Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot aan de einden der aarde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tot aan de einden der aarde

8 minuten leestijd

In het gebouw van het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten zijn vier werkruimten in gebruik door tien medewerkers van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Wat is ZGG? En waarop is al deze arbeid gericht? P. Eikelboom, directeur van het zendingsbureau, doet het werk uit de doeken.

vloeit voort uit de opdracht van de Heere om het ‘Zendingswerk Evangelie te brengen aan alle volken en hen te onderwijzen, te dopen en te leren onderhouden alles wat Hij geboden heeft (Matth. 28:19; zie ook Luk. 24:47). Al in het Oude Testament waren er de beloften dat al de einden van de aarde het heil onzes Gods zullen zien (Jes. 52:10) en Hem zullen vrezen (Ps. 67:8). In Markus 16:15 beveelt de Heere Jezus om in de gehele wereld uit te gaan en het Evangelie aan alle creaturen te prediken. De uitkomst staat vast: Johannes ziet een grote schare uit alle natie en geslachten en volken en talen staan voor de troon en voor het Lam (Openb. 7:9).’

Hoe is het zendingswerk begonnen?

‘Het zendingswerk kreeg in ons kerkver- band vanaf het begin warme aandacht. Door de inspanningen van ds. G.H. Kersten besloot de classis Barneveld te collecteren voor het zendingswerk van de Armeense ds. David Jacob Benjamin. Een classiscom-missie waarvan ook ds. Kersten lid was, beheerde de gelden. Zo steunde men tussen 1908 en 1912 voor het eerst zendings- werk. Daarna duurde het precies vijftig jaar voordat ds. G. Kuijt als zendingspredikant uitgezonden werd!

Men zat intussen niet stil, maar het deputaatschap schreef in 1928 dat niemand zich meldde om voor zendingswerk uit te gaan: ‘Onze schuld aan de heidenen wordt van jaar tot jaar groter. Deze schuld mocht ons gaan drukken. Het mocht eens een zaak des gebeds worden’.

Het initiatief van ds. Kersten groeide uit tot een zendingsdeputaatschap. Dit bestaat nog steeds. Na de uitzending van het echtpaar Kuijt, de verpleegkundige mevrouw B. Sonneveld en het onderwij- zersechtpaar D. ten Voorde volgden tot nu ongeveer 150 uitzendingen. Het uitzenden van mensen om het Evangelie te verkondi- gen, is de kern van het werk. Op dit moment zijn er ruim 25 uitgezonden werkers, al dan niet met hun gezin, actief in zes landen. We zoeken nog werkers voor enkele vacatures’.

Op welke manier is ZGG dienstbaar aan het kerkelijk leven, en breder: aan het Koninkrijk van God?

‘Het deputaatschap voert namens de Ge- nerale Synode het zendingswerk uit. Het beslist over de landen waar ZGG werkt, benoemt de werkers en bepaalt het beleid. Ook bezoeken deputaten de velden en spreken ter plaatse met de zendingswer- kers. Naast het uitzenden van mensen gaf de synode ons de taak om de gemeenten voor te lichten over het zendingswerk. Het deputaatschap moet er ook voor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn.

De praktische en dagelijkse leiding over het zendingswerk heeft het deputaatschap bij het zendingsbureau gelegd. Door zen- dingswerk ervaren we hoe de Heere buiten onze grenzen in harten werkt. Dat is gees- telijk verrijkend’.

Hoe is het werk praktisch georganiseerd?

‘Het zendingsbureau is op alle terreinen van het zendingswerk bezig. We leiden mensen op, ondersteunen en begeleiden hen na hun uitzending en borgen hun veilig- heid. We regelen reizen voor medewerkers. ZGG geeft het zendingsblad Paulus uit, verzorgt voorlichting in gemeenten en op scholen en stimuleren fondsenwerving.

ZGG ondersteunt plaatselijke zendings- commissies en stimuleert bezinning op zending en meeleven met onze zendings- werkers.

Bij het zoeken naar en ontwikkelen van een nieuw zendingsveld is de deskundigheid van het bureau nodig. Maar dat geldt ook als het gaat om het begeleiden van zen- dingsteams en werkers in deze tijd van de coronapandemie. Begeleiding vraagt con- tinue bereikbaarheid van bureaucollega’s.

Aan de andere kant van de wereld leven mensen in andere tijdzones, zodat er regel- matig buiten kantoortijden gewerkt wordt’.

Zendingswerk is een opdracht van de Koning van de Kerk.

‘Zendingswerk door ZGG is vooral gericht op het bereiken van onbereikten. Zij moe- ten de boodschap van zonde en genade horen. Daarachter ligt het verlangen om te komen tot zelfstandige gemeenten. Om dat doel te kunnen bereiken, is de ambtelijke volmacht van de kerk nodig. Zen- dingswerk wordt verricht in opdracht van de Koning. Het is een voorrecht dat onze gemeenten daar iets in mogen doen’.

www.zgg.nl


Dit is het eerste deel in een serie arti- kelen over de werkers op het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten te Woerden. Volgende week deel 2, het deputaatschap voor Israël.


J. van ’t Hul, Lieren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

Tot aan de einden der aarde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken