Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Inzet Eurofractie op landbouw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Inzet Eurofractie op landbouw

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het belang van de agrarische sector is groot. Voor ons voedsel, platteland, natuurbeheer en niet te vergeten de Nederlandse economie. Een gelijk speelveld op de Europese markt is hierbij essentieel. Een terugblik op de inzet van Bas Belder en vooruitblik naar de komende periode waarin Bert-Jan Ruissen aantreedt.

In 2014 werd Belder plaatsvervangend lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement (EP). Een goede zet, zo bleek, want tijdens de huidige mandaatperiode werden de mogelijkheden om zonder lidmaatschap actief te zijn in een vakcommissie, behoorlijk ingeperkt. In 2014 werd de Europese landbouw zwaar getroffen door de Russische boycot. Het eerste voorstel dat Belder deed betrof dan ook een verzoek om compensatie van de schade voor de landbouwsector als gevolg van politieke sancties.

PRAGMATISCH

In Commissaris Phil Hogan vond de landbouwcommissie snel een open en pragmatisch partner. De Eurofractie heeft de toegankelijke houding van de Commissaris zeer gewaardeerd. Het is ook te hopen dat een nieuwe Commissaris – na de wisseling dit najaar – deze lijn voortzet.

Neem bijvoorbeeld de vogelgriepcrisis.

Toen we de bui zagen hangen dat de vogelgriep langer zou aanhouden dan twaalf weken, stelde Bas Belder eind 2016 schriftelijke vragen om de status van vrije-uitloopei langer te kunnen behouden. In een aanvankelijke reactie werd gewezen op de standaard handelsnormen, maar in een adhocsessie gaf Hogan aan toch te willen bewegen. Het duurde nog wel even, maar uiteindelijk is het behoud van de uitloopstatus verruimd naar zestien weken.

SAMENWERKING

Een goed resultaat bereik je nooit alleen. Samenwerking met andere parlementsleden is in het EP van belang, zowel over partijgrenzen als landsgrenzen. Symbool daarvoor staat ook de Brusselse landbouwborrel, georganiseerd door de vier Nederlandse Europarlementariërs actief in de landbouwcommissie met roulerend gastheerschap. Het is een uniek concept en collega’s uit andere landen kijken hier echt van op. Commissaris Hogan was gastspreker, alsook vele experts uit uiteenlopende sectoren en achtergronden. Eind vorig jaar had Bas Belder de eer minister Schouten als gastspreker te verwelkomen.

GEEN PATENT OP NATUUR

Uitstekende samenwerking was er in het EP rondom de aanpak van patenten op plantmateriaal. Gezien het belang voor de Nederlandse veredelingssector, bedong Bas Belder binnen de ECR-fractie het penvoerderschap op de ECR-resolutie. De Britse delegatie bleek te hechten aan de patenten en drong aan op afzwakking van de tekst. Dankzij de Eurofactie werd namens de ECR een onverminderd krachtige resolutie uitgebracht. In reactie op de EP-brede oproep, kwam de Commissie in 2016 met een interpretatie en volgde een aanpassing in de regels door het Europees Octrooibureau. Helaas bleek recent dat de maas hiermee niet gedicht is, dus is er de komende periode nog volop werk aan de winkel.

KOPLOPERS

Door het enorme innovatieve vermogen loopt de Nederlandse sector vaak als pionier op kop. De weg moet dan letterlijk nog gebaand worden, ook in de wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe veredelingstechnieken. Dit debat moet in Europa met voorzichtigheid gevoerd worden, want emotie wint het in de politiek maar al te vaak van wetenschappelijke onderbouwing.

Nederlandse boeren en tuinders willen graag marktgericht werken en daarvoor is flexibiliteit nodig in samenwerkingsverbanden zoals producentenorganisaties. In andere landen wil men de afzet strak regisseren omdat men bang is dat de productenorganisaties anders alleen nog producten van mindere kwaliteit krijgen toegespeeld. Waar het ene land vooruit wil, staan er vijf andere op de rem. Ook op dit punt is blijvende inzet nodig in de komende periode.

In Israel ziet de Eurofractie ook op landbouwgebied een innovatieve partner en het plan ontstond om dit eens te belichten in de landbouwcommissie. Op voorstel van Bas Belder hield de landbouwcommissie in de afgelopen periode een hoorzitting over agrarische innovatie met ook internationale sprekers. De voorgedragen Israëlische expert wist te boeien met een reeks innovaties, van ontzouting tot druppelsgewijze irrigatie en melkveehouderijinnovatie leidend tot hoge melkproducties. Er kwamen veel positieve reacties! Het is mooi om de prioriteiten van de Eurofractie op deze manier met elkaar te verbinden.

LANDBOUWBELEID

Actueel is nu de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2021. Een meer doelgerichte uitvoering van het GLB, via nationale strategische plannen, is het vernieuwendste element in de voorstellen. Amendementen van Belder richtten zich met name op flexibiliteit bij de invulling van vergroening en ecoregelingen. Ook moet er gemonitord worden op daadwerkelijke vereenvoudiging.

Het nieuwe model biedt kansen op maatwerk, mits het goed wordt uitgevoerd. De lidstaten mogen zelf doelen stellen, maar vervolgens houdt de Commissie ze wel aan deze doelen. Strategische

keuzes – vanaf het begin - zijn hierin dus van cruciaal belang. Waartoe slechtdoordachte keuzes kunnen leiden, is te zien bij het knellende Natura 2000-beleid over beschermde natuurgebieden. Namens de ECR kon de Eurofractie aanwezig zijn bij de onderhandelingen tussen politieke fracties. Een heikel punt was het oormerken van budget. Het behoud van een goede basispremie blijft voor de Eurofractie een belangrijk uitgangspunt.

De landbouwcommissie stemde deze week over haar positie. Pas na een plenaire stemming kan echter gesproken worden van een EP-standpunt. Dit is aan het nieuwe Europees Parlement. Naar verwachting zal het nieuwe EP de mogelijkheid te baat nemen om (plenair) nog van alles te amenderen. Met dit dossier kan Bert-Jan Ruissen als hij gekozen wordt direct na zijn aantreden aan de slag.

Met plezier kijkt Bas Belder terug op de contacten met de sector en graag draagt hij het stokje over aan Bert-Jan Ruissen om de inzet van de Eurofractie verder te verdiepen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 2019

De Banier | 32 Pagina's

Inzet Eurofractie op landbouw

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 2019

De Banier | 32 Pagina's