Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De liefde van God

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De liefde van God

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de gezellige woonkamer van dominee en mevrouw Hoogerland gaat het over de liefde van God uit 1 Korinthe 13. Bewogen en vanuit een gunnend hart geeft de Zeeuwse predikant antwoord op een aantal vragen. “Het is zo belangrijk dat onze jongeren deze liefde uit 1 Korinthe 13 proeven. Dat bewaart ze voor de zonde.”

Dominee G. Hoogerland vertelt waarom Paulus de Korinthebrief schreef. “Paulus werkte anderhalf jaar in deze grote gemeente. Er was onenigheid onderling en door deze brief geeft hij de gemeente raad en leiding. In de eerste hoofdstukken waarschuwt hij tegen verdeeldheid en vermaant hij de welsprekenden die Paulus verachten. Er is ook een geval van bloedschande in die gemeente en daarom geeft hij hen onderwijs over het huwelijk. Verder noemt Paulus de voorschriften en gebruiken ten opzichte van het eten van offervlees en met betrekking tot kleding en hoofdbedekking. Ook geeft hij nog aanwijzingen voor het Heilig Avondmaal. Hij vervolgt dan met de bespreking van de geestelijke gaven in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 13 gaat Paulus heel diep in op de uitnemendste gave, dat is de gave van de liefde. Al ware het dat ik de talen der mensen en der Engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Paulus werkt in dat hoofdstuk heel duidelijk uit wat die liefde inhoudt.”

In welk opzicht is liefde een vrucht van de Heilige Geest?

“We maken onderscheid tussen natuurlijke en geestelijke liefde. Als we dat niet doen, lopen we het gevaar dat we iedere soort liefde voor vrucht van de Geest houden. Liefde is wel altijd een gave van God. De mens is geschapen met het vermogen om God en zijn naaste lief te hebben. Dat zijn we door de zondeval kwijtgeraakt. Alleen door algemene genade kunnen een man en vrouw, kinderen en ouders, enzovoort elkaar nog liefhebben. Deze natuurlijke liefde is alleen horizontaal. Geestelijke liefde is eerst verticaal. Het gaat dan niet om menselijke relaties of om jezelf. Dan krijgen we in de eerste plaats God lief. Als de Heere geestelijke liefde geeft in het hart, dan straalt dat iets af, omdat God zo iemand opzocht. De Heere zegt in Openbaring 2 vers 4 tot de engel (wij zouden zeggen de dominee) van Éfeze: Maar dit heb Ik tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Onze jongeren horen helaas vaak te weinig over deze liefde.”

Hoe komt dat, dominee?

“In alle voorzichtigheid zeg ik, dat we van de liefde die Gods kinderen moeten uitstralen minder horen dan vroeger. Deze week las ik erover in mijn dagboek. Die tekst uit Openbaring 2 vers 4. Dan moet ik mijn hand in eigen boezem steken. Hoe lang is het geleden dat de nachten te kort waren om de gemeenschap met de Heere te mogen beleven? En hoe is dat nu? Laten we bij onszelf blijven. We kunnen van alles van de jongeren zeggen, maar we moeten de schuld bij onszelf zoeken. Een getuigenis van Gods kinderen kan onze jongeren behoeden voor zonden. Als iemand in de tijd van het Oude Testament met olie overgoten werd, dan verspreidde de geur van die olie zich in de omgeving en dan werd dat door de omstanders geroken. Zo moeten ook wij de geur van de liefde verspreiden. Psalm 133 zegt daarvan: ‘Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen’. Wat kun je daar ver vandaan zijn en wat kun je er bedroefd om zijn.”

Wat wordt bedoeld met ‘God is Liefde’?

“Liefde is één van Gods eigenschappen. God is niet als een mens die eigenschappen heeft, maar Gods eigenschappen zijn God. Dat geldt ook voor Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid, Zijn barmhartigheid enzovoort. We moeten de liefde van God niet eenzijdig belichten. Dan krijg je een eenzijdig beeld van God. Om de liefde in het hart van een mens te schenken, is Gods recht hersteld in Christus voor Zijn uitverkorenen. Jongeren willen eerlijk behandeld worden. In het openbare gebed in de zondagmorgendienst probeer ik altijd voor de jeugd te bidden. Het lijkt misschien een gewoonte, maar ik begeer dat te doen uit liefde voor hen in deze moeilijke tijd. Want de Heere gaat zeker met Zijn werk door, ook in deze tijd!”

Wat heeft liefde en geloof met elkaar te maken?

“In Romeinen 8 kun je lezen wat God heeft gedaan door het geven van Zijn Zoon. Daarmee bevestigt Hij Zijn liefde jegens mensen uit het menselijk geslacht. In Johannes 3 vers 16 lees je hier ook over. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Het is een bevestiging van Zijn liefde en dat moet persoonlijk beleefd worden. Voor die persoonlijke beleving is het ware geloof nodig. Door de doop ben jij als jongere afgezonderd. Op het erf van het verbond komt de prediking tot ons. Daarin komt de eis van bekering tot ons, maar ook de mogelijkheid bij God vandaan. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere.

Wat wilt u jongeren meegeven vanuit dit Bijbelgedeelte?

“Het is goed om de Heere te dienen. Als je deze Goddelijke liefde in je hart mag ontvangen, dan leer je aan de ene kant hoe verdrietig en smartelijk het is dat je tegen God gezondigd hebt. Als je tranen weent over de zonden zijn dat bittere tranen, maar ook zoete tranen die je niet meer wilt missen. Het zijn liefdestranen. Je krijgt een afkeer van de zonden. Die zou je willen uitroeien. Je leert buigen voor de Heere. Hij is rechtvaardig in het straffen van de zonde. Zo maakt de Heere plaats voor de Middelaar, de Heere Jezus, in je hart. Als je van deze Persoon iets mag kennen wordt je hart doortinteld van Zijn liefde. Dan zal Hij je op Zijn tijd aan Zijn tafel brengen om Zijn dood te verkondigen. Toch komt Gods kind niet verder dan een arme zondaar. Als je door de Heere geleerd wordt, leer je dat de gerechtigheid buiten jezelf ligt.”

Maar als je als jongere nu worstelt met je zonden, hoe word je dan met God verzoend?

“Als je een verloren zondaar voor God wordt, gaat de Heere je leren dat er een Zaligmaker is die machtig en gewillig is te verlossen. Ook voor jou. God heeft verzoening aangebracht door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Je vindt het in Zijn Woord. En als je dat mag zien door het geloof, dan doet dat wat met je. Dat is niet iets verstandelijks, dat is beleving.”

Hoe hebt u dat zelf ervaren?

“Toen de Heere in mijn hart ging werken, moest ik mijn leven opknappen van mezelf. Dat lukte aardig. Tot de Heere liet zien dat ik in ongerechtigheid geboren ben en ik zag dat ik een bron van ongerechtigheden ben: in het paradijs uit God gevallen. Op een zondag was het Avondmaal en mijn vader nodigde. Maar de Heere liet mij juist in de put van mijn verdorven hart zien. Ik raakte al mijn tranen, mijn werkzaamheden en belijdenissen kwijt. Het was tekort. Zo moest ik naar huis, met lege handen. Ik stond overal buiten. Ik moest erkennen dat dat rechtvaardig was. Die middag heeft de Heere door Zijn woord gesproken. Uit Johannes 9. De blindgeborene in dat hoofdstuk werd buiten geworpen, net als ik. De vraag werd aan mijn hart gelegd: ‘Gelooft gij in de Zoon van God?’ En mijn antwoord was: ‘Wie is Hij, Heere?’ Dat riep ik uit in de radeloosheid en heimwee van mijn ziel. Toen sprak de Heere: Die met u spreekt, Diezelfde is het. Daar zag ik met geestelijke ogen wie Hij is. Van de Vader gezonden voor mensen die lege handen hebben, die alles kwijt zijn. De volle zaligheid lag buiten mij in de Middelaar. Op de grond ben ik terecht gekomen en ik heb geweend als nooit in mijn leven. Ik zag mijn zonden in het licht van de liefde van de Zoon. Maar er kwam ook een blijdschap, die niet met woorden uit te drukken is. Toen heb ik gezegd: ‘Heere hier hebt u me. Ik geef mezelf aan U. Ik geef me geheel over en ik wil U volgen waar U ook heen gaat.’ Al zou ik honderd jaar worden, het staat in mijn geheugen gegrift. De volgende Avondmaalszondag kon ik Hem niet verloochenen en bracht de Heere me aan Zijn tafel. Als ik er nog aan terugdenk: alles moest ik kwijt. Jezus’ werk en mijn werk kunnen niet vermengd worden. Het is één van de twee. De Heere neemt alles af om alles te geven. Dat is wat ik onze jongeren toewens. Dan ontvlamt de liefde tot die Persoon en zou je dag en nacht in die gemeenschap willen blijven leven. Daarna gaat de Heere verder leiden. Je moet blijven leren. Er is zoveel verborgen. Je weet dan bijvoorbeeld nog zo weinig over het lijden en sterven van Christus.”

Wilt u nog iets zeggen ter afsluiting?

“Het gaat om Gods eer. Wij wijken altijd af, maar de Heere blijft Dezelfde. Hij kan ons en onze jongeren alles leren. Hoe dichter we bij de Heere mogen leven, hoe meer we ontvangen van Zijn liefde en hoe meer we dat ook uitstralen naar anderen. En ja… zonder de ware liefde, wat heb je dan?”


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Heb jij wel eens ruzie? Hoe los je dat op?

Wat betekent: “Heb uw naaste lief als uzelf?”

Ben je jaloers op Gods kinderen? Leg je antwoord uit.

Hoe kun je weten of je de Heere liefhebt?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2022

Daniel | 36 Pagina's

De liefde van God

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2022

Daniel | 36 Pagina's