Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijbel boek of Bron?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bijbel boek of Bron?

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Welke plek neemt je Bijbel in? Letterlijk: waar ligt hij? Misschien bovenop je nachtkastje. Ergens onder je bed, bedekt met een laagje stof. Of je denkt nu je dit leest: ’Waar is mijn Bijbel eigenlijk? Ik lees altijd wat verzen op mijn mobiel voor ik ga slapen. Hij zal vast ergens achterin mijn boekenkast staan’. Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Is de Bijbel voor jou een bewijs, een sprookjesboek, een geschiedenisboek of een bron?

De Bijbel als Bewijs

Het is ’s avonds, al wat later dan je gewild had. Je was nog aan het appen met vrienden, NOS aan het checken, of een filmpje aan het bekijken. Snel even op je knieën en dan gaan slapen. Wacht… Bijbellezen. Een blik op de rode letters van je wekker laat je schrikken. Het is hoog tijd om je lamp uit te doen. Het lezen moet je dan maar een keer overslaan. Vlug leg je je Bijbel bovenop je nachtkastje. Dan ziet het er voor je moeder in elk geval zo uit alsof je het niet bent vergeten.

Daar ligt je Bijbeltje. Als schijnbaar bewijs dat je erin hebt gelezen. Je slaat het weleens open, omdat het moet. Soms gaan je ogen vlug over de regels, maar de boodschap dringt niet tot je door. Voor jou zijn andere dingen in je leven belangrijker dan het lezen uit je Bijbel. Jouw houding ten opzichte van het Woord van God is niet nieuw. Denk maar aan de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt over de grote maaltijd. In Lukas 14 vers 16 staat: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. De gastheer stuurt zijn dienstknecht eropuit om mensen uit te nodigen. Het woord van de gastheer, de uitnodiging, komt tot de genodigden. Maar ze zijn veel te druk met andere dingen. De ene met zijn nieuwe akker, de andere met zijn pasgetrouwde vrouw en de derde met zijn nieuwe ossen. Vertaald naar nu zou je kunnen zeggen: druk zijn met je huis, je bruiloft, je nieuwe auto en vul zelf maar in. Maar geen tijd voor het Woord van de hemelse Gastheer. Geen tijd voor het Woord van God Zélf.

Je Bijbeltje als bewijs. Een bewijs dat je erin hebt gelezen. Maar zelf weet je beter: ik lees er veel te weinig in. Of zelfs niet. Eigenlijk vind ik mezelf en mijn leven veel belangrijker dan het Woord van God. Maar zo kan het niet blijven!

Tip:

Je maakt tijd vrij in je agenda voor afspraken. Maar waarom zou je niet je Bijbel pakken op een vast moment van de dag? Je kunt in je agenda letterlijk tijd maken voor het lezen van Gods Woord. Ben je ’s morgens het helderst? Lees dan ’s ochtends in je Bijbeltje in plaats van ’s avonds. Ben je een avondmens? Pak dan juist ’s avonds een moment voor stille tijd. Bid of God die momenten wil zegenen!

De Bijbel als Geschiedenisboek

De Bijbel lezen als een sprookjesbundel? Dat zou je nooit doen. Als jij je Bijbeltje openslaat, ben je ervan overtuigd dat Gods Woord waar is. Van de eerste tot en met de laatste bladzijde. Misschien weet je wel veel over de Bijbel. Je leest er trouw in. Als er een discussie is, weet je precies welk Bijbelgedeelte je nodig hebt om een goed antwoord te kunnen geven. Als je kijkt naar de mensen om je heen, weet jij wel beter. De geboden van God vind je belangrijk. Je probeert ze zo goed mogelijk te houden. Wat in de Bijbel staat, is echt gebeurd: dat weet je zeker.

Lees je de Bijbel zo, maar is er in jouw hart geen plaats voor een Zaligmaker, een Verlosser voor je zonden? Dan is de Bijbel voor jou niet meer dan een geschiedenisboek. Je kunt het interessant vinden om erin te lezen. Je bent ervan overtuigd dat wat erin staat, echt is gebeurd. Maar dat de Bijbel Gods Woord is tot jou, elke dag weer? Daar denk je niet over na. Je redt jezelf wel. De Heere Jezus heb je eigenlijk niet nodig. In Matthéüs 19 vers 16 lees je over de rijke jongeling. Toen de Heere Jezus hem vroeg of hij de geboden van de tweede tafel had gehouden, kon hij daarmee instemmen. Maar toen Jezus vroeg naar zijn hart, de eerste tafel, ging hij bedroefd weg. Zijn geld was zo belangrijk voor hem: daar lag zijn hart. Hij zag het, was bedroefd, maar vluchtte er niet mee naar de Verlosser. Zijn daden waren netjes, maar in zijn hart was geen plaats voor God. De Bijbel lezen als een geschiedenisboek: je gelooft dat wat erin staat, echt is gebeurd. Misschien verdedig je de waarheid van de Bijbel wel tegenover anderen. Je probeert Gods geboden netjes na te leven en dat gaat je nog goed af. Maar de Zaligmaker, Die heb je niet nodig. Je leest in de Bijbel, maar tevergeefs als je ogen niet worden geopend voor Hem!

Tip:

Probeer als je de Bijbel leest drie vragen te stellen aan jezelf: wat zegt dit gedeelte over God, over mijzelf en over de Heere Jezus? Op deze manier lees je de Bijbel niet alleen als een feitenboek, maar denk je ook na over de toepassing voor jezelf. Bid om de leiding van de Heilige Geest. Alleen Hij kan je laten zien Wie de Zaligmaker is!


De Bijbel als Sprookjesbundel

Misschien herken je je niet in bovenstaand voorbeeld. Ook al is het laat, je pakt je Bijbel er in elk geval nog even bij. Digitaal bijvoorbeeld: op een Bijbelapp lees je de tekst van de dag. Of je slaat je Bijbeltje ergens willekeurig open en leest een paar verzen. Dan denk je erover na. Mooi eigenlijk, wat er staat, besef je. Je leest graag een psalm, waarin het gaat over Gods hulp en bewaring. Of je leest een stukje over het leven van de Heere Jezus op aarde. Je bent ervan onder de indruk: wat was Hij eigenlijk een voorbeeld voor ons!

Als je de Bijbel zo leest, is het alsof je een sprookjesbundel voor je hebt. Net zoals Amalia pas zei in een interview: “Je hoeft de Bijbel niet zo letterlijk te nemen. Het is gewoon als een soort poëzie waar je levenslessen uit kan halen.” De Bijbel lezen als een bundel met mooie verhalen, waar je wat van kan leren. Het is goed als je graag in de Bijbel leest. Maar lees je de Bijbel helemaal? Lees én geloof je dat wat er in de Bijbel staat, echt gebeurd is? Dan lees je ook over je zonden. Teksten die eigenlijk helemaal niet zo mooi zijn, maar wel eerlijk. Je denkt dan na over wat je leest en beseft dat Gods Woord waar is: ik heb straf verdiend. Je gaat in de Bijbel op zoek naar de Heere Jezus als Verlosser voor je zonden.

Weet je dat je in Johannes 6 ook kunt lezen van mensen die op dezelfde manier met het Woord van God omgingen? Het gaat daar over de volgelingen van de Heere Jezus. Discipelen worden ze genoemd, maar als je vers 66 leest, zie je al snel dat het hier niet gaat over dezelfde mannen als de twaalf discipelen. Tijdens Christus’ omwandeling op de aarde hebben veel mensen Hem gehoord. Overal werd gesproken over Zijn wonderen. De mensen luisterden ademloos naar Zijn woorden in de synagoge. In Johannes 6 lees je over het grote wonder dat de Heere Jezus deed tijdens de wonderbare spijziging. De mensen waren onder de indruk. Maar dan komt er een keerpunt. Precies op het moment dat de Heere Jezus gaat vertellen over Zijn lijden en sterven. Over Zijn verlossingswerk. De mensen begrijpen er niets meer van. En dan blijkt dat ze niet meer in de Heere Jezus zagen dan een Man die mooie woorden sprak en wonderen deed. In vers 66 staat: Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.

De Bijbel als sprookjesbundel. Je leest er graag een stukje uit en denkt erover na. Wat mooie woorden blijven hangen. Maar als je de Bijbel dichtslaat, ga je over tot de orde van de dag. Het Woord van God gaat open, maar in je leven verandert er niets. Dat is niet genoeg!

Tip:

Gebruik een Bijbelleesrooster of dagboek. Zo lees je niet alleen de Bijbelteksten die jou mooi lijken, maar lees je meer Bijbelgedeelten die onbekend zijn. Het kan ook goed zijn om voorin de Bijbel te beginnen met lezen en steeds een stukje verder te lezen. Dan lees je niet zomaar fragmenten, maar weet je ook wat er omheen staat (de context).


De Bijbel als Bron

Je hebt veel te doen. Maar juist in zo’n periode neem je graag de tijd voor het Woord van God. Het liefst meerdere keren per dag. Je begint en eindigt de dag met het lezen van een stukje uit de Bijbel. De letters neem je in je op, maar je beseft vooral: dit is Gods Woord! Bijbellezen betekent voor jou ook bidden. Bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat je Gods Woord niet alleen mag begrijpen, maar ook geloven. Bijbellezen is voor jou zoeken, schatgraven.

Een zendeling deelde eens een Bijbel uit aan een Afrikaanse man. Na enkele weken kwam de zendeling de man weer tegen. Hij vroeg: “Wat vind je van de Bijbel?” De Afrikaanse man zei: “Er zit een Man in het Boek.” Steeds weer had hij gezocht in de Bijbel, en de Heilige Geest had hem laten zien hoe alles in het Woord van God wees op de Heere Jezus. Is dit hoe je de Bijbel leest? Kan je eigenlijk niet zonder? Dan is de Bijbel voor jou de Bron van je leven.

Water is broodnodig. Je kunt maximaal drie tot vier dagen overleven zonder. Als je de Heere liefhebt, kan het ook zo zijn dat je periodes hebt waarin je Zijn Woord vergeet. Maar daar heb je later verdriet van. Je kunt bij wijze van spreken wel drie of vier dagen zonder de Bron, maar ergens blijft altijd de dorst naar het Woord van God. Net zoals je kunt lezen van David in Psalm 42: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.

Op welke manier je ook naar de Bijbel kijkt: eigenlijk zijn er maar twee mogelijkheden. Of de Bijbel is voor jou een boek, of het is voor jou dé Bron. De Bijbel zien als Bron? Als je naar je leven kijkt, denk je misschien wel: ‘Daar ben ik ver vandaan’. Je merkt dat jouw dorst vooral uitgaat naar andere dingen in je leven. Bedenk wel dat alles wat je waar je mee vervuld bent buiten God, hetzelfde is als zout water. Je krijgt er steeds meer dorst van, maar raakt nooit vervuld. Weet je wat het wonderlijke is? Juist de Bron, de Bijbel, kan ervoor zorgen dat je steeds meer verlangen krijgt naar die Bron. Daar kun je de ‘Man in het Boek’ vinden, waar de Afrikaanse man het over had. Niet door alleen goed en ijverig te lezen. Maar door de hulp van de Heilige Geest. Door de kracht van deze Geest. Zo wil God dorstige jongeren vullen met het water van het Leven. En zo wil God ook dorst geven naar het Levende water, als je merkt dat je vervuld bent met dingen die voor jou belangrijker zijn dan God. Put uit de Bron!


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Hoe belangrijk is Bijbellezen voor jou? In welk beeld herken jij je wel/niet?

Zoek Matthéüs 13 eens op in je bijbel. Leg het artikel dat je zojuist hebt gelezen, ernaast. Wat heeft het te maken met de gelijkenis van de zaaier?

Denk (samen) na over de stelling: Het maakt niet uit hoe ik de Bijbel lees; als ik de Bijbel maar lees.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 2022

Daniel | 36 Pagina's

Bijbel boek of Bron?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 2022

Daniel | 36 Pagina's