Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herderlijk Advies Bij Onrust Op Het Platteland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herderlijk Advies Bij Onrust Op Het Platteland

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Boze boeren die in het verweer komen tegen de voorgenomen overheidsmaatregelen en zich in langzaam rijdende trekkers voortbewegen in lange slierten over de snelweg. Om verhaal te halen bij de minister van Landbouw. Deze beelden staan nog helder op ons netvlies. Mag je als christelijke boer je daarbij aansluiten of past een andere houding? Ds. C.A. van Dieren (69) laat zijn licht daarover schijnen.

Op steenworp afstand van de Gereformeerde Gemeentekerk in het Veluwse Uddel staat de pastorie van dominee C.A. van Dieren. Sinds 2022 is hij daar predikant en hij voelt zich thuis in dit kalme dorpje, verscholen achter bos en hei. Op het tafeltje in zijn studeer kamer ligt een stapel boeken, waaronder Kersten in kleur. Voor de grondlegger van de Gereformeerde Gemeente heeft hij duidelijk waardering. Rustig, maar gedecideerd geeft hij antwoord op de vragen. Als het gaat over een Bijbels verantwoord protest, haalt de dominee het voorbeeld aan uit Handelingen 16, waar Paulus en Silas gevangengenomen zijn, nadat Paulus een onreine geest heeft uitgeworpen. De hoofdmannen hebben stadsdienaars gestuurd om hen heimelijk los te laten. Paulus geeft echter aan dat ze Romeinse staatsburgers zijn en dat hij het niet eens met de handelswijze van de hoofdmannen. Hij eist erkenning: Niet alzo; maar dat zij zelven komen en ons uitleiden (Hand. 16:37b).

Welke houding wordt er van een christen verwacht?

“Aan de ene kant wordt van ons een geest van zachtmoedigheid en voorzichtigheid gevraagd. Als iemand je op de rechterwang slaat, geef hem ook de andere. Dit is ook voor het kerkelijk leven een les. Het is van belang om niet over de minste verschillen problemen te maken. Geef leiding zonder de baas te willen spelen. Als jouw mening afwijkt van de meerderheid, is het zaak om je hierbij neer te leggen. Aan de andere kant mag je geen millimeter opzijgaan als het over wezenlijke zaken gaat.”

Wat verstaat u onder wezenlijke zaken?

“Wezenlijke zaken gaan over de leer en het leven naar Gods Woord. De doodstaat van de mens, de soevereiniteit van God en het werk van de Heilige Geest. In de

Dordtse Leerregels is dit mooi en evenwichtig uiteengezet. Als één van deze zaken geloochend of verzwegen wordt, dan moet je daartegen je stem verheffen.”

U bent dominee in een agrarisch dorp waar een tijdlang vele omgekeerde vlaggen wapperden als uiting van verzet. Hoe gaat u daarmee om in uw gemeente?

“In mijn gemeente zitten tien boeren, van wie er negen door de maatregelen bedreigd worden. In overleg met de kerkenraad hebben we vrij snel een overleg met deze agrarische gemeenteleden georganiseerd. Met als doel een luisterend oor te bieden en helder te krijgen waar ze tegenaan lopen. Duidelijk werd dat mensen uit de agrarische sector ook begrip hebben dat er zaken spelen en deze opgelost moeten worden. Maar er werd ook aangegeven dat niet alleen de agrarische sector hier verantwoordelijk voor is. Er zijn meerdere vervuilers aan te wijzen.”

Wat is hiervoor de oplossing?

“Ik heb geen oproep tot protest gedaan. Er zijn geoorloofde manieren om je stem te laten horen. Denk aan Naboth. Hij wilde zijn wijngaard niet verkopen aan Achab. Dat deed hij niet om Achab dwars te zitten. Maar het verkopen van de erfenis van zijn vader kwam niet overeen met zijn geweten en was tot oneer van God. Als protest een revolutionaire geest in zich heeft, dan kunnen we - in de lijn van ds. Kersten - hier nooit Bijbels achter staan.”

Heeft u hier ook op de kansel aandacht aan besteed?

“Afgelopen zomer heb ik gepreekt over de geschiedenis van Izak in Gerar. Het ging goed met Izak. Er was echter veel onenigheid onder de herders over de waterputten. Hij wordt dan verzocht om te vertrekken uit zijn land. En… Izak is zonder één weerwoord vertrokken. Hij komt op een plek waar geen problemen zijn tussen de herders: Eben Haëzer. Hierna lezen we dat de Heere aan Izak verschijnt in Berséba. God neemt het voor hem op. Vervolgens komt Abimélech om een verbond met Izak te sluiten. Want de wereldse Abimélech trok de conclusie dat de Heere met Izak was. Uit al het verlies en door lijdzaamheid heeft Izak een grote zegen gekregen, want Izak handelde door tere vreze Gods.”

Herkent u die houding ook bij uzelf?

“Het is een voorrecht als een mens van kinds af aan met liefde ingewonnen mag zijn voor het Koninkrijk van God. Maar het is ook de ervaring dat wat anderen aan zonde uitleven, ook in mijn hart leeft. Als je dit bij jezelf herkent, dan geeft dat ook begrip naar de medemens toe. De wil van de mens staat altijd vierkant tegen wat God wil. Het is een zegen als je je aan Gods wil mag onderwerpen. Maar dan moet ik er tussenuit. Iedere keer komt dat weer terug. Als je jezelf aan God mag onderwerpen, dan geeft dat rust voor alle dingen in het leven. Zoals Augustinus het zo mooi verwoordt: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God.’”

In Nederland hebben we veel rechten als burgers, waaronder het stakingsrecht. Mag je als christen staken?

“Ik geloof niet dat het goed is om hieraan mee te doen. Iemand die God dient, heeft hieraan geen behoefte. Hij brengt zijn nood op een andere plaats. Dat zijn we tegenwoordig zo kwijt. Denk aan Paulus wanneer hij aangeeft dat hij liever schade en onrecht lijdt. Het gevaar is dat we al zover meegegaan zijn met de wereld, dat we al snel denken dat wij allerhande rechten hebben.”

Hoe kijkt u naar de toekomst?

“Bezorgd! Ik weet niet welke pijlen de Heere nog meer op Zijn boog heeft. Door de inflatie zijn de mensen nu tien procent van hun geld kwijt. Ik vrees dat er gemakkelijk een geest van revolutie kan ontstaan. Na de coronacrisis zijn de mensen gewoon doorgegaan met hun oude leven. Dan moet God ook doorgaan met Zijn oordelen. Nederland was in het verleden een land dat de Waarheid exporteerde. Nu is het een land dat vooropgaat in dingen die indruisen tegen Gods Woord. Je kunt je afvragen waarom die arme mensen in Oekraïne in de oorlog terecht zijn gekomen en niet wij. Is er een land als Nederland waar de Heere zoveel bemoeienis mee heeft gehad? Argumenten vanuit het Woord van God worden in onze tijd nauwelijks meer verdragen. Waar men in het verleden nog enige kennis had van de Bijbel, is dat nu nauwelijks meer aanwezig. Het gaat iedere keer een stap verder. We lezen in Leviticus 26 vers 40-42: Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden (…) en aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben; Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken. Als er zo geen terugkeer is en geen schuldbekentenis komt, dan moeten we vrezen wat er zal volgen. Hoewel ik er zeker van overtuigd ben dat de Heere Zijn Kerk in stand houdt, is het de vraag of die Kerk ook in Nederland zal blijven.”

Hoe is het zo ver gekomen?

“Het is gemakkelijk om te zeggen wat er wel en niet deugt. Maar er ligt veel schuld. We zijn met elkaar in het moeras van de welvaart terechtgekomen. Wij hebben onze stem niet laten horen op cruciale momenten. In de tijd dat er sprake was van het wettelijk toestaan van abortus, is daar groot verweer tegen geweest. Deze protesten waren Bijbels verantwoord, het Woord waardig.”

En in onze tijd?

“Ik maak mij zorgen over onze jongeren. Velen leven in een soort schijnwereld die gekoppeld is aan de smartphone. Ik krijg de indruk dat zij vaak niet weten wat er om hen heen gebeurt, geen zicht hebben op de actualiteit en de bedreigingen om ons heen. Maar ook weinig kennis hebben van Gods Woord en de dienst des Heeren. Dit heeft invloed op de meningsvorming en heeft gevolgen voor de manier van leven.”

Wat kun je daaraan doen?

“Het is zo belangrijk dat ouders met hun kinderen en kinderen met hun ouders in gesprek gaan. Met elkaar spreken over leven in het licht van de eeuwigheid. Het leven volgens het Woord van God. Maar, God gaat door met Zijn werk! Dat geloof ik en dat zie ik ook! Lees maar wat er staat in Lukas 24 vers 29b: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. Dan verwekt de Heere Jezus Zelf dat gebed in het hart van de Emmaüsgangers.”

Welke houding moeten wij aannemen?

“Ik denk aan de geschiedenis van Abraham die bidt voor het behoud van Sodom. Hij bidt voor de rechtvaardigen, maar vergeet daarbij de goddelozen niet. Het is zaak dat wij innerlijk bewogen zijn met onze medemensen, maar bovenal onze eigen zonde en schuld kennen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 2023

Daniel | 36 Pagina's

Herderlijk Advies Bij Onrust Op Het Platteland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 2023

Daniel | 36 Pagina's