Bekijk het origineel

Hoopvol antwoorden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoopvol antwoorden

8 minuten leestijd

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. 1 Petrus 3:15

Een christen is geroepen als uitverkoren vreemdeling om – verbonden met Christus – het goede te doen. Hoe ga je ermee om als dat goede niet wordt gewaardeerd, niet wordt begrepen?

‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is een algemene regel die vaak opgaat in het contact met buren, collega’s en zakenrelaties. ‘Doe het goede’, zegt Petrus ons, ook al wordt je kwaad aangedaan. ‘Zegen’, ook al word je gelasterd. Wie zo in het leven staat, kan sympathie winnen.

Maar tegelijk hóeft dat niet zo te zijn, weet Petrus uit ervaring. Juist het goede doen kan het onrecht van de ander dwarszitten en ons duur komen te staan. Onze goede bedoelingen kunnen verkeerd worden uitgelegd.

Je komt op voor de (sociale) betekenis van de zondagsrust en je wordt weggezet als intolerant, omdat je de vrijheid van de ander beperkt. Je zet je in voor de bescherming van kwetsbaar leven en krijgt het verwijt dat je moedert over onbedoeld zwangere vrouwen. Je wilt je inzetten voor een waardig levenseinde van mensen die lijden aan het leven en je wordt onbarmhartig genoemd voor mensen die hun leven ‘voltooid’ achten.

Hoe reageren we als het goede voor kwaad wordt aangezien?

Antwoorden

Het eerste wat Petrus in dit verband noemt, is het besef dat we voor God leven. Laat ons hart Hem de eer geven. Het gaat niet om ons eigen standpunt of gelijk, maar dat we het gesprek voeren voor Zijn aangezicht. Hij belooft erbij te zijn, zodat we kunnen zeggen wat er gezegd moet worden.

Wees daar wel toe bereid, zegt Petrus. Ontloop de mogelijkheid niet om je te verantwoorden, tenminste als het gevraagd wordt. Dat is wat anders dan te pas en te onpas onze mening geven. Daar zit het gevaar in dat we zeggen wat de ander niet interesseert. We hollen grote woorden uit als ze zomaar los klinken. ‘Jezus is het antwoord’, stond er eens op een groot spandoek. Iemand had erbij geschreven: ‘Wat is de vraag?’

Het gaat dus om een ántwoord. Ik hoef niet plompverloren te beginnen. En áls we ruimte of verlangen proeven om te zeggen wat ons drijft, laten we dan iets vertellen over Wie ons drijft om recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met onze God.

Daarbij helpt doorvragen om te weten wat de échte vraag is. Soms zit die verpakt in een vervelende sneer of achter een beschuldigende toon.

Drijfveren

Het gaat hier niet om gedrag of keuzes op zich, maar om de diepste drijfveren daarachter: Geef rekenschap van de hoop die in u is. Hoop is wat anders dan je geloof verantwoorden. Het heeft er wel alles mee te maken. Ik las ergens: ‘Hoop is de vorm van geloof in de verdrukking.’ Als geloof in de knel komt, wordt in de aanvechting de hoop geboren. Die hoop houdt het door de nood heen. Deze hoop is gegrond, want Jezus is opgestaan en is de Levende. Hij regeert en Zijn toekomst komt eraan. Deze hoop doet volharden ook al is het lijden om de zaak van Christus. Het gaat erom dat we in staat zijn om dat woorden te geven. Het gaat er ook om dat onze keuzes en opvattingen in dit licht staan.

Zachtmoedig

Een christen is geroepen hoopvol te antwoorden. Dat vraagt om een vorm die de inhoud ondersteunt. Dit wil zeggen: met een toon van zachtmoedigheid, met de toon van Jezus. Dit betekent dat een christen liefdevol en genadig is richting hen die vermoeid en belast zijn door de druk van de (intolerante) samenleving, waar presteren en moeten genieten de norm lijkt en waar steeds minder ruimte voor lijden en weerbarstigheid lijkt te zijn. Tegelijk spreekt hij beslist, zelfs als hij tegenover leiders staat.

Als christenen antwoorden we vanuit de eerbied voor God, de bron van het leven en de hoop, zodat er iets oplicht van Zijn vriendelijk aangezicht voor Zijn wereld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Hoopvol antwoorden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken