Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hij is een Heiland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hij is een Heiland

#schatgraven #soap-methode #zweedse methode #actief lezen #ABC-methode

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onze koning wordt met koningsdag verwacht op een ezel in jouw woonplaats. Dit moet je bijna raar in de oren klinken, toch? We kunnen wel zeggen dat dit nooit gaat gebeuren. De Heere Jezus wordt als Koning verwacht, rijdende op een ezel.

A: Wat staat er?

1. Lees het Bijbelgedeelte door.

2. In de Bijbel met uitleg staat bij de uitleg van Zacharía 9:9 dat Hij komt als een verheven Koning, een nederige Koning, en een rechtvaardige Koning. Noteer waarom Hij verheven, nederig en rechtvaardig is.

3. In Matthéüs 21:9 juichen ze de Heere Jezus toe als hun Koning met Hosanna. Een tijd later wordt Hem toegeroepen: ‘Kruis Hem!’ Dit is een grote tegenstelling!

B: Wat betekent het?

4. Wat is de betekenis van gij dochter Sions? Lees Zacharía 9:9 met de kanttekening.

5. De Heere Jezus komt als een arme/nederige Jezus. Lees 2 Korinthe 8:9 en Filippenzen 2:7. Noteer wat dit betekent.

6. De Heere Jezus is rijk in het uitdelen van genade.

7. Waarom komt de Heere Jezus op een ezel en niet op een paard? (Matth. 11:29)

8. Wat betekent het woord Hosanna? Lees Psalm 118:25 met de kanttekening.

C: Wat betekent het voor jou?

9. In Zacharía 9:9 staat ‘uw Koning zal u komen.’ Dit is heel persoonlijk. Is dit ook jouw uitzien, dat Hij in je hart komt?

10. De Heere Jezus wordt verwacht als een Heiland. Heiland mag ook vertaald worden met verlossen van je zonden, maar ook van de gevangenschap van de zonde. Zit je momenteel gevangen in je zonden? Zo ja? Wat doe je ermee?

11. Voor wie komt er verlossing? Lees Jesaja 62:11 met de kanttekening.


Zacharía 9:9

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Matthéüs 21:1-2, 6-11

1 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Bethfagé, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen:

2 Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij.

6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had,

7 Brachten de ezelin en het veulen, en leiden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop.

8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg.

9 En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!

10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?

11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galiléa.


Oud Goud

“Want Hij heeft zich vernederd toen Hij ons in Zijn grote nederigheid bezocht.” Matthew Henry (1662-1714)

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 2023

Daniel | 48 Pagina's

Hij is een Heiland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 2023

Daniel | 48 Pagina's