Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus’ sterke liefde voor zondaren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus’ sterke liefde voor zondaren

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Groot is uw geloof; u geschiede gelijk gij wilt. (Matth. 15:28)

Beproefd en geprezen

Christus kan niet lang doen alsof hij jou hoort bidden. Hij bedwingt niet lang Zijn liefde op die manier. Zwaar beproefde hij ook deze vrouw, nu prijst Hij haar in het openbaar. Groot is uw geloof. Hij willigt haar wens helemaal in.

Jozef en Jezus

Er was broederlijk medelijden in Jozef (Gen. 43:30). Zijn liefde was als een hete oven (Gen. 45:1). De mens Christus heeft hetzelfde mensenhart als wij. Christus was echter een mens zonder zonde. Ik denk dat het medelijden bij Hem daarom sterker was dan bij ons. De zonde stompt onze gevoelens van liefde en medelijden af. Christus was sterk in gevoelens van liefde en medelijden, omdat Hij een Hogepriester is die ons evenaart in natuurlijke aandoeningen (Hebr. 4:15 Eng. vert.). Jezus had dezelfde aandoeningen als die wij hebben. Hij weende voor Jeruzalem: Och of gij ook bekendet, ook nog in deze dag, wat tot uw vrede dient (Luk. 19:41,42). Jozef is niets bij hem omdat Hij een mensenhart heeft aangenomen om de heiligen naar de hemel te vergezellen. Hij is in alle dingen gelijk wij verzocht, doch zonder zonde (Hebr. 4:15).

Hij slaat en beproeft, en Hij heeft toch medelijden

Israël riep ten tijde van de onderdrukking door de kinderen van Ammon tot de Heere. Hij gaf hun een hard antwoord. Gaat heen, roept tot de goden, die gij verkoren hebt; laten die u verlossen (Richt. 10:14). In de verdrukking blijven zij echter roepen tot de Heere. Toen werd des Heeren ziel verdrietig (Richt. 10:16).

Het lijkt erop alsof Efraïm in Jeremia 31 door twee kwade zaken getroffen wordt. Het eerste is Gods slaande hand. Het andere is dat er verdriet is en geklaagd wordt over de zonde. Dat zijn allebei beproevingen. Maar wat zegt God over Efraïm? Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE (Jer. 31:20).

Vertroosting na beproeving

Let erop dat Gods vertroostingen komen na droevige en zware beproevingen. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten (Jes. 54:11). Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden (Jes. 40:1,2).

Er is een hevige hemelse hartstocht in Christus’ liefde; ze zal tenslotte voor de dag komen. Beproefden! Wacht maar, je zult Christus aan het einde van de dag zien. Christus is wel een dag wenen en een dag wachten waard!

Dit is een bewerking door Gerben van der Wulp van: De beproeving en zegepraal des geloofs door dr. S. Rutherford


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Heeft de Heere Jezus Christus jou weleens aanhoudend horen bidden?

Ken jij dat ook, verdriet over je zonde?

Ben je het met Rutherford eens dat Christus wel een dag wenen en wachten waard is? Breng je dat ook in de praktijk?


Wie was dr. Samuel Rutherford? een

Samuel Rutherford leefde van 1600 tot 1661. Hij was een Schotse presbyteriaanse predikant, theoloog en auteur. Hij was een van de Schotse afgevaardigden naar de Westminster Assembly in Londen. Dat was een belangrijke synode. Daaruit is de Westminster Confessie voortgekomen. Wij kennen Rutherford vooral van zijn rijke brieven en dikke boeken. Deze Oud goud komt uit Zegepraal van het geloof, een bekend en geliefd boek.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 2022

Daniel | 36 Pagina's

Christus’ sterke liefde voor zondaren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 2022

Daniel | 36 Pagina's