Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Goddelijke waarom tegenover het menselijke

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Goddelijke waarom tegenover het menselijke

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? (Jesaja 55:2)

Het menselijke waarom

Wat zeggen we in ons leven vaak “waarom” bij dingen die in ons leven gebeuren of ons overkomen. Het waarom komen we in de Bijbel vaak tegen. Ik denk aan Rebekka, die uitriep in Genesis 25 vers 22: Waarom ben ik dus? We lezen van het volk Israël in de woestijn dat ze regelmatig in opstand tegen de Heere uitroepen: “Waarom?” In Romeinen 9 waarschuwt Paulus dat we God niet moeten bestormen met de waaromvraag als het gaat over de verkiezing en verwerping.

Zelfs bij Gods kinderen komt de opstandige waaromvraag voor. Denk maar aan Jeremia en aan Job. Uit Gideons mond klinkt een moedeloos “waarom” in Richteren 6 vers 13 als hij zegt: Och, mijn heer, zo de HEERE met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? We komen ook andere ‘waaroms’ tegen. Zoals bij Mozes in Exodus 32 vers 12, als hij pleit op Gods verbond met het murmurerend volk.

Bij Ruth komen we juist een heel verwonderd ‘waarom’ tegen als ze in Ruth 2 vers 10 uitroept: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben?

Het is dus nogal bepalend hoe je de waaromvraag stelt. Daaruit blijkt wat er in je hart leeft. De manier waarop je het zegt, verraadt hoe je het bedoelt.

Het Goddelijke waarom

In de Bijbel lees je ook dat de Heere aan ons mensen de waaromvraag stelt. Daarin klinkt altijd door dat de Heere ons behoud op het oog heeft. Onze tekst is daar een mooi voorbeeld van.

Het klinkt heel neerbuigend en uitnodigend uit de mond van God.

Het is alsof de Heere Zich erover verbaast dat niet alle mensen komen op de uitnodiging van het Evangelie. De Heere wil je met dit ‘waarom’ overtuigen van je dwaasheid. Want je bent van nature zo dwaas dat je je geluk zoekt buiten God en buiten Zijn genade in Christus.

Alles buiten God wordt hier omschreven als hetgeen geen brood is en hetgeen niet verzadigen kan.

Hiermee bedoelt de Heere het zoeken van aards geluk dat uiteindelijk je ziel leeglaat.

In dit Goddelijke ‘waarom’ klinkt bewogenheid door. Waarom? Hij heeft ons behoud op het oog!

De alwijze God bevraagt hier de mens op een manier van iemand die het niet begrijpt. In Zijn vragen wil de Heere ons tot bezinning brengen. Het is een onderzoekend ‘waarom’. Tegelijk klinkt er ook een waarschuwing in door. De toon is die van een aanklacht!

De Heere openbaart ons hier Zijn bewogenheid met de afkerige mens die tegen Hem zondigt.

Wat een wonder dat de Heere ons zo naloopt met Zijn waaromvraag! Dat doet Hij omdat het nog het heden der genade is en Hij ons behoud zoekt. Verderop in Jesaja 55 laat de Heere erop volgen: Hoort aandachtiglijk naar Mij. Zalig als we deze waaromvraag gaan leren beantwoorden in de weg van ontdekking en schuld. En gaan vragen naar het ware Brood des levens, de Heere Jezus Christus.


Waar kun je om bidden?

Wat leert dit over de Heere?

Wat is de boodschap voor jou?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 2022

Daniel | 36 Pagina's

Het Goddelijke waarom tegenover het menselijke

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 2022

Daniel | 36 Pagina's