Bekijk het origineel

Een groot Profeet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een groot Profeet

Jezus geeft aan mensen door wat er in het hart van God de Vader leeft

14 minuten leestijd

Als Jezus in Naïn een dode opwekt, is de reactie van de omstanders dat God naar Zijn volk omziet en dat er een groot Profeet is opgestaan (Luk.7:16). Ook op andere momenten wordt Jezus Profeet genoemd.

Natuurlijk is Hij meer, maar in dit artikel ligt de nadruk op de gezalfde Christus, Die als Profeet tot mensen komt.

Om te zien wat Zijn profetische ambt inhoudt, moeten we allereerst naar het Oude Testament gaan om te horen wat de roeping van de profeten was, om vervolgens te ontdekken wat het profetische ambt van de Heere Jezus is in de tijd van het Nieuwe Testament en in onze tijd.

Taak

Bij een profeet denken we wellicht aan een heel bijzonder persoon die de toekomst voorspelt. Toch valt het bijzondere van de profeet wel mee, want al in Deuteronomium 18 staat dat een profeet iemand is die gewoon uit het volk opkomt. Hij voorspelt niet alleen de toekomst, maar spreekt ook over sociale vraagstukken of politieke beslissingen. Een profeet gaat daarbij dikwijls dwars tegen alle gedachten van het volk in en hij stelt het volk of de koning onder kritiek.

De belangrijkste taak van de profeet is dat hij namens de Heere zegt wat God eist en belooft. Op deze manier leert het volk Israël de Heere kennen. Israël komt er door de profeet achter wat God wil en wie Hij is. De kern van het profetische ambt in het Oude Testament is dat God door de profeet Zijn hart open legt en laat zien en horen dat Hij Zijn volk genadig is en liefheeft. De Heere opent Zijn hart, want Hij kan en wil Zijn volk niet prijsgeven (zie o.a. Hos.11:8) Omdat de profeet namens de Heere spreekt, zal het volk ook luisteren naar de woorden van de profeet.

Doorgeven

Deuteronomium 18 zegt dat God een Profeet zal zenden. Vele profeten zijn gekomen. En dan komt Jezus Christus, in Wie de woorden van Deuteronomium 18 hun diepste vervulling vinden (zie bijvoorbeeld Hand.3 en Hand.7). Net als de profeten van het Oude Testament is Jezus Iemand uit Zijn volk. Dat Jezus profeet is, betekent niet dat Hij voortdurend de toekomst voorspelt. Jezus als profeet is steeds bezig om dat wat er in het hart van God de Vader leeft, aan mensen door te geven. Als geen ander weet Hij dat er in Gods hart genade en liefde voor zondaren is. Hij weet dat omdat Hij eeuwig bij de Vader is.

Jezus is de Profeet Die dat wat er in het hart van de Vader leeft, uitspreekt en doorgeeft en laat zien. Daarom zegt Jezus tegen Filippus: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ In de Heiland Jezus Christus zien en horen we de Vader.

Wat de profeet Jezus Christus zoal laat zien en horen? In Johannes 3 horen we uit de mond van de Profeet dat we als mens de duisternis liefhebben, dat we verloren zijn. De Profeet is zeer ontdekkend. Maar tegen die donkere achtergrond van onze verlorenheid gaat het hart van de Vader open als Jezus zegt dat Zijn Vader de Zoon zendt om eeuwig leven te geven. In datzelfde Evangelie horen we in hoofdstuk 15 dat Jezus alles wat Hij van de Vader heeft gehoord, aan Zijn discipelen bekend heeft gemaakt (vs.15). Hij laat zien dat God de Vader liefde heeft naar de Zoon en dat mensen in die liefde mogen delen, opdat er geestelijk contact komt tussen God en mensen.

Contact met God

Als we het hele leven van Jezus als een grote profetie beschouwen, dan is de Heere Jezus Diegene die het hart van de Vader opent. We zien dan in het hart van God en de Vader dat Hij gedachten van vrede heeft, ook al brengt dat de Heere Jezus naar het kruis.

In het Oude Testament lezen we dat Mozes tegen Israël zegt dat de profeet namens God spreekt en dat het volk naar de profeet moet luisteren. Van de Heere Jezus als de gezalfde Profeet wordt dat ook gezegd. Bij de verheerlijking op de berg (Mark.9) klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ De Heere zegt Zelf dat Israël en wij naar de Heere Jezus zullen luisteren. Door te horen wat Jezus zegt, horen we God en komt er contact tussen de heilige God en de zondige mens. Het luisteren en horen naar de Heere Jezus brengt ons bij het hart van God de Vader. Daarom is het zegenrijk de woorden die de Heere Jezus uitspreekt, biddend te overdenken en overdenkend te bidden.

Dit luisteren stempelt ook ons dagelijks leven, want we gaan steeds terug naar de Heere Jezus om te horen wat Hij zegt. Als we niet luisteren naar Zijn woorden, dan verharden we ons niet alleen tegen de woorden van de Heere Jezus, maar ook tegen het hart van de Vader, dat vol van genade en barmhartigheid is.

Onder kritiek

De profetie van de Profeet Jezus klinkt ook vandaag in de 21e eeuw. Ook nu opent God Zijn hart als we de woorden van Jezus lezen. Tegelijkertijd stelt het Woord van de Profeet Jezus ons bestaan onder kritiek. Net als bij de profeten in het Oude Testament is het Woord van de Heere Jezus als de grote Profeet een woord dat in ons bestaan inbreekt en Hij drijft altijd uit naar de crisis. Een profeet en zeker de Heere Jezus zegt niet zomaar: ‘Het is vrede, vrede en geen gevaar, alles is oké en wat je ook doet, het is allemaal goed.’ Als de Heere Jezus als de Profeet tot ons spreekt, dan ontmaskert Hij ons en ons denken en plaatst Hij alles buiten Zichzelf onder het oordeel. Al onze eigen denkbeelden gaan eraan.

Wij zeggen: ‘Je doet allemaal weleens wat fout, zo nauwkeurig kun je toch niet zijn.’ Maar de profeet Jezus Christus zegt: ‘Wees heilig, want mijn Vader is heilig.’ Zo is de Profeet ook nu bezig om ons te bekeren, opdat we heilig leven.

Wij denken: ‘Je mag toch ook genieten van het leven? En dat serieuze gedoe, je bent maar één keer jong.’ Maar de Heere Jezus als de Profeet ontmaskert deze gedachte als een valstrik van de satan. Het is immers niet waar dat je bij de Heere Jezus geen vreugde hebt. De profeet Jezus zegt: ‘Dit heb Ik gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal zijn en uw blijdschap volkomen zal zijn.’ (Joh.15:11)

Wij zeggen: ‘Eerst moet ik dit meemaken of dat beleven en dan zal ik Hem dienen.’ Maar de Profeet ontmaskert en laat ons zien dat we ons op de been houden met deze gedachten. Hij zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’

Dat is de Profeet Die alles van onze kant onder kritiek stelt om ons steeds meer aan Hem te verbinden.

Meer zicht

Zo zien we een lijn lopen van het Oude Testament – waarin profeten gezonden worden en Mozes tegen het volk zegt dat ze moeten luisteren – naar Christus in het Nieuwe Testament, van Wie de Vader zegt: ‘Luister naar Hem’.

Hoe meer we naar de Profeet Jezus luisteren, hoe meer zicht we krijgen op het hart van de Vader en hoe meer verlangen er komt om de Vader te dienen en te eren, hoe meer ook onze onheilige stemmen tot zwijgen gebracht worden tot we alleen maar Hem horen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

De Waarheidsvriend | 28 Pagina's

Een groot Profeet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

De Waarheidsvriend | 28 Pagina's

PDF Bekijken