Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samen met agrariërs streven we naar de productie van goed voedsel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samen met agrariërs streven we naar de productie van goed voedsel

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de tijd tot en met 23 mei verneemt u veel van ons over waar wij voor staan. Een onderwerp dat altijd belangrijk is geweest, is de agrarische sector. U kunt over die continue aandacht en de inspanningen uit het verleden lezen op pagina 12 en 13 van dit themanummer. Dat de economische positie van de land- en tuinbouw ook in de komende periode weer een belangrijk speerpunt is, wordt in dit artikel uitgewerkt door onze kandidaat voor de Europese verkiezingen, Bert-Jan Ruissen.

Dagelijks groeit de wereldbevolking met 150.000 mensen. Aan land- en tuinbouwers komt daarom de belangrijke opgave om voldoende goed en gezond voedsel te blijven produceren. Tegelijk eist de productie van dit voedsel veel van onze natuurlijke hulpbronnen zoals grond, water en mineralen. Hierdoor staan onze agrariërs voor de uitdaging hoe zij vandaag zoveel van onze natuurlijke hulpbronnen gebruiken dat er ook in de toekomst genoeg is om de groeiende wereldbevolking te voeden. Dat is een Bijbelse opdracht die onze land- en tuinbouwers hebben gekregen.

INZET VAN DE AGRARIËRS

Verschillende partijen, waaronder Partij voor de Dieren en GroenLinks, beschuldigen de Nederlandse agrarische sector ervan dat zij zich richt op één uitdaging: het produceren van voedsel.

Maar niets is minder waar. Tijdens onze gesprekken met agrariërs merken we dat de sector volop bezig is met de effecten van haar werk op de natuurlijke leefomgeving. Boeren en tuinders zetten zich in voor het verbeteren van biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Ze nemen maatregelen die de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbeteren. Een goed voorbeeld is landbouwers die bloeiende akkerranden aanleggen om insecten aan te trekken. Deze maatregel verbetert de biodiversiteit en tegelijk de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Een ander voorbeeld is dat melkveehouders energie besparen doordat zij de natuurlijke warmte van de melk terugwinnen. Voorbeelden als deze zijn er te over. Stuk voor stuk zijn zij het bewijs dat boeren en tuinders hart hebben voor de omgeving waarin gewassen en dieren opgroeien.

TEGENGEHOUDEN DOOR REGELS EN GELD

De wil is er en de goede voorbeelden zijn er ook. Tóch gaat het toepassen op het eigen bedrijf vaak moeizaam. Is dat vreemd? Niet echt. Regels rond milieu, dierenwelzijn en natuur botsen vaak met elkaar, maar een boer of tuinder moet ze allemaal houden. Onmogelijk dus.

Ook staat het water aan de lippen van veel agrariërs en is de economische positie van deze bedrijven een belemmerende factor. Stille armoede komt op boerenbedrijven veel voor. Aan de noodzakelijk financiële middelen om te kunnen investeren in duurzamere methoden ontbreekt het dan eenvoudigweg.

Kortom, regels en geld maken het voor veel agrariërs moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om aan alle extra duurzaamheidseisen te voldoen. Politici kunnen nog zo hard roepen dat het allemaal anders moet, maar op deze manier vragen ze het onmogelijke.

ECONOMISCHE BASIS

Daarom zetten wij ons in voor de boeren en tuinders.

Naast betere regelgeving zetten wij als SGP ons allereerst en met name in op het versterken van de economische positie van agrarische bedrijven. Wij streven ernaar dat ze er financieel beter voor gaan staan. Op het moment dat de economische basis van deze bedrijven goed is, ontstaat er ruimte om investeringen te doen die bijdragen aan een beleid dat toekomstbestendig is. Alleen zo kunnen wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen, voldoende goed voedsel blijven produceren.

PARTNERS

Agrariërs zijn onze partners in het blijven streven naar goed voedsel. Met partners bedoelen we dat we de agrariërs niet vast willen binden met knellende regelgeving, maar gezamenlijk aan oplossingen willen werken. Dit onderstrepen we in het gezamenlijke verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP. We willen econo-misch sterke boerenbedrijven die vrij kunnen investeren in nieuwe methoden die ook goed zijn voor natuur en milieu. Zo willen we meer ruimte voor nieuwe veredelingsmethoden, het verder ontwikkelen van planten waardoor ze minder vatbaar worden voor ziekten. Ook willen we met een deel van het Europese landbouwbudget agrariërs belonen voor hun maatschappelijke prestaties. Bijvoorbeeld door subsidie te geven voor onderwaterdrainage in veenweidegebieden. Door drainage wordt het veen met warme temperaturen precies nat genoeg gehouden, zodat het land niet uitdroogt. Hierdoor verzakt de bodem minder en stoot het veen minder CO 2 uit.

WAT WE NU AL DOEN

In het verkiezingsprogramma voor de komende periode staan verschillende ideeën, maar ook nu al zetten we ons als SGP in voor boeren en tuinders. Zowel in Den Haag als in Brussel waar het landbouwbeleid voor een belangrijk deel bepaald wordt. Op dit moment onderhandelt de EU bijvoorbeeld over het landbouwbeleid voor 2021-2027. Wij grijpen deze onderhandelingen aan om de regelgeving simpeler en de positie van de boer sterker te maken. Wij willen dat de positie van de boer sterker wordt in de agrarische keten. Dit is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat de landbouwer een betere prijs voor zijn product krijgt. Bas Belder heeft bijvoorbeeld in Brussel voortellen ingediend om het voor boeren gemakkelijker te maken om afspraken te maken over de waardeverdeling in de keten. Hierdoor kunnen boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

Ook zijn wij voorstander van de hectarepremie. Landbouwers ontvangen nu vanuit uit de Brusselse begroting een betaling per hectare van een kleine 400 euro, dit wordt hectarepremie genoemd. Sommige partijen willen hier flink het mes in zetten. Dat zou op dit moment onverantwoord zijn en voor veel agrariërs een enorme klap betekenen. Een derde punt is dat we het belangrijk vinden de boer te helpen om grote schommelingen in inkomens op te kunnen vangen. Zo is in de Tweede Kamer een voorstel van de SGP aangenomen voor fiscale ondersteuning om een dip in het inkomen, bijvoorbeeld bij extreme droogte, te beperken.

Versoepeling van de regels, behoud van de hectarepremie en stabiele inkomens zijn voorbeelden van hoe we nu al de agrarische sector ondersteunen. Op die manier zetten wij ons als SGP op verschillende manieren, zowel in Den Haag als in Brussel, in voor versterking van de economische positie van de land- en tuinbouw. Deze speerpunten hebben wij in het belang van de boer en de tuinder. Wij willen ons daarvoor inzetten met het oog op de belangrijke uitdagingen die we met elkaar het hoofd moeten bieden. We willen ervoor zorgen dat wijzelf en ook onze kinderen en kleinkinderen goed en voldoende voedsel kunnen produceren en genieten. Dat is een belangrijke Bijbelse opdracht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 2019

De Banier | 32 Pagina's

Samen met agrariërs streven we naar de productie van goed voedsel

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 2019

De Banier | 32 Pagina's