Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE KAMPEN GAAT VOOR SAMEN, GELOOFWAARDIG EN PRINCIPIEEL

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE KAMPEN GAAT VOOR SAMEN, GELOOFWAARDIG EN PRINCIPIEEL

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

In dit artikel legt Eibert Spaan uit hoe het eraan toegaat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018). Spaan is wethouder in Kampen en lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Hij neemt ons achtereenvolgens mee naar de totstandkoming van het campagneplan, het verkiezingsthema, de belangrijke acties en bijeenkomsten tijdens de campagne en ten slotte worden de negen idealen voor de komende periode kort uitgewerkt.

Onze campagnecommissie heeft op hoofdlijnen gebruikt gemaakt van het SGP-format-campagneplan. Een aantal leden heeft analyses gemaakt van de uitslag van de vorige verkiezingen en de verschuiving van het aantal stemmen per partij per wijk/dorpskern in beeld gebracht. Er zijn vervolgens doelgroepen benoemd waar de campagne zich op moet richten onder andere de vaste achterban (kernpopulatie), jongeren, nieuwe stemmers, gezinnen, senioren, agrarische sector, ondernemers en statushouders.

Voorafgaand aan ‘de hoe-vraag’ is bepaald ‘wat’ met welk doel we willen communiceren per doelgroep. Per doelgroep is besproken op welke terreinen er een relatie ligt met gemeentelijk beleid. Dit is bijvoorbeeld voor de agrariërs duurzaamheid en het pachtbeleid, voor senioren de Wmo-voorzieningen en de seniorenwoningen en voor de jongeren het aanbod van starterswoningen en de starterslening. Voor de herkenbaarheid hebben we de top 5 van kandidatenlijst gekoppeld aan de doelgroepen/thema’s. Bijvoorbeeld ons raadslid Jan Noorland, zelf tuinder in het tuinbouwgebied De Koekoek is gekoppeld aan de doelgroep agrariërs. Hij herkent de kansen en bedreigingen van de sector en spreekt de taal van deze ondernemers.

HET VERKIEZINGSTHEMA

Het thema voor de GR2018 is Samen, Geloofwaardig en Principieel. “Als SGP geloven we in de kracht van samenwerking. Alleen ga je mogelijk sneller, samen kom je verder. Daarom willen we samen met inwoners, gezinnen, bedrijven, het onderwijs, en de kerken werken aan het welzijn van onze inwoners en van onze mooie gemeente. Hierbij is draagvlak, geloofwaardigheid, en betrouwbaarheid heel belangrijk. In het maken van keuzes zijn voor ons de principes (uitgangspunten) vanuit de Bijbel het kompas.”

DE ACTIES

Onderstaand een aantal concrete acties/bijeenkomsten voor deze campagneperiode:

• Een themabijeenkomst Ondernemen & duurzaamheid waarbij de SGP-fractie van Overijssel een inhoudelijke bijdrage levert over het thema duurzaamheid. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met werkbezoeken aan een mbo-school en een agrarisch ondernemer. Het doel is aandacht voor ons speerpunt duurzaamheid en de doelgroep agrariërs.

• Een bijeenkomst in de binnenstad van Kampen waarbij Kees van der Staaij een bijdrage levert en de kandidaten zich presenteren in de context van de bijbehorende doelgroepen en speerpunten. Op deze bijeenkomst worden ook de korte video’s getoond waarin kandidaten op een toepasselijke locatie de aandacht vragen voor hun doelgroep en speerpunt.

• Op basis van de analyses hebben we een aantal wijken/dorpskernen geselecteerd waar we op een zaterdag een aantal uren heel zichtbaar aanwezig zijn. We denken hierbij aan het bakken van hamburgers, het huren van een poffertjeskraam in combinatie met het huis-aan-huisbenaderen van inwoners. Hierbij is het doel dat we op een positieve manier in gesprek gaan over de thema’s die door de inwoners zelf naar voren worden gebracht. We willen vooral luisteren naar de verhalen van mensen en hun iets leuks/lekkers aanbieden.

• Op de avond voorafgaand aan de verkiezingen op 21 maart staat een kerkdienst gepland in de Dorpskerk in IJsselmuiden. De plaatselijke predikant zal hierin voorgaan. Het is een dienst waarin de afhankelijkheid van God en de voorbede voor de overheid centraal staan.

• Een bezoek aan de ouderenmiddag van een aantal kerken. We vertellen hierbij iets over de gemeente, het bestuur, de SGP en over het werk als raadslid.

• Zoveel als mogelijk is doen we mee aan interviews en debatten en laten we ons zien op bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ondernemers, medewerkers in de zorg et cetera. Ook het klassieke bezoek aan de markt hoort hierbij. Hierbij delen we een streekproduct uit en luisteren we naar de verhalen van mensen.

• We brengen een manifest uit over het tegengaan van eenzaamheid en over het thema duurzaamheid.

Rond iedere bijeenkomst en bij ieder thema/speerpunt hebben we bepaald welke communicatiemiddelen we inzetten en welk medium hiervoor het geschiktst is. Hiervoor hebben we vijf korte filmpjes laten opnemen. De opname van video’s, de fotografie en de opmaak van het campagnemateriaal is uitbesteed aan professionals.

Aan de hand van negen idealen willen we laten zien wat de inwoners de komende raadsperiode van de SGP-Kampen kunnen verwachten.

DE IDEALEN

• We richten de samenleving in volgens de normen en waarden van Gods Woord.

“Als SGP vinden we de normen en waarden vanuit de Bijbel heel belangrijk. Bijvoorbeeld dat we oog en hart hebben voor de zwakkeren. Dat we ons blijven inzetten voor goede zorg en dat de zondag ook echt rustdag blijft.”

• Onze inwoners ervaren de gemeente Kampen als toegankelijk en betrouwbaar.

“Als SGP vinden we het heel belangrijk dat de gemeente toegankelijk en betrouwbaar is. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Wat wordt beloofd wordt nagekomen en afspraak is afspraak. Dat vinden we heel belangrijk.”

• We gaan vanuit rentmeesterschap om met onze goede schepping.

“Als SGP willen we vanuit rentmeesterschap duurzaamheid bevorderen en ons blijven inzetten voor het behoud van de schepping. Dat betekent bijvoorbeeld dat we kritisch kijken naar de behoefte om alsmaar meer te willen consumeren. We willen initiatieven voor duurzaamheid stimuleren en vervuiling van het milieu tegengaan. De gemeente Kampen geeft hierbij het goede voorbeeld. Want goed voorbeeld doet goed volgen…”

• Voldoende passende woningen en voorzieningen, ook in IJsselmuiden en de kernen.

“Als SGP vragen we regelmatig aandacht voor IJsselmuiden en de andere kernen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over woningbouw of over basisvoorzieningen. Voor ons is de vitaliteit van IJsselmuiden en de kleine kernen minstens zo belangrijk als een ‘bruisende’ binnenstad. Ook in IJsselmuiden en de kernen willen we voldoende woningen voor gezinnen en senioren. Zo kunnen onze inwoners zelf kiezen waar ze willen wonen. Dat is vaak daar waar familie en vrienden wonen en men zich het meest thuis voelt.”

• Elke inwoner die zorg nodig heeft, ontvangt ook zorg.

“Als SGP vinden we het belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft deze zorg ook echt ontvangt. We maken hiervoor heldere afspraken met zorgaanbieders en reageren als gemeente adequaat op hulpvragen van inwoners. We zorgen ervoor dat de financiën op orde zijn, zodat er voldoende geld is om daadwerkelijk zorg te kunnen bieden. Mantelzorgers dragen we een warm hart toe. We willen extra aandacht voor hun vaak kwetsbare situatie.”

• Verslaving wordt tot een minimum beperkt.

“Als SGP willen we verslaving tot een minimum beperken. We vinden het echt niet normaal dat mensen, ook jongeren, drugs gebruiken, overmatig alcohol nuttigen of verslaafd zijn aan sigaretten en games. Preventie en handhaving moeten steviger worden neergezet en de coffeeshop gaat dicht. Het is toch niet normaal dat mensen uit de wijde omgeving naar Kampen komen om hier hun drugs te kopen.”

• Ruimte voor ondernemerschap.

“Als SGP bieden we ruimte aan ondernemerschap. Dat vinden we heel belangrijk. Ondernemers dragen flink bij aan de werkgelegenheid waardoor hun werknemers en de gezinnen in eigen onderhoud kunnen voorzien. Denk hierbij ook aan het inperken van regelgeving en het voeren van een rechtvaardig pachtbeleid voor de boeren van het Kampereiland. We willen ons blijven inzetten voor een vitaal en aantrekkelijk Kampereiland.”

• Iedere inwoner heeft ten minste één persoon (naaste) die naar hem of haar omziet.

“Als SGP vinden we het belangrijk dat mensen niet eenzaam zijn. Dat iedereen iemand heeft die naar hem of haar omziet. Helaas is dat te vaak niet het geval. Eenzaamheid maakt mensen vaak verdrietig en het leidt tot psychische en lichamelijke klachten. Om dit tegen te gaan, willen we dat instellingen, kerken en verenigingen samen met de gemeente actie ondernemen. We denken hierbij aan het persoonlijk overhandigen van een ‘IK-WORD-GEZIENkaart’ in ieder huis. Op deze kaart staan namen van mensen die regelmatig naar deze inwoner omzien. Als er niemand blijkt te zijn, gaan we hierover het gesprek aan met de inwoner(s) om dit te organiseren. Wat zou het fantastisch zijn als hierdoor veel mensen zich minder eenzaam gaan voelen.”

• Een zorgvuldig en solide financieel beleid.

“Als SGP vinden we het belangrijk dat de financiën van de gemeente op orde zijn. We beheren als het ware het geld van de inwoners, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom vinden we het belangrijk dat er eerst goed wordt nagedacht voordat het geld wordt uitgegeven en dat er voldoende geld achter de hand is voor tegenvallers. Met een financieel solide beleid voorkomen we verspilling van geld en houden we de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk.”

Dat is wat wij belangrijk vinden en dat zijn onze idealen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2018

De Banier | 32 Pagina's

GEMEENTE KAMPEN GAAT VOOR SAMEN, GELOOFWAARDIG EN PRINCIPIEEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2018

De Banier | 32 Pagina's