustige dag worden. Wees gehoorzaam aan de regels die je ouders stellen.

Telefoon uit op zondag?

Telefoon uit op zondag. Een simpele regel waar je niet snel verkeerd aan doet. Eerder goed. Rust voor jezelf, rust voor anderen. De mensen om je heen zullen er snel genoeg aan wennen. Misschien luister jij een preek of Bijbel-podcast. Waak dan voor het gevaar dat je andere dingen gaat doen. Een paar vragen die je jezelf kunt stellen:

• Waar gebruik je je telefoon voor? Past dat bij het doel van Gods dag?

• Helpt het om jezelf op God te richten? Of leidt het af naar de dingen van doordeweeks?

• Wat had je ook kunnen doen in de tijd dat je op je telefoon zit?

Is jouw telefoongebruik op zondag niet zoals het moet zijn? Wees niet slap. Pak jezelf aan. De beste manier is gewoon: uit dat ding. Probeer het eens. Denk aan de grote zegen die God geeft aan hen die Zijn dag heiligen.


Wat is een goede invulling van de zondag?

Rustdag betekent niet alleen een dagje luieren. De zondag is geen lege dag. Het is een dag om met elkaar God te zoeken, Hem te eren. Want Hij is dat waard. En wij hebben dat nodig. Hieronder een paar handvatten voor het invullen van de zondag.

1. Op de rustdag hoeft niets wat ‘moet’.

Wees geen slaaf van je bezigheden. Dingen die niet hoeven zijn bijvoorbeeld: Je werk, je hobbyproject waar je verder mee wilt komen. De toets van maandagochtend. De berichtjes van je vrienden die beantwoord moeten worden. Je moet op de rustdag niet je eigen zin doen, en zelfs niet over die dingen denken en praten (Jes. 58:13). Het is Góds dag.

2. Bij de rustdag hoort blijdschap.

Op de zevende scheppingsdag verblijdde God Zich over Zijn werk. Wij mogen volgens Gods voorbeeld rusten, én ons verblijden. Rusten van het werk geeft blijdschap. Maar de blijdschap van de rustdag gaat dieper. De HEERE wijst Israël daarop. Op de sabbat moeten ze denken aan Gods grote daden. Hoe Hij hen uit Egypte bevrijd heeft (Deut. 5:15). Wij leven in het Nieuwe Testament. Iedere zondag moeten wij denken aan de bevrijding door het werk van Christus. Hij bevrijdde Zijn volk van de eeuwige straf en verdiende voor hen het eeuwige leven. Dat is de blijdschap van de zondag. Daaromis het goed dat men den HEERE love, en Zijn Naam psalmzinge (Ps. 92:2). Ken jij daar iets van? Met elkaar zingen is een goede invulling van de zondag.

3. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten (Hebr. 10:25).

Dat is een belangrijke regel voor de christelijke kerk. Op Gods dag ga je naar de diensten in je gemeente. Je gaat naar de preekbespreking of de jeugdvereniging als die op zondag is. Blijf daar nooit zomaar weg.

4. Zoek de Heere op deze dag.

De rust van al je bezigheden geeft ook ruimte. Ruimte om de Heere te zoeken. Pak daarom een goed boek. Of creëer een vast voorleesmoment in het gezin. Lees een stukje uit een Bijbelverklaring over het gedeelte van de preek. Waarom niet een kwartiertje stil op je kamer om te bidden? Of een half uurtje om heel rustig een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen?

5. Wees gericht op de ander.

Jezus zegt ook over de rustdag: Ik wil barmhartigheid en niet offerande (Matth. 12:7). Jezus had juist op de sabbat oog voor Zijn naaste. Hij deed veel wonderen op die dag. De Heere liet zien dat juist deze dag vraagt om barmhartigheid. Denk jij aan de jongere die het moeilijk heeft? Zijn buurkinderen welkom bij het zangmoment of Bijbelsknutselmoment in het gezin? Is een alleenstaand gemeentelid welkom bij jullie preekbespreking? Neem je extra tijd om voor anderen te bidden?


Preek bespreken

Preek bespreken moet een vast onderdeel van de zondag zijn. Bijvoorbeeld tijdens de koffie of het eten. Let erop waar je over praat na de preek. Voor je het weet, komen de vogeltjes en pikken het gestrooide Zaad weg. Doe altijd je best om over de preek te praten, ook al vond je het moeilijk. De Heere zegent dat. Soms is de zegen thuis groter dan in de kerk.

Vragen die je elkaar kunt stellen:

• Wat viel je op in de preek?

• Heb je een vraag?

• Wat heb je geleerd over God?

• Wat heb je geleerd over jezelf?

• Wat ga je ermee doen?

• Welke (Bijbelse) voorbeelden kun je bedenken bij de preek?


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Bespreek met elkaar: wat ga jij veranderen om Gods dag méér te eren? Hoe?


Dominee P.C. Vlot over de zondag:

“Iedereen een boek!”

“Hoe kun je Gods dag heiligen als je noodzakelijk werk moet doen, bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer of politie?” Dat is één van de vragen over de zondag die dominee P.C. Vlot beantwoordt.

Dominee P.C. Vlot vertelt: “Het is zondag, je moet werken. ’s Morgens nog in de kerk en ’s middags voor je late dienst naar het werk. Wat een tegenstelling! Niemand zal een probleem maken van het werken op zondag in een beroep dat noodzakelijk is. Wees alert op een aantal zaken als je op zondag werkt.

1. Zorg dat je collega’s weten wíe je bent. Verberg je identiteit niet. Kom er voor uit dat je in de Gereformeerde Gemeente naar de kerk gaat. Mijn eigen ervaring is, dat juist op zondag er dan gesprekken kunnen ontstaan: ‘Ik was vanmorgen in de kerk en er werd gesproken over…’.

2. Wees voorzichtig met het ‘extra’ werken op zondag. Als je een gezin mag hebben, is werken in de zorg best handig. Maar het gevaar is dat je juist de zondag gaat gebruiken voor werken. Is het aantal zondagen dat je werkt ook naar rato van de uren in je arbeidsovereenkomst?

3. Je mist minstens één kerkdienst. Spreek met jezelf af dat je dat compenseert. Bezoek een weekdienst of luister de dienst na.”

De dag des Heeren is een heerlijke dag. Hoe kun je het positieve van deze dag aan elkaar meegeven in het gezin?

“De zondag is heerlijk! In dit woord zit het woord ‘eer’. De zondag is heerlijk als het een dag is tot Gods eer. Als alles eraan toe gaat zoals de Heere het wil. Er is vreugde in het zoeken van Gods eer. Dan gaat het niet meer alleen om het naleven van regeltjes. Vraag of de stem van de levende God déze dag gehoord mag worden. Als gezin én persoonlijk. In het gezin is het belangrijk dat ieder kind op het eigen niveau positief aandacht krijgt. Mijn advies: stel een half uur lezen op zondagavond in. Iedereen een boek!”

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 2022

Daniel | 36 Pagina's

De rustdag, een verademing

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 2022

Daniel | 36 Pagina's