Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Adviesplein gemeente en gezin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Adviesplein gemeente en gezin

4 minuten leestijd

De constatering is niet nieuw, wel blijvend actueel: we beleven een bijzondere tijd, gestempeld door corona. Een tijd van afstand houden en elkaar niet live mogen ontmoeten. Dat treft onze gemeenten, gezinnen en scholen.

In n de gezinnen weten inmiddels velen wat het zeggen wil om in quarantaine te zitten, om dagen in afzondering te leven of met elkaar in huis door te bren- gen. In het onderwijs wordt gewerkt met leerlingen die thuis zitten of met scholen die tijdelijk helemaal dichtgaan.

In onze kerkelijke gemeenten zijn er ’s zondags en in de week nauwelijks ontmoetingen mogelijk. Wat weten we nog van elkaar? Wie raken er uit beeld?

Gelukkig zijn er veel initiatieven ontstaan die voorkomen dat we elkaar uit het oog verliezen.

Hoe gaat het nu in onze gezinnen, met onze kinderen, met onze gemeenteleden?

Ieder voelt het zijne: elk huis heeft zijn eigen kruis. Hoe wordt deze tijd ervaren?

De gezinnen ervaren deze periode heel wisselend. Er zijn gezinnen die goed met de steeds veranderende situaties kunnen omgaan. Andere gezinnen ervaren het als moeilijk. In het begin van de eerste lockdown leek het nog mee te vallen, maar tijdens de tweede lockdown is het in veel gezinnen zwaarder geworden.

Zorgen om jongeren

Zorgen om onze jongeren zijn er altijd ge- weest, maar die zijn in het achterliggende jaar wel meer geworden. Sommige op- voeders zitten met de handen in het haar.

Er wordt een zeer zware wissel op onze gezinnen getrokken. Naast de zo onmisbare dagelijkse zorg (verzorging), is er nu ook de huiswerkbegeleiding van de kinderen. Dat is nodig, opdat de kinderen niet achter zullen gaan lopen. Sommige kinderen hebben daarbij speciale aandacht nodig, soms zo- veel dat ouders niet goed meer weten wat ze wel of niet moeten doen. Scholen doen er veel aan om ouders te ondersteunen, maar kunnen ook niet alles. Waar kunnen de ouders nu met hun zorgen naartoe? Bijeenkomsten over opvoeding zijn gean- nuleerd en de speciale aandacht op school ontbreekt. Het is niet mogelijk binnen het kader van dit artikel uitgebreid stil te staan bij de problemen die zich voordoen in de ge- zinnen. Naast de zorgen over de opvoeding van het jonge kind, het schoolkind, de pu- bers en onze volwassen kinderen, kunnen er ook zorgen ontstaan omdat we zo dicht op elkaar leven. Er ontstaan spanningen tussen kinderen onderling, of spanningen tussen ouders en kinderen. Ouders en jongeren komen met hun vragen bij kerkenraadsle- den. Waar kunnen ouders en ambtsdragers terecht voor advies?

Wat kunnen we samen doen? Allereerst bidden tot de levende God! Dat is altijd onmisbaar, want aan Zijn zegen is alles ge- legen! Maar er moet ook gehandeld worden. Hoe en op welke manier?

De achterliggende jaren hebben laten zien dat er mogelijkheden zijn om elkaar te steu- nen en voor elkaar te zorgen. Dat gebeurt al binnen de gemeenten, maar er zijn meer mogelijkheden. Daarvan is al veelvuldig gebruik gemaakt. Voor de lezers van De Saambinder en kerkenraden zijn die mogelijk- heden bekend: opvoedingsondersteuning, mediaopvoeding en huwelijkstoerusting.

Adviesplein

Voor de ontwikkeling van deze middelen is een samenwerkingsverband van verschil- lende kerkelijke organisaties werkzaam onder de naam ‘Adviesplein gemeente en gezin’. Binnen dit adviesplein worden actu- ele vragen overdacht en naar antwoorden gezocht, speciaal voor gezinnen, kerken- raden en gemeenteleden. U kunt daar ook met uw vragen terecht.

Er is al veel toerustingsmateriaal verkrijg- baar. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals kerkverlating of godsdienstige opvoeding. Het materiaal is te vinden op het digitale ‘Adviesplein gemeente en gezin’: www.gemeenteengezin.nl.

Het is de bedoeling om dit aanbod in het tweede kwartaal van 2021 ook op papier, in de vorm van een uitgebreide folder, be- schikbaar te hebben. Attendeer elkaar op het bestaan van de website, waar veel suggesties en antwoorden op allerhande vragen te vinden zijn. Met behulp van de be- trokken organisaties kunt u op zoek gaan naar de mogelijkheden voor toerusting in coronatijd. Het is een helpende hand in de zorg om onze jongeren, voor gezinnen, alleenstaanden, ouderen en kwetsbaren.

De kerkenraad kan hier een bemiddelende rol vervullen.

We mogen - in biddend opzien - alles doen wat onze hand vindt om te doen.

De samenwerkende organisaties: Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), Helpende Handen, de Vluchtheuvel, Jeugdbond, deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ), deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs, en de werkgroep gezin van dit deputaatschap. tel. 0348-489968; e-mail: info@gemeenteengezin.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 2021

De Saambinder | 20 Pagina's

Adviesplein gemeente en gezin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 2021

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken