Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geestelijke strijd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geestelijke strijd

#ABC-methode #zweedse methode #actief lezen #soap-methode #actief lezen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Welkom in de strijd. Deze woorden worden soms gezegd tegen christenen die nog maar pas tot het ware geloof gekomen zijn. Wat is dat voor strijd en waarom is een wapenrusting nodig?

1. Geef het Bijbelgedeelte een passende titel.

2a. Kleur teksten die over strijd gaan geel.

2b. Kleur alle werkwoorden blauw.

3. Wat weet je nu over deze strijd? Schrijf wat je in de verzen tegenkomt in het woordweb. Strijd

4. Je hebt nagedacht over de strijd in het leven van Gods kinderen. Wat valt je op? Noem drie dingen, die je eerder niet wist.

Opdracht

Geef antwoord op de vragen in de intro.

Ervaar jij deze strijd ook in je leven?


Efeze 6: 10-13

10 Voorts, mijne broeders, 19 wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht.

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de 20 listige omleidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd 21 niet tegen 22 vlees en bloed, maar tegen de 23 overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld

24 der duisternis dezer eeuw, tegen 25 de geestelijke boosheden 26 in de lucht.

13 Daarom, neemt aan 27 de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in 28 den bozen dag, en alles 29 verricht hebbende, staande blijven.

19 Dat is, weest dagelijks meer en meer, door de kracht des Heeren, tegen uw vijanden versterkt. Waartoe de middelen van het 13de vers voorts worden voorgesteld.

20 Dat is, bedrieglijke verleidingen.

21 Namelijk alleen, of voornamelijk. Want ook de wereld en ons eigen vlees leveren ons gedurigen strijd, maar onze voornaamste vijand, die ook de wereld en ons vlees daartoe gebruikt, is de satan.

22 Dat is, zwakke mensen, gelijk wij ook zelven zijn.

23 De apostel geeft hier den satan en zijn engelen deze titels, niet omdat zij van God tot rechte oversten en regeerders der wereld gesteld zijn, gelijk God den dienst der goede engelen dikmaals gebruikt, Ef. 1:21; 3:10, maar omdat zij dezelve macht, die de goede engelen van God hebben, en deze door hun val verloren hebben, nochtans als tirannen met list en geweld over de verdorven en boze wereld nog gebruiken; en dat door een rechtvaardig oordeel Gods hun hetzelve, tot straf der kwaden en een oefening der goeden, voor een tijd wordt toegelaten.

24 Zo wordt het rijk des satans genaamd, omdat hij door onkunde of onwetendheid van God en Zijn Woord de mensen tot allerlei zonden en boosheden brengt.

25Gr.de geestelijke der boosheid, dat is, geesten die tot alle boosheid zijn genegen en de mensen daartoe ook zoeken te brengen.

26Gr.in de hemelse of overhemelse plaatsen; dit woord wordt hier anders verstaan dan in de andere plaatsen van dezen brief, omdat de lucht somwijlen hemel wordt genaamd, Lev. 26:19. Matth. 6:26, en de apostel noemt hiervoor, Ef. 2:2, den satan uitdrukkelijk den overste van de macht der lucht, want dat de satan geen plaats noch macht meer heeft in den rechten hemel, blijkt uit 2 Petr. 2:4. Jud. vs. 6. Openb. 12:8, enz.

27 Of: de gehele wapening, namelijk waarmede ons God in Zijn Woord wapent tegen alle aanvallen des satans.

28 Dat is, den tijd der verzoeking, gelijk Christus spreekt Luk. 8:13. Want hoewel wij altijd op onze hoede moeten zijn, zo zijn er nochtans enige tijden en gelegenheden, in welke ons de satan allermeest zoekt te bestrijden, om ons tot den val te brengen.

29 Of: uitgewrocht hebbende, namelijk hetgeen ons in dezen strijd te doen staat tot overwinning dezer vijanden; hetwelk daarna wordt beschreven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 2022

Daniel | 36 Pagina's

Geestelijke strijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 2022

Daniel | 36 Pagina's