Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jozef verworpen, een type van Christus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jozef verworpen, een type van Christus

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Daar komt ‘ie’ hoor.” Spottend kijken de mannen in Dothan naar de jongen die hen tegemoet wandelt. “Vader trekt hem altijd voor. Hij heeft ook zulke vreemde dromen gehad. En dan denkt hij ook nog eens dat hij meer en beter is dan wij. Trouwens, hij klikt bij vader over ons leven. We zullen hem eens!” De broers, want zij zijn het, begroeten hem niet eens. Ruw pakken zij hem beet en werpen hem in een kuil. Weg met hem!

Wat zegt het over de Heere Jezus?

Jozef is een type van Christus. Jozef is vernederd en wordt later verhoogd. Denk maar eens aan de Heere Jezus. Ook Híj is vernederd en verhoogd. Je kunt een Bijbelgedeelte als dit gemakkelijk ‘over vergeestelijken’. Toch zijn er elementen in dit gedeelte over Jozef die heenwijzen naar Christus.

Jozef werd gezonden door zijn vader om te zien hoe het met hen en de kudden ging. God de Vader stuurde Zijn Zoon naar de wereld om zondaren zalig te maken. Om als Oudste Broeder Zijn ‘broeders’ op te zoeken. Christus is naar de aarde gekomen om als Goede Herder Zijn kudde op te zoeken en naar hen te vragen. Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid (Ez.34:11,12).

Toen Jozef tot hen kwam, werd hij beetgepakt en werd hij in die droge kuil geworpen. De Heere Jezus heeft gezegd: En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon (…) Maar de landlieden den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam; komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden (Matth. 21:37-38). Hier in deze geschiedenis is Jozef een type van de Heere Jezus. Zoals de broers Jozef hebben genomen en geworpen in de kuil, zo hebben de broeders van de Zaligmaker, de Joden, Hem vastgepakt en gedood aan het kruishout van Golgotha.

Wat leert het jou?

Christus is gekomen tot zondaren. Hij is door Zijn Vader gezonden naar de aarde. Hij komt tot jou, iedere keer als Zijn Woord opengaat. Ben jij je dat bewust? De Heere Jezus heeft gezegd: Ik ben gekomen in den Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan (Joh.5:43). Leer van deze geschiedenis dat de komst van Christus altijd een reactie oproept. Wat doe je met Zijn Woord? Verwerp jij Hem? Besef je ook wat de gevolgen daarvan zijn? De Heere zegt in de Bijbel dat jij en ik vanuit onszelf de Heere verwerpen. Dat we eigenlijk tegen Hem zeggen: “Heere, wij hebben U niet nodig. Wij hebben ook geen zin om U te kennen.”

Wat heb je eraan?

Deze geschiedenis stelt je een heel belangrijke vraag. Hoe verhoud ik mij ten opzichte van de Heere? De Heere zou jou en mij kunnen laten staan. Hij zou kunnen zeggen: “Laat die jongen, dat meisje maar zitten. Hij of zij verwerpt Mij al zó lang!” Zie hierin het eindeloos geduld. De Heere heeft geen ‘lust in jouw dood’. Steeds opnieuw biedt Hij Zich in Zijn Woord aan. Hij zegt: “Mijn zoon, dochter geef Mij je hart.” Hij bidt het: “Verhardt u niet; neemt Zijn genâ ootmoedig aan.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2022

Daniel | 36 Pagina's

Jozef verworpen, een type van Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2022

Daniel | 36 Pagina's