Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godsdienstige argumenten in het politieke debat?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godsdienstige argumenten in het politieke debat?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nederlandse gemeenten hebben sinds 2013 een grote bevoegdheid op het gebied van de zondagsrust. Op veel plaatsen zijn in de afgelopen jaren debatten over dit onderwerp gevoerd, soms op het scherp van de snede. Bieden deze debatten voor SGP’ers een uitgelezen kans om Bijbelse argumenten te gebruiken in de raadszaal?

Zeker. De gedachte van een gemeenschappelijke rustdag is namelijk ontleend aan de Bijbel. Is het u trouwens weleens opgevallen dat voor het sabbatsgebod uit de Tien Geboden twee redenen worden gegeven? In Exodus 20 wordt een verband gelegd met de scheppingsorde: “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt (…) en Hij rustte ten zevenden dage.” In Deuteronomium 5 staat echter: “Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt…”. Daar wordt duidelijk dat de rustdag door de Heere is ingesteld in het kader van de vrijheid uit de slavernij van Egypte.

DE SFEER VAN HET DEBAT

Als het over de Tien Geboden gaat, moet een raadslid natuurlijk wel waken voor wetticisme. Ook daar is de Bijbel duidelijk over: De rustdag is er omwille van de mens en niet de mens omwille van de rustdag (vgl. de woorden van de Heere Jezus in Markus 2:27). Wie verzandt in gedetailleerde en uitvoerige discussies over van alles wat wel en niet ‘mag’ op zondag, slaat de plank dus mis. Het is ook belangrijk dat een raadslid zich niet laat verleiden tot het voeren van discussies die teruggaan op kwesties als: de sabbat was toch op zaterdag en waarom gaat het nu dan om de zondag? Dat zijn vragen die beter buiten de sfeer van het debat uitgelegd en besproken kunnen worden.

HOLDIJK

De ervaring van veel SGP’ers is helaas dat zij hun tegenstanders in het debat over zondagsrust anno 2020 niet meer kunnen overtuigen op basis van argumenten die rechtstreeks teruggaan op Bijbelteksten. Maar dat betekent niet dat een raadslid die maar moet verzwijgen. Wijlen mr. Gerrit Holdijk, die jarenlang voor de SGP in de Eerste Kamer zat, zei het zo: “Het zal geen betoog behoeven (…) dat de principiële argumenten en met name het aspect van de algemene zondagsrust uiteindelijk het zwaarst wegen, omdat deze heilzaam is voor enkeling en samenleving. Dat betekent echter niet dat bezwaren en bedenkingen van andere aard voor ons geen betekenis hebben.”

BEZWAREN

Wat kunnen die bezwaren en bedenkingen zijn? In het kader van de zondagsrust gaat het onder meer om: de bescherming van kleine winkeliers tegen de (oneerlijke) concurrentie van warenhuizen en supermarkten; de bescherming van werknemers tegen overspannenheid, burn-out of het hebben van te weinig tijd voor huwelijk, gezin en familie; het milieu: hoeveel broeikasgassen (en stikstof) worden er door al het consumeren op zondag uitgestoten?

Niemand kan er toch op tegen zijn om op deze bezwaren te wijzen? En hierachter kunnen ook andere Bijbelse principes schuilgaan. Rentmeesterschap, bijvoorbeeld. Of de zorg voor het gezin. Als een SGP-raadslid deze argumenten gebruikt, kan het zomaar gebeuren dat een andere fractie met de SGP optrekt om de koopzondag tegen te houden.

DE DAG DES HEEREN

De zondag is al sinds de periode van de eerste christengemeenten de dag waarop de opstanding van de Heere Jezus wordt herdacht. Johannes op Patmos noemt die dag ‘de dag des Heeren’, in Openbaring 1:10. De zondag is dus bij uitstek de dag om als christengemeente samen te komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Er is ook een geestelijke dimensie, die de sabbat verbindt met het rusten van de boze werken (overigens zou men dat op alle dagen van het leven moeten doen) en met het laten werken van de Heere door Zijn Geest, om zo de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen. Daarover is meer te lezen in zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus.

Debatten over zondagsrust kunnen soms op een koude en harde manier worden gevoerd. Juist dan kan het goed zijn als een SGP-raadslid, bijvoorbeeld in een stemverklaring, iets van de betekenis vertelt die de zondag als rustdag voor hem persoonlijk heeft. Ook daar kan in een debat iets van uitgaan. 


Bestel voor meer informatie de uitgave Politiek met de Bijbel

Dit artikel is gebaseerd op het boek Politiek met de Bijbel. Over het Schriftberoep in het publieke debat. Deze uitgave is te bestellen via de webwinkel van de SGP, of telefonisch via 010 – 720 07 85.

Prijs exclusief verzendkosten: € 9,95

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

De Banier | 32 Pagina's

Godsdienstige argumenten in het politieke debat?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

De Banier | 32 Pagina's