Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Occultisme

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Occultisme

#schatgraven #soap-methode #zweedse methode #actief lezen #ABC-methode

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het bestuderen van en het geloven in mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en verschijnselen komt nu, maar ook in de tijd van de Bijbel voor. Misschien ben je een nuchter type en zeg je: “Ik geloof alleen in wat ik zie.” Vergeet echter niet dat de duivel ook in onze tijd rondgaat als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Soms op zo’n manier dat het bijna Bijbels lijkt, maar hij is altijd uit op je ondergang. Wees daarom voorzichtig! Speel geen spelletje met hem. Bid of de Heere je redt uit de macht van de boze. Maar weet ook: De duivel is weliswaar machtig; God is almachtig! In dit Bijbelgedeelte vind je een voorbeeld van de macht van satan.

A

1. Wat is volgens jou de kern van dit Bijbelgedeelte?

2. Welke vragen heb je bij deze tekst? Schrijf ze op en ga in de kanttekeningen en/of de Bijbel met Uitleg op zoek naar de antwoorden.

3. Welke voorbeelden uit de Bijbel ken je nog meer waar het gaat over occultisme (waarzeggers, tovenaars e.d.)?

B

4. Dit Bijbelgedeelte begint met het woord ‘toen’. Wat ging hieraan vooraf?

5. Schrijf de dingen op die je tegenkomt in jouw leven of hoort in verhalen van mensen om je heen over bijgeloof/occultisme.

6. Wat vind je ervan als mensen de oplossing van hun problemen zoeken in alternatieve middelen zoals occultisme?

C

7. Schrijf in eigen woorden een samenvatting van het gedeelte.

8. Wat is occultisme volgens jou?

9. Kun je dit herkennen in het dagelijks leven, hoe?

10. Wat zou jij doen als je met mensen in aanraking komt die zich bezighouden met occultisme?

11. Hoe zou jij aan de hand van dit Bijbelgedeelte het gevaar van occultisme uitleggen aan je vrienden?


1 Samuël 28:7-15

7 Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt mij een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft, dat ik tot haar ga, en door haar onderzoeke. Zijn knechten nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft.

8 En Saul verstelde zich, en trok andere klederen aan, en ging heen, en twee mannen met hem, en zij kwamen des nachts tot de vrouw, en hij zeide: Voorzeg mij toch door den waarzeggenden geest, en doe mij opkomen, dien ik tot u zeggen zal.

9 Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel een strik, om mij te doden?

10 Saul nu zwoer haar bij den HEERE, zeggende: Zo waarachtig als de HEERE leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen!

11 Toen zeide de vrouw: Wien zal ik u doen opkomen? En hij zeide: Doe mij Samuël opkomen.

12 Toen nu de vrouw Samuël zag, zo riep zij met luider stem, en de vrouw sprak tot Saul, zeggende: Waarom hebt gij mij bedrogen? Want gij zijt Saul.

13 En de koning zeide tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul: Ik zie goden, uit de aarde opkomende.

14 Hij dan zeide tot haar: Hoe is zijn gedaante? En zij zeide: Er komt een oud man op, en hij is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam, dat het Samuël was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich.

15 En Samuël zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Toen zeide Saul: Ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij, en God is van mij geweken, en antwoordt mij niet meer, noch door den dienst der profeten, noch door dromen; daarom heb ik u geroepen, dat gij mij te kennen geeft, wat ik doen zal.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 2022

Daniel | 36 Pagina's

Occultisme

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 2022

Daniel | 36 Pagina's