Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bas Belder blikt terug op twintig jaar in het Europees Parlement

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bas Belder blikt terug op twintig jaar in het Europees Parlement

15 minuten leestijd

In 1999 werd drs. B. (Bastiaan) Belder met voorkeurstemmen gekozen tot MEP (Member of the European Parliament), of zoals wij dat noemen: Europarlementariër. Hij kwam daar binnen als een van de drie parlementariërs in de fractie van ChristenUnie-SGP. In die periode begon het nog als SGP, RPF en GPV. Sinds die tijd is hij voor ons welhaast de personificatie van de CU-SGP in Europa geworden. Nu, na een periode van twintig jaar, is het tijd om afscheid te nemen. De opvolger, Bert-Jan Ruissen, is inmiddels gekozen. Ook in De Banier blikken we terug op de afgelopen twintig jaar.

Ongeveer twintig jaar geleden stapte u voor het eerst de plenaire zaal binnen als parlementariër. Hoe was dat?

“Overweldigend! Dat was mijn eerste indruk bij het betreden van de enorme plenaire zaal van het EP in Straatsburg. CU-collega’s Blokland en Van Dam loodsten mij met hun ervaring bekwaam door de beginfase heen. Nu nog denk ik vaak terug aan de wijze raad van een Nederlandse ambtenaar in Brussel: ‘Je hebt vijf jaar nodig om je hier goed in te werken.’ Hij had gelijk.”

Hoe was dat toen u de laatste vergadering meemaakte?

“Mijn laatste debatbijdrage op de laatste zittingsdag van het EP (donderdag 18 april 2019) ging over de meedogenloze christenvervolging in China onder president Xi. Het gaf mij voldoening opnieuw te mogen pleiten voor Europese aandacht en steun voor geloofsvrijheid in de Volksrepubliek.”

Zo’n groot parlement, zo’n kleine fractie. Het lijkt me ook een eenzaam bestaan. Niet elk karakter past daar, laat staan zo’n lange tijd. Wat maakte het menselijk?

“Voor het menselijk aspect van het parlementaire werk ben je als lid in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Met veel genoegen kijk ik terug op een fijne, hartelijke sfeer met mijn trouwe en bovenal competente beleidsmedewerkers! Een SGP-team dat van zich laat spreken in Europa. Via het handwerk in commissies en plenaire debatten (Israël/ geloofsvrijheid/christelijke ethiek) leer je je geestverwanten vanzelf kennen en waarderen.”

Voor minstens een generatie van SGP’ers bent u hét gezicht geweest van de CU-SGP in Europa. Om het zo’n periode vol te houden in zo’n groot Parlement moet u daar toch wel sterke overtuiging voor hebben gehad. Hoe ziet u dat: de CU-SGP in Europa?

“De CU-SGP neemt in Brussel/Straatsburg een even legitieme als bijzondere positie in als in Den Haag.

De meerwaarde komt in essentie niet van mij of de CU-SGP. Die vloeit voort uit ons houvast: Gods Woord, Dat wijs en levend maakt. Dit stempele ons parlementair handelen.”

Wat karakteriseerde u als parlementariër? Pakte u het aan als een journalist, als een docent, of als een historicus?

“Mooie vraag! Alle genoemde persoonlijke elementen -historicus, docent, journalist- speelden logisch genoeg volop mee in het politieke handwerk. Speeches op het terrein van de buitenlandse politiek schreef ik bij voorkeur zelf.

Beleidsmedewerkers lieten er vervolgens kritisch hun ogen over gaan. Zo werkt een politiek team!”

In het kennismakingsinterview in De Banier (1998) las ik dat u vóór de benadering van het hoofdbestuur geen politieke ambities had. Welke taak zag u voor uzelf weggelegd toen u ‘ja’ zei tegen het verzoek? Bleek die taak uitvoerbaar?

“Het was inmiddels bijna tien jaar na de Val van de Muur van Berlijn. Vanuit mijn bijzondere interesse voor Midden- en Oost-Europa wilde ik zeker bijdragen aan de toenadering tussen West- en Oost-Europa: de oostelijke uitbreiding van de EU (2004/2007). Die taak gaat nog altijd door! Zie de huidige fricties tussen westelijke en oostelijke EU-lidstaten.”

Hoe ziet een dag van een Europarlementariër eruit? Hoe is die hectiek 20 jaar vol te houden?

“Die hectiek is vol te houden door een solide thuisfront. Mijn eerste en beste steun en toeverlaat annex criticus is mijn echtgenote Janny. Zij zorgde er ook voor dat al die jaren alles bleef draaien in de familie. Verder sta ik graag vroeg op (erfenis RD-tijd) om fijn in alle rust te kunnen lezen en denken.”

Stelling: Als (het gros van) de media net zoveel aandacht zou besteden aan het beleid als aan de bonnetjes van de parlementariër, zou de EU voor de gewone burgers geen ver-van-hun-bedonderwerp zijn en het gezag zou groter zijn.

“Er zal al veel gewonnen zijn als iedereen(!) zich bewust was van de parlementaire regels en daarnaar handelde.”

Ik ga even een paar van uw kerntaken langs: hoe is het, voor een breedsprakig en genuanceerd persoon als u bent, mogelijk om bijdragen van een minuut te leveren bij de plenaire debatten? Hoe bereikte u daarin maximaal effect?

“Ik heb in het EP geleerd dat je in 1 tot 1,5 minuut (doorsnee spreektijd in plenaire debatten) toch veel kunt zeggen. Daarvoor is grondige, actuele kennis van het debatonderwerp onontbeerlijk om een helder politiek signaal af te geven. Een korte puntige speech is een kunst en gaf mij veel voldoening.”

Een andere kerntaak: het werkbezoek. Welke doelen stelde u voor uzelf bij een werkbezoek? Hoe maximaliseerde u het effect van deze taak?

Voor effectieve werkbezoeken geldt:

• goede documentatie vooraf;

• goed luisteren en informatie noteren tijdens het werkbezoek;

• achteraf het beluisterde inbrengen bij het politieke werkveld, de vakcommissie in EP en natuurlijk Europese Commissie.”

Hoe kwam u bij het schrijven van rapporten aan uw informatie? U staat bekend om uw grondige onderzoek in wetenschappelijke bronnen. Hoe bepaalde u welke experts betrouwbaar genoeg waren om op uw ‘expertlijstje’ te belanden?

“Dat is primair een kwestie van breed en grondig lezen. Dan stuit je vanzelf op experts met wie je doorgaans waardevolle, blijvende persoonlijke(!) contacten legt. Gewapend met verifieerbare kennis win je vertrouwen en steun voor je belangrijke taak als EP-rapporteur bij de schaduwrapporteurs uit de andere politieke fracties. Het komt dus aan op gedocumenteerde inzet en toewijding.”

Hoe herinnert u zich beleidsmedewerker Bert-Jan Ruissen?

“Ik heb Bert-Jan slechts kort meegemaakt bij de eurofractie SGP/GPV/RPF. Hij was toentertijd (tot medio 2000) een zeer toegewijde beleidsmedewerker op landbouw, begroting en fraudebestrijding.”

In wat voor Europees Parlement stapt hij als u dat vergelijkt met uw start?

“Bert-Jan treedt toe tot een politiek veel invloedrijker parlement. Dat schept verantwoording en ook mogelijkheden!”

Hoe verwacht u dat de Europese Unie (EU) zich gaat ontwikkelen?

“De EU is haar crises nog lang niet te boven. Denk daarbij aan de hete hangijzers als de euro, migratie en integratie en interne tegenstellingen tussen het noorden versus het zuiden en het westen versus het oosten. En passant denken de eurofielen hun agenda juist nú door te kunnen drukken. Dat zal de nodige interne strijd in de EU opleveren, terwijl in feite de grote geopolitieke uitdaging van Xi’s China om gesloten gelederen schreeuwt!”

Wat zou u de SGP-vertegenwoordigers willen aanraden in hun opstelling tegenover Europa en de Europese Unie?

“Kom met een deugdelijk onderbouwde, dat wil zeggen een eerlijke, kennisrijke en tegelijkertijd Bijbelse inbreng!”

Kunt u een korte opsomming geven van wat hoogtepunten uit de achterliggende 20 jaar? Hoe hebt u in de Europese politiek de Godsregering kunnen opmerken?

“Ik noem twee hoogtepunten:

• Allereerst noem ik het voorzitterschap van de Israëldelegatie van 2009-2014.

• Daarnaast heb ik vier rapporten over de betrekkingen tussen de EU en China mogen schrijven. Dat laatste heb ik ervaren als een bijzondere invulling van mijn academische studie: “Eigentijdse Chinese geschiedenis”: parlementair pleitbezorger voor verdrukte, echter bloeiende gemeentes van Christus in communistisch China.

U noemt het voorzitterschap van de Israëldelegatie als eerste hoogtepunt. Het is een van uw belangrijkste speerpunten geweest. Hoe begon uw liefde voor het Joodse volk? De SGP is al lang vóór Israël, maar bij u zit die liefde zo mogelijk nóg dieper.

“Door te drinken en nog meer te drinken uit Gods Woord. Als Israëls God genadevol trouw blijft aan Zijn volk, hoe kunnen wij dan, als even genadevol tot Zijn heil toegebrachte christenen, hierbij achterblijven?! Lees bijvoorbeeld de apostel Paulus. Het Joodse volk, in Israël en daarbuiten, zijn veiligheid en welzijn staat mij altijd voor de geest.”

In uw opgenomen afscheidsboodschap 1 zegt u: “Mijn twee belangrijkste speerpunten waren:

1. Het welzijn en de veiligheid van Joodse staat Israël en van de Joodse gemeenschap wereldwijd en

2. de vrijheid van geloof voor broeders en zusters in Christus wereldwijd. Deze twee speerpunten houden mijn volle aandacht, de liefde van mijn hart.”

Hebt u al een idee hoe ze uw aandacht blijven houden en hoe u zich daar nog verder voor wilt inspannen?

“Jazeker! Ik hoop verder te studeren en contacten te onderhouden en uit te breiden. Ik verheug me altijd op verse lectuur en nieuwe aanbieders!"


Beste SGP en SGP’ers,

Mede namens mijn team wil ik de SGP en haar leden hartelijk te danken voor de steun en het vertrouwen in de achterliggende twintig jaar.

Ook wil ik u allen Gods zegen toewensen.

Bas Belder


1� De afscheidsboodschap kunt u bekijken via de website van de Eurofractie (eurofractie.nl) of via deze directe internetlink: vimeo.com/user97520239.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 2019

De Banier | 32 Pagina's

Bas Belder blikt terug op twintig jaar in het Europees Parlement

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 2019

De Banier | 32 Pagina's