Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opdrachten en een zegengroet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opdrachten en een zegengroet

De brief aan Titus Hoofdstuk 3:8-15

5 minuten leestijd

Beste Titus, wat ik je schreef in vers 4 tot en met 7 van de brief is een getrouw woord. Een betrouwbaar en geloofwaardig woord (vers 8a). Paulus draagt zijn geestelijke zoon op dit woord met vaste overtuiging te verkondigen. Hij moet het de hoorders inscherpen, zodat zij dit vast geloven en naarstig betrachten (kanttekening 18).

De e ware gelovigen moeten zorgdragen om goede werken te doen (vers 8b). Hun geloof moet vruchten dragen. Titus moet aansporen tot levensheiliging uit Christus. Ze moeten als ranken in de ware Wijnstok uit Hem vrucht dragen. Hierin wordt de Vader verheerlijkt. Ook is dit goed en nuttig voor de samenleving, want christenen hebben ook een taak in de maatschappij. Goede werken (ook in 1:16; 2:14) moeten ze voorstaan. Dat wil zeggen: iets met heel je hart en al je kracht behartigen. Zij moeten zich oefenen in goede werken tot eer van God om zo tot een voorbeeld te zijn.

Het ambtelijk werk op Kreta bevat ook andere aspecten. Titus moet wederstaan (vers 9) en verwerpen (vers 10). Hij moet zich niet ophouden met onnutte strijdvragen op godsdienstig gebied. Vooral waren er twisten over stambomen en over het onderhouden van de ceremoniële wetten van Mozes (vers 9). Hieruit blijkt dat de Judaïsten met hun dwaalleer een grote invloed hadden. Titus moet zich ervan afkeren en alle nadruk leggen op het getrouwe Woord! Een opdracht, ook voor vandaag:

Predik het Woord, houd aan tijdig en ontijdig, weerleg, bestraf en vermaan. Ook moet Titus een hardnekkige dwaalgeest - die door zijn opvattingen oorzaak is van scheuring en scheiding - en geen gehoor geeft aan twee ernstige en liefdevolle vermaningen (Matth. 18:15-17) buitensluiten tot welzijn van de gemeente (vers 10). Verwerpen, dat wil zeggen: laat hem heengaan, zonder langer met hem te disputeren. Laat hem niet blijven in de uiterlijke gemeenschap van de kerk (kanttekening 21). Een ernstige zaak. Gelukkig hoeft Titus niemand te veroordelen. Zo’n ketter velt zijn eigen oordeel.

Het beeld dat we uit de Bijbel van Titus krijgen, is dat hij gaven heeft ontvangen om te dienen in crisissituaties en onder moeilijke omstandigheden. Dikwijls heeft Paulus gezegd: Daar moeten we Titus maar naar toe sturen! Zoals naar Jeruzalem, om te overtuigen van het werk van God in heidenen. Of naar Korinthe, toen daar grote problemen waren. Titus was een middel in Gods hand om de gemeente tot inkeer te brengen. Ook op Kreta wilde de Heere hem gebruiken.

Titus is heel anders dan Timotheüs, de andere geestelijke zoon van Paulus. Dikwijls moet de apostel deze jonge ambtsdager moed inspreken. Hij heeft andere gaven van zijn Zender ontvangen. Laten we deze les ook vandaag bedenken: niet elke ambtsdrager heeft evenveel talenten, en niet iedereen heeft dezelfde gaven. Het gaat erom de gaven die de Heere geeft te besteden in Zijn dienst op de plaats en de tijd die Hij wijst. Wat blijkt hierin vaak achteraf de wijze leiding van de Heere met Zijn gemeenten en ambtsdragers. Timotheüs is geen Titus en Titus geen Timotheüs!

In de verzen 12 tot en met 15 besluit Paulus zijn brief met een aantal persoonlijke mededelingen en opdrachten. Hij wil graag dat Titus zo spoedig mogelijk naar Nikopolis komt om daar samen met de apostel de winter door te brengen. Artemas of Tychikus moet Titus dan vervangen op Kreta. Ook moet men er op letten dat Zenas en Apollos het niet ontbreekt aan reisgeld en andere nooddruft (vers 13).

Met klem roept Paulus ook de ambtsdragers zelf op om vruchten van geloof en liefde voort te brengen. Hij brengt - ook van hen die bij hem zijn - een hartelijke groet aan allen die in geloof en liefde verbonden zijn. ‘De genade zij met u allen’. Zonder onderscheid. De genade, die wij allemaal zo nodig hebben. De genade Gods in Christus Jezus, voor de grootste van de zondaren. Die genade kan Paulus - ook geen enkele ambtsdrager - u en jou schenken. Maar wel is de zegengroet (zoals in elke kerkdienst) meer dan een wens. Hij bidt het de gemeente toe als gevolmachtigd door de Heere Jezus Christus. Daarom, beste lezer, tot besluit een zegenwens: ‘De genade zij met u allen!’ Onderstreept en bekrachtigd met een hartelijk ‘amen’.

(slot)

8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.

9 Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.

10 Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;

11 Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.

12 Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.

13 Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.

14 En dat ook de onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.

15 Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 23 July 2020

De Saambinder | 16 Pagina's

Opdrachten en een zegengroet

Bekijk de hele uitgave van Thursday 23 July 2020

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken