Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Als je er samen niet uit komt

Bekijk het origineel

Als je er samen niet uit komt

8 minuten leestijd

Soms lijkt de wereld wel in brand te staan. In het groot, denk aan verwoestende oorlogen of spanningen op mondiaal niveau. Maar ook in het klein: in gezinnen, binnen families, of op de werkvloer. Na de zondeval is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen in harmonie met elkaar leven.

Conflicten gaan ook aan de kerk niet voorbij. In sommige gemeenten is grote onrust vanwege conflicten die er spelen. Binnen een kerkenraad kan een verschil van mening zijn dat moeilijk te overbruggen is. Sommige gezinnen worden hevig verscheurd door heftige ruzies of door ‘koude oorlog’. Een kwestie die binnen de familiekring speelt, kan hevige onrust teweegbrengen in de gemeente.

Conflicten zijn van alle tijden. Waar mensen samenleven, zijn nu eenmaal meningen en belangen die botsen. Dat hoeft niet altijd problematisch te zijn. Een conflict is ook een kans om elkaar beter te begrijpen, om nader tot elkaar te komen. Zonder wrijving geen glans. Tegelijk kan een verschil van mening ook uitlopen op een heel vervelende conflictsituatie. Dat kost veel negatieve energie, en de vruchten zijn boosheid, bitterheid, onbegrip en verwijdering. Het kan de onderlinge verhoudingen verbitteren en goede samenwerking onmogelijk maken. De vorst der duisternis gebruikt conflicten om verdeeldheid en verwarring te brengen. Dat is zelfs zijn naam: diabolos, scheidingmaker.

Bemiddelaar

Wie in een conflictsituatie belandt, kan veel baat hebben bij een goede bemiddelaar. De partijen in een conflict zijn er emotioneel bij betrokken. Men voelt zich in een conflict onbegrepen, niet gehoord. De tegengestelde standpunten verdiepen zich, en de creativiteit om tot een oplossing te komen vermindert. De partijen hebben belang bij de uitkomst van het conflict. Een bemiddelaar bevindt zich in een andere positie. Hij (of zij) is onafhankelijk en onpartijdig. Zo’n bemiddelaar heeft grote waarde om uit een conflictsituatie te komen.

In de praktijk van het werk bij De Vluchtheuvel komen we veel conflicten tegen en kennen we de grote (relationele) schade van conflicten. Meestal gaat dat om conflicten binnen gezinnen, huwelijken of families. Maar ook wordt De Vluchtheuvel ingeschakeld bij conflicten in een kerkelijke gemeente of op de werkvloer.

De Vluchtheuvel heeft enkele medewerkers die, naast hun opleiding als psychosociaal hulpverlener, ook een opleiding tot mediator hebben gevolgd. De Vluchtheuvel richt zich daarbij met name op familie-mediation en mediation binnen kerkelijke gemeenten.

Dom, lui en dakloos

Een goede mediator helpt de conflictpartijen om tot elkaar te komen. De mediator is daarbij vooral de procesbegeleider die de partijen helpt om duidelijk te maken waar het hun echt om gaat. Dr. S.D. Post schrijft in zijn boek ”Beter bemiddelen” (een aanrader!) dat een goede bemiddelaar ‘dom, lui en dakloos’ is. Dit handige ezelsbruggetje geeft treffend weer wat een goede bemiddelaar doet. Hij vult niet te snel in waar het om gaat, maar stelt veel vragen en helpt de partijen om daarmee helder te verwoorden waarin ze zich geraakt voelen en waar het hun om gaat. Hij draagt niet allerlei oplossingen aan, maar helpt de partijen om sámen na te denken over de mogelijke oplossingen.

De mediator is en blijft ook neutraal en laat zich niet meeslepen in de zienswijze van een van de partijen. Ook in de kerk is veel behoefte aan goede bemiddelaars. Onze ervaring is dat partijen vaak te lang wachten om hulp te vragen in een conflictsituatie. Daardoor verharden de standpunten en groeit de verwijdering. Het getuigt van wijsheid om op tijd (externe) hulp te vragen, ook in een conflictsituatie. De Vluchtheuvel wil door het aanbieden van mediation dienstbaar zijn aan de kerkelijke achterban waarbinnen wij ons werk doen.

Getuigenis

De Bijbel waarschuwt ernstig tegen het grote gevaar van conflicten. Tegelijk valt op dat Gods Woord ook realistisch is.

Eerlijk wordt verteld over de conflicten die ook voorkwamen tussen de gelovigen in de Bijbel. We lezen over Paulus en Barnabas, wier wegen uiteengingen. We lezen over de onenigheid binnen de kring van de discipelen. Paulus schrijft aan de Efeziërs: ‘Wordt toornig en zondigt niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid’.

Wat zou het goed zijn als we er júist binnen de kerk in slagen om conflicten op een broederlijke en zusterlijke wijze op te lossen. Dat zou een goed getuigenis zijn naar de wereld om ons heen en het zou binnen de kerk veel verdeeldheid en verwarring kunnen voorkomen. Een goede bemiddelaar is daarbij een ‘vredestichter’ die groot nut kan hebben.

Reacties aan:

gjverbruggen@stichtingdevluchtheuvel.nl tel. 0113-213098

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

De Saambinder | 24 Pagina's

Als je er samen niet uit komt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

De Saambinder | 24 Pagina's