Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Toevlucht Zijns volks

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Toevlucht Zijns volks

...maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. Joël 3:16b

11 minuten leestijd

Waar moet een mens of een kerk naartoe met de nood van de tijd en van het leven? Wat is ons antwoord op de beschuldigingen in het geweten? Wat moeten we zeggen als de duivel ons van alles wijsmaakt?

Vaak zoeken we oplossingen bij onszelf. Of soms hebben we God maar half nodig. Dat is echter geen weg die de Bijbel ons wijst. De HEERE zal de Toevlucht van Zijn volk zijn, zo heeft Joël ongeveer 26 eeuwen geleden geprofeteerd. De noodzaak van een Toevlucht veronderstelt dat we nood en ellende kennen. Als we ergens heen vluchten, wijst dat op doorleefde nood.

In Joël 3 lezen we over verdrukkers die ‘een knechtje geven om een hoer’ (vers 3). Kennelijk werden er joodse jongentjes verhan deld op de slavenmarkt en werden daar diensten van hoeren voor gekocht. Er staan wel meer ingrijpende zaken in dit hoofdstuk. Het maakt de ellende concreet. Zo heeft de Heere een volk op aarde dat weet van ellende van schuld, zonde, dood en kwaad. We zijn mensen met een inwonend verderf. En waar moeten we met onze nood naartoe? De Heere zal de Toevlucht van Zijn volk zijn. Dat is de boodschap van de Bijbel.

‘Toevlucht’ heeft de gedachte van bescherming. De Heere waakt over Zijn Kerk. Bij God is de Kerk veilig. We mogen met het oog op het Nieuwe Testament een stap verdergaan. Christus zal de Toevlucht van Zijn volk zijn. Wat een heerlijke gedachte wordt hier geopenbaard. De Heere Jezus is de enige Toevlucht in deze arme wereld. Een mens is echt nergens anders veilig voor de dood, de zonde en de duivel. Overal loert het gevaar. Maar God zond Zijn Zoon in deze wereld en Hij is als God en mens volledig bekwaam om zondaren te redden.

Volkomen en gewillig

De Heere Jezus is ook de volkomen Toevlucht van Zijn Kerk. Hij heeft het hele werk der verlossing volbracht. De eis van de wet heeft Hij vervuld. De straf op de zonde heeft Hij volledig gedragen. God de Vader heeft geen gebrek gezien in het werk van Zijn Zoon. Aan Gods recht is volledig voldaan. Daarom is het werk van Christus groot en diep. Het is ook noodzakelijk voor onze zielen. Er is geen andere naam.

Christus is ook de gewillige Toevlucht voor Zijn Kerk. Laat niemand denken dat Christus niet begerig is om zondaren te verlossen. De hele Bijbel laat ons zien hoe gewillig Hij is om te redden van het verderf. Hij wilde er de hemel voor verlaten, het kruis dragen en de dood ondergaan.

Het is een diepe en ernstige zonde als we denken dat Christus onwillig is om te behouden. Nee, een zondaar staat God in de weg, maar Christus is gewillig. Het ware geloof neemt de toevlucht tot deze Heiland. Het ware geloof komt in de vruchten openbaar. Het hongert en dorst naar Christus en Zijn gerechtigheid. Het ware geloof verenigt ons met Hem, Die dierbaar is. Het leert ook leven uit Hem. Paulus zegt dat Christus ons leven is (Kol. 3:4).

Sterkte en kracht

We lezen ook dat de Heere de Sterkte is van de kinderen Israëls. Sterkte is een ander woord voor kracht. De Heere beschermt en Hij geeft kracht. In zichzelf is Gods Kerk een zwakke en krachteloze menigte. We zijn niet in staat om één uur te waken. Maar in Christus is kracht en bijstand. Hij geeft de vermoeiden kracht. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Meer dan Simson is in Christus.

Christus heeft kracht als de zonde ons in haar greep heeft. Ook Gods kinderen ervaren de aanwezigheid van de zonde in hun leven. De oude mens is overal en houdt ons af van de Heere en Zijn dienst. In Christus echter is kracht om de oude mens te doden. Hij heeft door Zijn dood de macht der zonde overwonnen. Hij bracht het leven aan het licht. Christus heeft kracht om de duivel te verslaan. De satan is de overste van deze wereld. Hij gaat rond als een briesende leeuw.

Wie is in staat om deze machtige vijand te overwinnen? Christus kwam om de werken van de satan te verbreken. Hij heeft zijn kop vermorzeld. Christus heeft de dood overwonnen. De dood is een zeer machtige kracht in deze wereld. Niemand zal daaraan ontsnappen. Christus echter heeft in Zijn opstanding de dood overwonnen. Waar moeten we anders heen als de dood ons aangrijnst? Dan is er maar Eén Die ons redden kan: Christus Jezus, onze Heere.

Ach, wat zouden we toch een andere Zaligmaker zoeken? In Hem is alles voor allen die Hem vrezen. Het ware geloof vindt alleen rust in deze Verlosser.

Soevereine ontferming

Kom, weten we nog niets van deze Toevlucht? Weet dat Hij begerig is om zondaren te ontvangen. Weet dat Hij gewillig is om ellendigen te onthalen. Nooit kunnen we te groot denken van deze Zaligmaker. Ook vandaag nodigt Hij zondaren om tot Hem te komen. Zondige mensen zijn meer dan welkom...

Is het moeilijk in uw leven? Weet u niet hoe u tot Hem moet gaan? Probeert u tot Hem te bidden? Dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar weet dat Hij een Koning is Die geen andere koningen naast of bij Zich duldt. Hij doet het werk der verlossing volkomen en alleen. Daar kan niets van ons bij. Zelfs onze godsdienstige ervaringen hebben voor God geen waarde. De Heere is gekomen voor ellendige mensen die zichzelf niet kunnen helpen. En Hij alleen kan en zal redden.

Mag u weten van Gods vrije en soevereine ontferming in uw leven? Ach, wat is en blijft die Toevlucht nodig. Nee, u kunt met een conclusie niet verder reizen. Meer en meer zal het waar worden dat alles buiten Christus schade en drek is. We houden alleen Christus over. En het oprechte geloof heeft daaraan genoeg. Het is tevreden met het Lam. Voor tijd en eeuwigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

De Toevlucht Zijns volks

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken