Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

“Als het voor Manasse kon, wie kan dan niet zalig worden?”

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

“Als het voor Manasse kon, wie kan dan niet zalig worden?”

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de pastorie van Dirksland gaan wij in gesprek met ds. K. Boeder. Al ruim zeven jaar mag hij deze gemeente dienen als herder en leraar. Tijdens het gesprek voelen en merken we dat de dominee bewogen is met de zielen van jongeren. “Als het voor Manasse kon, wie kan dan niet zalig worden?”

Wat kunnen we leren van het leven van Manasse?

“Als we naar het leven van Manasse kijken, zien we vooral Gods grote lankmoedigheid en barmhartigheid over een brute zondaar. Hij is opgevoed door zijn godvrezende vader Hizkia maar heeft zich willens en wetens van God afgekeerd. Heel bewust is hij zich in de zonde gaan uitleven. En toch heeft de Heere hem willen bekeren! Wat een wonder. Zijn leven is niet beschreven tot navolging. De Heere vraagt van ons allemaal gehoorzaamheid aan Zijn geboden en het wandelen in Zijn inzettingen naar Zijn Woord. Daar wil Hij Zijn zegen over geven.”

Manasse was voor het oog een brute zondaar, hij leefde uiterlijk in de zonde. Ben je voor God dan een groter zondaar?

“De zonde die je niet doet, hoef je ook niet te bewenen. Tegelijkertijd maken wij onderscheid tussen geboden en allerlei zonden, maar elke zonde is een zwaardslag in het hart van God, zo schrijft een puritein. Het is een voorrecht als je bewaard mag worden voor het uitleven van de zonde, maar ik zeg wel eens in mijn gemeente: Alle zonden die de wereld uitleeft, leven bij mij vanbinnen. Het is een wonder als het er niet uit komt.”

Wat kunnen we leren van de genade en barmhartigheid van God in de manier waarop Hij omging met Manasse?

“Manasse was waarschijnlijk 20 jaar koning toen het leger van Assyrië het land binnenviel. Dan blijkt: ‘Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheen’.

Juist in deze geschiedenis zien we hoe onuitsprekelijk lankmoedig, genadig en taai van geduld de Heere is. Als het gaat over de ruimte van zalig worden in die Ander, dan kan de grootste zondaar zalig worden. Als God ingrijpt dan kun je niet meer doen wat je wil. Zo was het ook bij Manasse. God greep in. In de kerker, toen hij weggevoerd was, leerde hij wie hij was. Toen kwam het onderwijs, dat hij van zijn vader Hizkia had gekregen weer terug.

Geloof maar dat Hizkia geworsteld heeft met de ziel van zijn zoon. Hij had de boodschap gekregen: Bereid uw huis, want gij zult sterven. Als je de nood voor jezelf voelt, voel je het ook voor je man, vrouw en kinderen.”

Manasse kwam in de kerker in de schuld. Zal hij al die jaren het onderwijs van zijn jeugd toch met zich mee hebben gedragen?

“Je opvoeding vergeet je niet, maar Manasse koos heel bewust het pad van de zonde. Alles wat zijn vader opgericht en gereformeerd had brak hij af. Hij verliet de plaats die de Heere hem gaf en zijn opvoeding die hij gekregen had en ging zijn eigen weg. Salomo zegt in Spreuken 1 vers 8: Mijn zoon! Hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet. Dat heeft Manasse bewust wel gedaan, hij heeft zich uitgeleefd naar het goeddunken van zijn hart, zo lezen we in 2 Kronieken 33. De Heere sprak door de profeten tot hem maar hij en het volk gaven er geen acht op. Hij had een grote verantwoordelijkheid, hij sleepte het volk mee in de zonde. In de kerker kwam zijn opvoeding terug.”

Met Manasse is het goed gekomen, maar veel van het volk zijn doorgegaan in de zonden. Uiteindelijk om eigen schuld, hoe moet je dat zien?

“Dat is Gods vrijmacht. Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Amon, de zoon van Manasse heeft alles gezien van zijn vader, maar koos toch het pad van de zonde. Misschien ook wel met de gedachte: met mijn vader kwam het ook goed. Maar twee jaar daarna is hij vermoord en al zo jong gestorven en was zijn genadetijd onverwachts voorbij. Als je kiest om eigen wegen te gaan, is dat altijd een hellend vlak.”

Wat raakt u in de geschiedenis?

“Op 12-jarige leeftijd is Manasse zoon der wet geworden en heeft daarmee alle rechten en plichten van het kerkelijk leven gekregen. In onze tijd zouden we, vrij vertaald, zeggen: hij heeft belijdenis gedaan. Vervolgens wordt hij koning en kiest heel bewust voor de wereld. Dat vind ik heel aangrijpend.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ouders. Kunnen je kinderen aan je merken, voelen en horen wat het belangrijkste is in je leven, dat je de Heere vreest? Of staan andere dingen voorop? We kunnen heel vroom praten, maar het eenvoudige afhankelijke leven met God laat een indruk na.

Dat heeft Manasse gezien bij zijn vader, zich ertegen gekeerd en toch komt de Heere er naar Zijn vrijmachtig welbehagen op terug.”

Waarom laat de Heere de zonde zo lang toe?

“Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Wij denken vaak heel menselijk. Er kunnen dingen gebeuren in je leven of naaste omgeving, die de Heere wil gebruiken voor jezelf of een ander. Zo werd ik krachtdadig stilgezet bij het kistje van ons neefje wat kort na zijn geboorte overleden was. Dat kind had maar enkele uren genadetijd gehad, terwijl ik mij tot die tijd niet echt om de eeuwigheid bekommerd had. Van toen af werd het anders. Ik werd zondaar voor God en de nood werd geboren: hoe kom ik met God in een verzoende betrekking? De wet veroordeelde en het leven getuigde tegen mij. Zo kan de Heere dingen in het leven laten gebeuren, waardoor een mens op de plek komt waar hij moet zijn.”

Hoe werkte de Heere toen verder in uw leven?

“Ik was altijd al stil, maar werd toen nog stiller. Ik was bang dat deze ‘indruk’ weer overging…

Toch is de Heere in Zijn grote lankmoedigheid verder gaan werken in mijn leven; na vele bange worstelingen waar het aan mijn kant onmogelijk werd, gaf de Heere wat ruimte met: Mijn genade is u genoeg. Tijdens de zwangerschap van ons vijfde kindje werd mijn vrouw zo ernstig ziek dat voor het leven van vrouw en kindje gevreesd werd. Als door een wonder mochten zij erdoor komen. De Heere gaat soms diepe wegen om de mens te verootmoedigen. Middelijkerwijs heeft de Heere deze weg willen gebruiken en gaf Hij de ruimte te zien in die dierbare Christus en een dag voor de geboorte van ons kindje behaagde het de Heere Zichzelf in mijn ziel te openbaren.”

Zegt de geschiedenis van Manasse ons iets over hoe de Heere werkt in elke zondaar?

“De Heere werkt in harten van kinderen, denk aan Samuël, Jozef, Obadja. En dat doet de Heere nog steeds. Een ander leeft zich heel erg uit in de zonde en wordt stilgezet door de Heere. De wegen die de Heere gaat zijn heel verschillend.

Toch is er een overeenkomst. Waar de Heere werkt, worden we zondaar voor God. David zegt in Psalm 22, dat hij van de baarmoeder al op de Heere is geworpen. Toch belijdt hij, in Psalm 25, drie keer zijn zonden, ook de zonden van zijn jonkheid.

We proberen allemaal ons leven op te knappen en de zonden weg te doen. Op de leerschool van de Heilige Geest gaan we leren dat we door de werken der wet niet zalig kunnen worden. In het begin lijkt het misschien nog of je de zonden kunt overwinnen. Maar die zullen dan weer terugkomen, soms nog heviger. Dan leer je wie je bent en wie je blijft. Dat is nodig om uitgedreven te worden tot die enige Middelaar. Daarom blijft diepere ontdekking nodig, ook na ontvangen genade. Opdat we dat afhankelijke leven mogen beoefenen, Hem in alles nodig te hebben. De vraag voor ons allemaal is: Hebben we Christus alleen nodig om te sterven of ook om te leven?”

Hoe relevant is de geschiedenis van Manasse voor onze tijd?

“Heel relevant. De zonde is tegenwoordig wel heel dichtbij. Als je vroeger iets wilde opzoeken moest je de deur uit en nu heb je het in je broekzak. Er is niets nieuws onder de zon, kijk maar naar de tijd van Manasse. Maar de manier waarop de verleidingen tot ons komen is een groot verschil. De satan gaat op dit moment rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.”

Wat wilt u de jongeren meegeven?

“Manasse is tot waarschuwing, niet tot navolging. Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Laat je jonge jaren niet voorbijgaan. Het begin van die kwade dagen komt eerder dan je denkt. Dat begint denk ik weleens al als je zelfstandig wordt en er vele dingen je aandacht vragen.

Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden (Spreuken 8:17b) zegt de Heere in Zijn Woord. We moeten het niet uitstellen, maar vroeg zoeken. De grootste zondaar kan nog bekeerd worden. De duivel maakt ons wijs dat het niet kan. De Heere zegt dat nergens in Zijn Woord. Stel het niet uit!”


Ds. K. Boeder

Functie: predikant te Dirksland

Gezin: vrouw, acht getrouwde kinderen, 39 kleinkinderen

Hobby’s: als de tijd het toelaat even met mijn vrouw wandelen of fietsen

Laatst gelezen boek:Weldadigheden van een Verbondsgod, John Warburton

Favoriet theologisch boek:Geleid door de Geest, Octavius Winslow

Favoriet (vakantie)land: Nederland en om het jaar gaan we een paar weken naar Zuid-Afrika om de gemeente van Randburg te dienen

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 2023

Daniel | 36 Pagina's

“Als het voor Manasse kon, wie kan dan niet zalig worden?”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 2023

Daniel | 36 Pagina's