Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rooms-Katholieke doop

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rooms-Katholieke doop

Ds. Labee over:

4 minuten leestijd

Hoe moeten we denken over een rooms-katholieke doopdienst? Mag je naar zo’n dienst toe en is die Doop geldig?

Rooms-Katholieke doop

Met enige voorzichtigheid, omdat er tegenwoordig ook ‘vrijzinnige’ rooms-katholieken zijn - die zich in de officiële leer niet meer herkennen -, willen we hierop ingaan. Traditioneel wordt ook bij de rooms-katholieken de Heilige Doop bediend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verder wordt het voorhoofd van de dopeling gezalfd met een ‘heilig chrisma’, olie met balsem die een heerlijke geur geeft. Die zalving symboliseert dat de dopeling daadwerkelijk christen is met een verwijzing naar een ware christen die met Christus is gezalfd. Na de zalving wordt een wit kleedje over de dopeling gelegd, dat de reine staat van het kind tot uitdrukking brengt. Vroeger kreeg de dopeling ook wat zout op de tong. Dit moest verwijzen naar de oproep van de Zaligmaker om het ‘zout’ van de aarde te zijn.

Op de site www.venstersopkatholiekgelo ven.nl is te lezen wat de rooms-katholieke doop eigenlijk wil zeggen. We citeren maar letterlijk: ‘Door de doop word je opnieuw geboren en in de familie van God, de spirituele familie, opgenomen. God de Vader wordt door de doop ‘vader’ van de dopeling (zo wordt de baby of volwassene die gedoopt wordt genoemd), Jezus Christus wordt ‘broer’ van de dopeling en Maria ‘moeder’. Door de doop wordt de nieuwe katholiek ook lidmaat van de Kerk. De priester of diaken die doopt, wordt wel met ‘(eerwaarde) vader’ aangesproken. De kerk schenkt als moeder het leven aan de dopeling vanuit de spirituele baarmoeder, de doopvont. Bij deze doopvont in de kerk wordt gedoopt, hierin bevindt zich het doopwater. Degene die wordt gedoopt, wordt door de doop ook lid van de parochie en het bisdom waarin de doop plaatsvindt’.

Als de Heilige Doop met gewoon water heeft plaatsgevonden door een in zijn kring wettig erkende ambtsdrager en in de naam van een Drie-enig God, wordt deze erkend in onze gemeenten. Maar we hoeven niet uit te leggen hoezeer bovenstaande uitleg afwijkt van de gereformeerde belijdenis.

Het volgens Rome op Gods’ bevel afwassen van de erfzonde door de priester staat zo haaks op de bediening van de Heilige Doop als teken en zegel van Gods genadeverbond.

Spreekt ons formulier om de Heilige Doop aan de kinderen te bedienen niet over de Doop gebruiken uit ‘bijgelovigheid’? Het bovenstaande ‘geloof’ dat de Doop de zonden afwast, is niet het ware geloof maar bijgeloof.

Rooms-Katholieke dienst

Er blijft nog één vraag over: mag je naar zo’n rooms-katholieke dienst? De vraagstellers staan voor die vraag (schreven ze) in verband met een doopdienst van een kindje van een collega. Wellicht zijn er ook lezers die als ouder, grootouder of andere familiebetrekking een uitnodiging krijgen voor een rooms-katholieke (kinder)doopdienst of een dienst met volwassendoop in evangelische kring. Wat kan er veel pijn en verdriet achter zo’n overweging liggen... Al blijft het een persoonlijke beslissing die voor Gods alwetend aangezicht genomen moet worden, we willen de vraag wel beantwoorden. Het is onze stellige overtuiging dat we daar niet naar toe moeten gaan. Met onze Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29 belijden we - in gemeenschap met Gods Kerk van alle tijden en plaatsen - wat een ware en valse Kerk is.

We mogen en moeten daar zijn waar de merktekenen van de ware Kerk zijn: ‘zo de Kerk de reine predicatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen’. En we onteren de Koning van de Kerk, Jezus Christus, als we op een plaats zijn waar de sacramenten niet bediend worden ‘gelijk Christus in Zijn Woord verordend heeft’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2019

De Saambinder | 24 Pagina's

Rooms-Katholieke doop

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2019

De Saambinder | 24 Pagina's

PDF Bekijken