Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het is heel belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het is heel belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart!

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met wat logica dacht ik in het vorige nummer van De Banier een juiste conclusie te trekken: je hebt de Provinciale Staten (kortweg ‘Staten’ genoemd) en de volksvertegenwoordigers die daar deel van uitmaken heten Provinciale Statenleden (gangbaarder: Statenleden). En dus, zo dacht ik: je hebt de Gedeputeerde Staten en de leden die daar deel van uitmaken, heten ‘Gedeputeerde Statenleden’ (kortweg ‘Gedeputeerden’). Die conclusie klopt niet. In dit themanummer over de provincie komt het dan ook goed uit dat er een tweeluik gepubliceerd wordt, waarin Statenlid Bennie Wijnne uit Gelderland en gedeputeerde (dat is de enige juiste benaming) Harry van der Maas uit Zeeland hun functies uitleggen.

Het Statenlid

Wat is een Statenlid?

“Nederland kent 12 provincies. Die worden bestuurd door Provinciale Staten als algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten als dagelijks bestuur. Een Statenlid is lid van Provinciale Staten. Het aantal Statenleden verschilt per provincie. In Gelderland hebben we 55 Statenleden, waarvan de SGP er drie heeft.”

Wat doet een Statenlid?

“Een Statenlid is volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waarin hij of zij is gekozen. Als volksvertegenwoordiger heb je de plicht goed naar mensen te luisteren en met alle verkregen informatie een afweging te maken. De SGP Statenfractie in Gelderland doet dit onder andere door werkbezoeken en vergaderingen bij plaatselijke afdelingen. Ook zijn er veel contacten met wethouders in Gelderland. De fractie probeert ook zoveel mogelijk met de SGP-mensen die mogelijk betrokken zijn bij een bepaald onderwerp in contact te komen.

Een belangrijke taak van een Statenlid is ook het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Het zijn van Statenlid is een deeltijdfunctie. In Gelderland is de woensdag onze vergaderdag. In principe moet je dus iedere woensdag hiervoor beschikbaar zijn. Voor een deel zijn dat officiële vergaderingen. Op andere dagen zijn er commissievergaderingen, Technische Briefings of werkbezoeken.

De Provinciale Staten bespreken voorstellen van Gedeputeerde Staten en nemen daar besluiten over. Een Statenlid kan zelf ook onderwerpen agenderen in de commissie- of Statenvergadering door middel van een debatverzoek. Verder heeft een Statenlid de mogelijkheid een besluit te amenderen in de door hem gewenste richting of een motie in te dienen. Van deze mogelijkheden maakt de SGP fractie in Gelderland regelmatig gebruik. We maken ook regelmatig gebruik van ons recht om schriftelijke of mondelinge vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten over een onderwerp wat op dat moment speelt.”

Wat merkt de SGP’er van het werk van een Statenlid?

“Bijna iedere inwoner rijdt dagelijks naar zijn werk wel over een Provinciale weg of gaat met het openbaar vervoer. Hierin heeft de provincie een belangrijke taak, zoals de aanleg en onderhoud van Provinciale wegen. Ook het beheer van natuurgebieden en ontwikkelen van nieuwe natuur is een provinciale taak waar u als inwoner iets van merkt. Een gemiddelde burger heeft meestal niet veel direct contact met een Statenlid. Het zijn vaak gemeentebesturen of belangenorganisaties die bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering inspreken. Maar het gebeurt toch ook wel regelmatig dat een belanghebbende burger contact opneemt met onze fractie of een fractievergadering bezoekt om een bepaald onderwerp te bespreken.”


De gedeputeerde

Wat is een gedeputeerde?

“Een gedeputeerde is een bestuurder van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur, de regering van de provincie. Vanaf 2015 ben ik gedeputeerde, op dit moment de enige SGP’er in Nederland. Iedere partij die in het college zit, levert bij ons één gedeputeerde. De commissaris van de Koning is voorzitter van het college. Iedere week vergaderen we in het Provinciehuis (de Abdij) in Middelburg. Als er schoolklassen komen zeg ik weleens: ‘Wat een minister voor het land doet en een wethouder in de gemeente, doe ik als gedeputeerde voor de Provincie’.”

Wat doet een gedeputeerde?

“Elke gedeputeerde heeft een aantal taken. Zo’n takenpakket wordt een ‘portefeuille’ genoemd. In mijn portefeuille zitten onder andere de onderwerpen: verkeer en vervoer, kenniseconomie, onderwijs, leefbaarheid, bestuur en milieuhandhaving. Vaak ga ik naar Den Haag, andere provincies of gemeenten voor overleg. Je bent heel veel onderweg, ook voor werkbezoeken. Eigenlijk ben je belangenbehartiger van de provincie voor deze onder werpen. Projecten in uitvoering, zoals het aanleggen van wegen, volg ik op de voet. De werkweken zijn erg vol, maar het is bijzonder gevarieerd en boeiend.”

Wat is de relatie tussen het werk van de gedeputeerde en het Statenlid?

“Provinciale Staten (PS) zijn de volksvertegenwoordigers, de parlementariërs. In Zeeland zijn er 39 Statenleden. Zij komen een aantal keer per maand bij elkaar en bepalen de politieke koers. Een gedeputeerde bereidt maatregelen en plannen voor, inclusief de financiering: de beleidsvoorbereiding. Dat doen we aan de hand van de afspraken in het coalitieakkoord. Een plan wordt daarna voorgelegd aan PS. Gedeputeerde Staten (GS) voeren vervolgens een genomen besluit uit: de beleidsuitvoering. Daarom zijn gedeputeerden géén lid zijn van PS. Het zijn gescheiden taken, maar met elkaar vorm je het provinciebestuur.”

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere bestuurslagen?

“De provincie is het ‘middenbestuur’ in Nederland. Voor veel taken is het rijk te groot en de gemeente te klein. De provincie is gebiedsgericht bezig en heeft het overzicht van wat er in de regio nodig is. Gemeenten hebben taken die heel dicht bij de burger staan. Wij hebben een zogeheten ‘medebewindstaak’. Dat betekent dat wij een groot aantal regelingen van het rijk uitvoeren. We richten ons op een aantal kerntaken, zoals: bereikbaarheid en openbaar vervoer, economie, cultuur en monumentenzorg, natuur(beheer), milieu en vitaal platteland. De Provincie moet toezicht houden op gemeentebesturen, voor hen ben je naast partner dus ook toezichthouder.”

Wat merkt de SGP’er van het werk van een Gedeputeerde?

“Veel SGP-wensen zijn in het coalitieakkoord opgenomen en kunnen daardoor ook gerealiseerd worden. Vanzelfsprekend wil ik er voor alle Zeeuwen zijn. In afhankelijkheid probeer ik op een herkenbare en betrokken wijze mijn werk te doen, voor SGP’ers én alle anderen.” 


• Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Twee zetels kan doorslaggevend zijn.

• In de provincies komen ook tal van principiële onderwerpen langs. Zo zijn er in Gelderland telkens voorstellen om topsportevenementen naar Gelderland te halen.

• Ook de provincie heeft deskundige en betrouwbare bestuurders nodig.

Kortom, het is uw democratische recht en uw christelijke plicht om uw stem uit te brengen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2019

De Banier | 32 Pagina's

Het is heel belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart!

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2019

De Banier | 32 Pagina's