Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jouw redding is tot Gods eer

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jouw redding is tot Gods eer

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is nog maar kortgeleden dat ds. C. Harinck uit Kapelle zijn 60-jarig jubileum mocht gedenken. Zijn verlangen is om de Heere daarvoor de eer te geven: “Hij is zo goed geweest voor een onwaardige als ik ben. Hem komt alle lof toe!”

Nu is het de wens van ds. Harinck dat ook jij heerlijkheid in God en Zijn dienst mag gaan zien: “Dan zeg je met Asaf: Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!

Waar denkt u aan bij het thema ‘Looft den HEERE!’?

“God loven betekent dat we Hem de lof en de eer geven die Hij verdient. Hij is volmaakt in goedheid, genade, heiligheid en trouw. God loven heeft ook te maken met bewondering van God. Dan denk ik aan bewondering voor Zijn schepping, waaruit we God kunnen kennen. Ik weet nog dat ik zelf als jongen van een jaar of 14 ’s avonds weleens naar achteren in de boomgaard liep om naar de zonsondergang te kijken. Dat deed me wat. Want Wie had alles zo prachtig gemaakt? Ik denk dat niemand zich bij tijden aan zulke indrukken van God onttrekken kan. Ook dat heeft te maken met het loven van God.”

Tot wie komt die oproep?

“Tot de hele schepping. Lees Psalm 147 eens. Heel de schepping wordt erbij geroepen om God te loven. Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, gij walvissen! Looft Hem, vuur en hagel! Looft Hem, gij bergen en alle heuvelen! Looft Hem, gij koningen! Looft Hem, jongelingen! Looft Hem, maagden! Looft Hem ouden met de jongen! Opmerkelijk hè? De dichter van Psalm 147 had de hele schepping nodig om God de lof toe te brengen Die Hij waard is.”

Hoe komt die oproep tot ons?

“De oproep om God te loven komt voorál tot de mens. De mens kon God op een andere manier loven dan de rest van de schepping: vanuit kennis. Maar doordat we de kennis van God zijn kwijtgeraakt, kunnen we Hem ook niet meer loven en prijzen.

In onze godsdienst hebben we dit element veronachtzaamd. Ik denk dat we in onze kringen het loven en prijzen van de Heere al snel een beetje verdenken. Dat we het lichtzinnig vinden. Maar het is een góede zaak om de Heere te loven: Het is goed dat men den HEERE love, Psalm 92. Goed ook voor jezelf, want het vervult met blijdschap. Het is ook een blíjde zaak om de Heere te loven. En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, Psalm 43:4. Er worden harpen bij gebruikt en citers, dat zijn blijde klanken. Muziek en zang zijn geschikte middelen om de Heere te loven. Ook in de kerk mag in de lofpsalmen de blijdschap doorklinken. Het loven en prijzen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.”

Wanneer kun je echt de Heere loven?

“Je kunt wel zeggen: ‘Ik loof U en ik prijs U’, maar waaróm doe je dat? Je moet een reden hebben om God te loven. Als je naar je eten kijkt en bedenkt dat anderen dit missen, dan krijg je een reden om Hem lof toe te brengen. Stel jezelf deze vraag: Heb ik reden om God te loven? Maar ook: Heb ik iets waarvoor ik Hem eeuwig zou willen loven? Dat kan alleen als Hij je opgezocht heeft en verlost heeft met Zijn bloed. Dan krijgt Hij ook de allerhoogste lof.

Als je dat mist, dan moet je bedenken dat je niet mee kunt zingen in de hemel. Want als je het Lam niet kent, Die in de hemel het middelpunt van de lof zal zijn, dan kun je Hem ook geen heerlijkheid geven.”

Wat is de inhoud van die lof precies?

“God, de Drie-enige God, is de inhoud van de lof. Daarom moeten we om God te loven Hem kennen. Hoe kunnen wij Hem kennen? Dat hebben we als eerste te danken aan de schepping naar Zijn beeld: God heeft ons kennis gegeven. De mogelijkheid om God te kennen en te loven. En de Heere wist dat Hem loven ons de hoogste blijdschap zou geven. Zó zijn we geschapen.

Door de zondeval zijn we dat kwijtgeraakt. Door de herschepping mag de kennis van God als Schepper, maar ook als Verlosser, ons hart weer vervullen, hoewel in dit leven nog vol gebrek en ten dele. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, is er wel ontwikkeling. Dat is ook goed en Bijbels. Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus, 2 Petrus 3:18. Die kennis verdiept zich en vermeerdert zich. Rutherford zegt: ‘De beste van ons is hier nog half slapende.’ Die volmaakte kennis van de HEERE, hoe zal dat dan zijn! Ook in de hemel zullen we in kennis toenemen. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen, Hosea 6:3. We zullen in de hemel steeds opnieuw oorzaak hebben om Hem te loven.”

Hoe hangen de eer van God en de zaligheid van zondaren samen?

“God wordt verheerlijkt in ál Zijn werken. Maar er is één werk dat Hem de hoogste eer brengt. Dat is de redding van zondaren door het geloof in Jezus Christus. Helaas hoor je soms de wonderlijke uitspraak dat het niet moet gaan om onze zaligheid, maar om Gods eer. Dat veronderstelt dat er een tegenstrijdigheid is tussen Gods eer en onze zaligheid. Maar dat is een dwaling. Er is geen tegenstelling. David zegt in Psalm 25: Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Met andere woorden: U zou er zoveel eer van ontvangen, als U mij mijn zonden vergeeft. En Jonathan Edwards schrijft: ‘Uw Naam zal verheerlijkt worden, als U zo’n groot zondaar als ik ben redt.’

Denk hier toch eens over na: God wordt verheerlijkt als jij je laat redden. We moeten van de verkeerde gedachte af dat het zoeken van je zaligheid niet bovenaan mag staan. Want dan kan de duivel in je hart zeggen: ‘Je kan nu wel de Heere zoeken, maar gaat het wel om Zijn eer?’ In de voorrede van het boek Het zien op Jezus schrijft Ambrosius: ‘Mensen verdoemen vanwege hun zonden is maar Gods laagste weg om Zich te verheerlijken. Zijn hoogste weg is mensen redden door het geloof in Jezus Christus.’”

Waarvoor kun je de Heere loven?

De dominee somt op: Als je ziet op Gods heerlijkheid in de schepping. Laat het niet zo zijn dat er nu een generatie opgroeit die de schoonheid van de schepping niet meer ziet, omdat je alleen druk bent met je telefoon.

Als je ziet op Zijn zorg, Zijn goedheid, Zijn lankmoedigheid in je leven, zelfs in kruis en tegenspoed, Jesaja 12:1. Als je ziet op Gods liefde en ontferming in het zenden van Zijn Zoon in de wereld.

Als je ziet dat Hij nog geen lust heeft in je dood. Als je zou zien Wie God is, zo waardig om gediend en geliefd te worden, dan zeg je met Asaf: Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!, Psalm 73:25.”

In hoeverre wordt het ‘Looft den Heere’ door traditie en cultuur ingekleurd?

“In andere culturen zie je dat mensen de behoefte hebben om zich luidruchtiger te uiten. Zij hebben meer de behoefte om te juichen en te springen. In Ghana was het een gewoonte om telkens ‘amen’ te zeggen, als teken van instemming. In andere culturen gaat men huppelend ten Avondmaal. Wij kunnen daarvan onder de indruk zijn, maar als je ernaar vraagt, is het in deze culturen ook vaak een vorm en gewoonte geworden. Er kan ook veel uiterlijk vertoon zijn, bijvoorbeeld op Praise-avonden.

Dan komt men bij elkaar en wordt men opgezweept door toespraken, zang en muziek. Maar ik kan niet geloven dat de engelen daarnaar luisteren. De ootmoed wordt gemist. De echte lof komt uit het hart. En dan ben je klein onder Gods weldaden.”

Wat is dan een goede manier om de Heere te loven?

“Als de liefde en genade van Christus je hart vervult, heb je behoefte Hem te loven en te prijzen. Door het zingen van psalmen. Door er met anderen over te spreken. Door de kerkdiensten te bezoeken, die ook wel erediensten worden genoemd. Maar de diepste lofzang is in stilheid. De lofzang is in stilheid tot U, zegt Psalm 65:2. De echte Godsverering beleef je in het verborgene, tussen de Heere en je ziel. Ik denk dat dit de meest Bijbelse uiting is van God verheerlijken.”

Herkent u dat in uw leven?

“Als je overstelpt wordt door Gods genade, liefde en goedheid, dan stijgt er een loflied op uit je hart. Stílle lofzang. Als de Heere tegen David zegt dat de Messias uit hem zal voortkomen, zegt David: En wat zal David nog meer tot u spreken? Overweldigd. Geen woorden meer. In die stille lofzang is er niets meer tussen God en de ziel. Dan blijf je over met de Heere alleen. Ik moet zeggen dat dat dat kracht geeft aan mijn leven. Daar word ik innerlijk door gedragen. Dan vindt mijn ziel haar bestemming.”

Leefde het ‘Looft den Heere’ bij uw 60-jarig ambtsjubileum?

“Ja, ik wilde God de eer toebrengen. Ik heb zoveel van Hem ontvangen en ik ben het zo onwaardig. Ik heb er over nagedacht. Weer een preek? Nee. Ik heb een terugblik gedaan waarin ik iets verteld heb Wie de Heere voor mij geweest is. Ik heb het mogen doen met verwondering over Gods ontferming in mijn hart. Het is ook mijn wens dat jongeren de heerlijkheid in God en Zijn dienst mogen zien. Dat hun hart naar Hem uit mag gaan. Wat zouden onze jongeren daar goed mee zijn.’’

Hoe zal het ‘Looft den HEERE’ in de hemel eruitzien? Verlangt u daarnaar?

“Ik hang nog aan mijn kinderen, mijn klein- en achterkleinkinderen. Zij zijn het die mijn leven opfleuren. Ik hang ook nog aan mijn werk, aan het preken. Als dat niet meer zou kunnen, dát zou toch wat zijn. Maar als ik eraan denk dat deze momenten van stille lofzang nog maar de eerstelingen zijn, dan raakt het mijn hart. Dan verlang ik ernaar om altijd bij de Heere te zijn. Ik kan Hem hier nooit dienen zoals dat zou moeten... Ik kan Hem hier nooit de eer geven die Hij waardig is te ontvangen...”


Ds. C. Harinck heeft tijdens zijn 60-jarig jubileum verteld over hoe de Heere hem getrokken heeft vanuit de wereld tot Zijn dienst. Scan hier de code om dit te beluisteren en bekijk ook de video die danielonline.nu maakte met de predikant.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 2023

Daniel | 36 Pagina's

Jouw redding is tot Gods eer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 2023

Daniel | 36 Pagina's